PKN
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
College van Kerkrentmeesters (CvK) College van Kerkrentmeesters (CvK)
Hier vind u informatie over :
 • College van Kerkrentmeesters (CvK)

 

College van Kerkrentmeesters (CvK)
De samenstelling, taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeesters staat beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Het college van kerkrentmeesters – dat minimaal uit 3 leden moet bestaan - maakt deel uit van de kerkenraad.
De leden van het college kunnen zowel ambtsdrager als niet-ambtsdrager zijn.
De ambtsdragers (ouderling/kerkrentmeester) zijn tevens lid van de kerkenraad.
De zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente rust bij de kerkenraad.
Deze vertrouwt deze taken – voorzover ze niet van diaconale aard zijn – toe aan het college van kerkrentmeesters.
 
De voornaamste taken van het college, het in overleg met de kerkenraad meewerken aan:
 • opstellen van het beleidsplan
 • meerjarenbegroting
 • jaarlijkse begroting en –rekening
 • opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse collecterooster
 • zorgdragen voor de geldwerving
 • zorg voor de kerkgebouwen, pastorieën en andere onroerende zaken
 • beheren van de archieven van de gemeente
 • verzorgen van de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
 • zorg van het personeel
 • bijhouden van doop-, belijdenis- en trouwboeken (de ‘registers’)
 • beheren van de verzekeringen.
Voor ingrijpende beslissingen – zoals bijvoorbeeld aan- en verkoop van gebouwen en orgels of het ingrijpend verbouwen daarvan – is instemming van de kerkenraad vereist.
Voor een aantal beslissingen is goedkeuring van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken (‘de provincie’) nodig.
Het college van kerkrentmeesters verzorgt zijn administratie en interne controle’ waaronder de financiële administratie, de vrijwillige bijdragen etc.
Al deze taken monden uit in een veelheid van dagelijkse en periodieke werkzaamheden die constante aandacht vragen.
terug
 
 

Inloggen


Dorpskerk
datum en tijdstip 21-07-2019 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-07-2019 om 09:30 uur

ds. J. Wilschut

meer details

 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Overzicht kerkdiensten

 

Klik HIER voor het overzicht

 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kerkdienst gemist?

Kerkomroep.nl
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.