Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
Erediensten

Erediensten
Algemeen
De eredienst neemt een belangrijke plaats in in de gemeente.
Hier klopt het hart, van waaruit alle andere dingen gestalte krijgen.
Vanwege het SOW-proces zijn in de afgelopen jaren diverse veranderingen rondom de eredienst aangebracht.
Liturgisch is de gemeente gewend aan de volgorde: Begroeting, groet, bemoediging, drempelgebed, intochtpsalm, kyrie of verootmoedigingsgebed, glorialied, de Heilige Schrift, gesprek/verhaal voor kinderen (kinderen naar kinderkerk), schriftlezing, lied, uitleg/verkondiging lied, (kinderen komen terug uit kinderkerk), gebeden, inzameling gaven, dank/voorbeden, slotlied, wegzending/zegen.
 
Aandacht voor de kinderen
Als regel wordt het leesrooster van "de Eerste dag" gevolgd, zodat de stof gelijk is aan die van de kinderkerk, waar gewerkt wordt met Kind op Zondag.
De kinderen krijgen in de dienst meestal apart aandacht door een gesprekje met de predikant, voorafgaand aan de schriftlezingen, hierna gaan de kinderen van de basisschool groep 1 t/m 8 naar de kinderdienst. In alle diensten is er kindercrèche voor de jongste kinderen. In de kinderkerk horen de kinderen een verhaal wat veelal aansluit bij de preek van de eredienst waarna er met de kinderen over gesproken wordt.
M.b.v. knutselwerkjes of spelletjes gaan we vervolgens verder in op het thema uit het verhaal.
De verhalen komen voornamelijk uit het blad ‘Kind op Zondag’, dit blad wordt uitgegeven door de Nederlandse Zondagsschool Verenigin, 'Kind op Zondag' volgt hetzelfde leesrooster als 'De Eerste dag'. In dit Blad staat aangegeven welke schriftlezingen voor de gewone kinderkerk worden aanbevolen.
Voor de Advents- en Veertig dagen-tijd werkt de leiding van de kinderkerk met specifieke projecten.

Tienerkerk
Maandelijks is er tienerkerk (elke 2e zondag van de maand)

Tienerkerk is anders dan Tienerclub. Tienerkerk is een kerkdienst parallel aan de normale kerkdienst, maar dan helemaal gericht op tieners.
Dit vindt plaats in het tiener/cjv zaaltje boven de consistorie van de kerk.
De tieners worden geprikkeld om over hedendaagse onderwerpen na te denken. In de onderwerpen wordt net als in de kerk een relatie gelegd tussen Bijbelverhalen en hedendaagse problemen.

 
 
Veel bijzondere diensten
Onze gemeente kenmerkt zich door een groot aantal bijzondere diensten.
 
Enkele voorbeelden:
  • gemeentezondag
  • oogstdienst
  • jeugddienst,
  • kinderkerk i.v. m. afscheid oudste kinderen
  • ZWO-dienst
  • bevestiging ambtsdragers
  • startzondag
  • herdenking gestorvenen
terug
 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09:30 uur

ds. N. de Jong - Dorland

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.