PKN
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
Avondmaals project 2013 Avondmaals project 2013
Voor 2013 heeft de diaconie gekozen voor een buitenlands doel, namelijk Badisa in Zuid-Afrika

Op zondag 3 februari gaat dit project van start tijdens de dienst van Schrift en Tafel.
 
In Zuid-Afrika is de laatste jaren veel veranderd, waardoor er m.n. voor de niet blanke Zuidafrikanen hopelijk meer mogelijkheden ontstaan om volwaardig aan  de maatschappij deel te nemen. Hoewel de apartheid is afgeschaft, zijn de gevolgen nog volop aanwezig.
In Zuid Afrika kent men ook de problematiek zoals wij die in meer of mindere mate ook kennen: milieu, HIV, ongelijke verdeling arm/rijk, aandacht voor de toekomst van jongeren. Heeft God dit allemaal zo bedoeld?

 
Badisa: Voorschoolse opvang.
Als project binnen het thema Jongeren hebben we gekozen voor Badisa (= gezamenlijke diaconale werk van de Nederduits Gereformeerde Kerk en de Verenigde Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika).
Het project richt zich op de voorschoolse opvang van jonge kinderen.
We hebben dit project speciaal met het oog op kinderen van de basisschoolleeftijd gekozen.
In Zuid Afrika is de voorschoolse opvang meestal door de kerken opgezet.
De belijdenis van Belhar heeft veel kerken gestimuleerd diaconale vragen in de samenleving op te pakken. Kerken zeiden: “Laten we niet wachten op de overheid maar zelf stappen zetten in de dingen die wij belangrijk vinden.
Elk kind heeft recht op onderwijs en wij maken een begin”.
Veelal vindt dit werk plaats in arme wijken. Daar zwerven veel kinderen op  straat.
Daar kregen ze niet goed te eten en op deze wijze liepen ze al een achterstand op voordat ze aan de basisschool begonnen waren.
Een ander motief was dat door deze opvang ouders gestimuleerd werden om werk te zoeken zodat ze een eigen inkomen konden verwerven.
Op 19 plekken in Zuid Afrika is BaDiSa (samenvoeging van Barmhartigheid, Diens/Diakonaat en Saam) betrokken bij voorschoolse opvang.
Vaak komen de kinderen vijf dagen in de week bij elkaar.
 
Programma in voorschoolse opvang:
Het programma in de verschillende projecten met voorschoolse opvang is zeer verschillend.
Op sommige plekken is het vooral opvang en een goede maaltijd, op andere plekken wordt met kinderen spelenderwijze educatieve programma’s
uitgevoerd. Er wordt voorgelezen, er worden kringgesprekken gevoerd, soms leren ze tellen en er wordt veel gezongen.
Ook het samen spelen krijgt aandacht. Het programma is erg afhankelijk van de leiding van de opvang. Opleiding en ervaring spelen een grote rol in de kwaliteit van het werk.
Een goede lunch en soms zelfs een goed ontbijt maakt vaak onderdeel uit van de voorschoolse opvang.
Vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente komen om dit te bereiden.
 
Een doel dus om ons dit jaar weer (financieel) voor in te zetten.
terug
 
 

Inloggen


Dorpskerk
datum en tijdstip 21-07-2019 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-07-2019 om 09:30 uur

ds. J. Wilschut

meer details

 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Overzicht kerkdiensten

 

Klik HIER voor het overzicht

 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kerkdienst gemist?

Kerkomroep.nl
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.