PKN
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
Extra giften 2014

Extra giften 2014

Jaarlijks worden er door de Diaconie een aantal projecten gezocht die in aanmerking komen voor een gift.
Deze zogenaamde Extra giften worden ieder jaar zorgvuldig gekozen en verdeeld over binnenlandse en buitenlandse projecten.

Dit jaar zijn de volgende acht projecten door de Diaconie geselecteerd die elk een gift van 450 euro hebben ontvangen.

Binnenlandse projecten:

Vluchtelingen werk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Deze missie wordt op twee manieren in praktijk gebracht: door persoonlijke steun bijv. begeleiding van asielzoekers, begeleiding bij integratie en ondersteuning gezinshereniging en door collectieve belangenbehartiging zoals het Vluchtelingenwerk onder de aandacht brengen en houden in de politiek en de overheid, organisatie van kindervakanties, vluchtelingenfonds enz.
   
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam verleent diaconale hulp vanuit de (PKN) kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder de ‘goedkope vlaggen’ varen en op schepen die vanwege bepaalde gebreken ‘aan de ketting liggen’. De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van diverse nationaliteiten. Andere doelgroepen zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen worden bezocht of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen.Jaarlijks vinden er in november koopvaardijdiensten plaats waarin de relatie godsdienst en zeevaart centraal staat. Eén van de voorgangers is ds. Helene Perfors (als Koopvaardijpredikant aan onze gemeente verbonden).
   
De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is - zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het NBG werkt aan een nieuwe bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal. Onder het motto 'Wij een bijbel, zij een bijbel' wil het NBG in 2014 ook een grote groep christenen in West-Afrika een leesbare bijbel bieden. Deze wordt in 2014 uitgegeven zowel in Nederland als in drie West-Afrikaanse landen in hun moedertaal, de taal die tot het hart spreekt. Benin (vertaling in het Gun), Togo (vertaling in het Mina) en Burkina Faso (vertaling in het Mòoré).Buitenlandse projecten:

In Beregovo, een stad in de Transkarpaten-Oekraïne wordt een Alzheimerhuis gebouwd op initiatief van de stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne. (o.a. ds. Nita van der Horst en haar man Jaap zijn voortrekkers van deze stichtingen). Dit huis wordt gebouwd op de fundamenten van een oud psychiatrisch gebouw. Beide stichtingen werken respectievelijk al 23 en 16 jaar aan diaconale-humanitaire acties in de stad Beregovo (=Oekraïens) of Beregszász (= Hongaars). Nu zijn de handen ineen geslagen om een pilotproject te realiseren voor demente bejaarden die lijden aan Alzheimer en een kapel voor diverse doeleinden met de toekenning van de grond als eigendom van de diaconie.            De Wilde Ganzen vliegen ook voor- en ondersteunen dit Alzheimer Project van harte.
 
   
De Christelijke organisatie Stichting Philadelphia Namibië is een stichting voor weeskinderen in nood. Zij ondersteunt het weeskinderenproject van de Philadelphia Foundation rond het dorp Grootfontein in één van de armste regio's van Namibië.Het belangrijkste doel van de Stichting is het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan kinderen die wees zijn als gevolg van aids en andere oorzaken, alsook aan andere kwetsbare kinderen. De kracht van de Foundation is de kleinschaligheid: dagelijks een voedzame maaltijd voor kinderen, sociale hulpverlening op maat, het bieden van praktische hulp, scholing en vaardigheidstrainingen, evangelisatie en organiseren van bijbelclubs.
   
Open de wereld voor een kind met een handicap. Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Hun leeftijd loopt uiteen van 0 tot en met 25 jaar. Hoe jonger een kind hulp krijgt, hoe beter de perspectieven voor zijn revalidatie zijn. Om hulp te krijgen, maakt het niet uit wat voor handicap het kind heeft (verstandelijk, lichamelijk als meervoudig) of het een jongen of een meisje is en tot welk ras of geloof het behoort. De hulp via het Liliane Fonds is primair bestemd voor thuiswonende kinderen, maar ook kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen en daarom een ander ‘thuis' hebben, komen voor hulp in aanmerking. Kind en ouders beslissen mee over de invulling van de revalidatie.  Actieve betrokkenheid van de ouders (of verzorgers) bij de revalidatie van het kind is van wezenlijk belang voor het succes ervan. Zij dragen naar vermogen mee in de kosten.
 
 

Diaconale aanvullingen bijzondere collecten.
Buiten de bovengenoemde extra giften 2014 hebben we ook een aantal Diaconale aanvullingen t.b.v. bijzondere collecten kunnen doen t.w.:

In november hebben wij, als PGO, een extra collecte gehouden voor Artsen zonder grenzen.

Zij zetten hun hulp in t.b.v.  de natuurramp op de Filippijnen, met als specialisatie het zorgen voor schoon water.

We hebben een mooi totaalbedrag van € 1.000,- over kunnen maken aan Artsen zonder Grenzen.
 
Alzheimer Project: stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne
In augustus en tijdens de oogstdienst in november 2013 is hier extra aandacht aan geschonken.
Dankzij giften vanuit de gemeente en de extra gift vanuit de diaconie hebben we eind december een mooi totaalbedrag van € 4.134,38 over kunnen maken aan de Wilde Ganzen t.b.v. dit project.

Wij als diaconie zijn dankbaar dat we met uw steun bovenstaande projecten financieel bij hebben kunnen staan.
 
Namens de Diaconie,
Adrie Herlaar

 

terug
 
 

Inloggen


Dorpskerk
datum en tijdstip 21-07-2019 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-07-2019 om 09:30 uur

ds. J. Wilschut

meer details

 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Overzicht kerkdiensten

 

Klik HIER voor het overzicht

 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kerkdienst gemist?

Kerkomroep.nl
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.