Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
Het Pastoraat 2021 - 2022

Het Pastoraat 2021 - 2022

Algemeen
De scriba en de voorzitter zijn ouderling zonder pastorale taak. De kerkenraad vergadert maandelijks, met uitzondering van de maand juli of augustus. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen.
 

In onze gemeente is het voor een predikant goed mogelijk vrijwel iedereen persoonlijk te (leren) kennen. Dit kan in eerste instantie geschieden door kennismakingsbezoeken, persoonlijk of groothuisbezoek, wijkavonden e.d.

De predikant bezoekt gemeenteleden in geval van geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, huwelijk jubilea en overlijden. De predikant bezoekt de nieuwingekomenen. Verder is er uiteraard het "crisispastoraat" (in geval van problemen in het gezin, moeilijkheden in het huwelijk, overlijden, werkloosheid, ontslag etc.). Daarnaast is er ook het 'zo maar' op bezoek gaan, vaak naar eigen inzicht of bij diegenen op wie de predikant attent gemaakt is.

Naast een uitvoerende taak heeft de predikant ook een toerustende pastorale taak, met name tijdens het kerkenraadsweekend en het bezinningsmoment op de kerkenraad. Ook voor tussentijds overleg is de predikant beschikbaar.

Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp

Als pastoraal team zijn we aan het denken over een nieuwe structuur voor de invulling van het pastoraat.
Doordat we steeds meer 80-jarigen in de gemeente hebben en met steeds minder mensen het bezoekwerk moeten doen, komt er teveel druk op de ouderlingen.
Zodra we hier uit zijn hoort u van ons.

 
Pastoraal overleg
Maandelijks vindt overleg plaats tussen de ouderlingen en predikanten waarin de predikanten en ouderlingen rapporteren over o.a. de huisbezoeken en andere activiteiten in de gemeente.
In de Leemgaarde wordt wekelijks een viering gehouden, de zgn. weeksluiting.
Deze wordt elke vrijdag om 19.00 uur gehouden, voorgangers zijn de predikanten en een aantal vrijwilligers.
Met Kerstmis wordt voor alle bewoners een Kerstviering gehouden.
 
 
Contactpersoon pastoraat
 
Liesbeth van Wijnen - Knook

 

 
   

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09:30 uur

ds. N. de Jong - Dorland

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.