Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 6 mei 2022

DIENST ZONDAG 8 MEI
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Wim van Herk
Er is zondag geen kinderkerk
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan zondag met een hartelijke groet namens de gemeente naar: mevrouw Riet Eggink-Baaima, Valkenlaan 11


COLLECTE - ZONDAG 8 MEI
Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant.
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert om diaconaal actief te blijven.

Naast de collecte voor JOP collecteren we ook voor de diaconie en de kerk. U kunt een bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DE KERK IS OPEN!
Het is fijn om zomaar even in de kerk te kunnen zijn.
U bent van harte welkom op zaterdag van 11:00 – 15:00h.
We zien u graag.

JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr. D. Sap donderdag Mevr. Q.J.M. Venema - van Walsum
dinsdag Mevr. D.A. Woudstra - van Winkel Mevr. A.T. van der Poel - Varekamp
Mevr. S.M. Heij Mevr. L. Oorschot - van de Zande
Dhr. J. van Geest vrijdag Mevr. N.A. van Toledo - Kruik
woensdag Dhr. B.A. van Balen Dhr. I.A.L. Klok
Dhr. J. Zoetemeijer Dhr. C.D. Mol
  zaterdag Mevr. J. Wiegers - Steenbergen
Mevr. M.L. Oorschot - Rietdijk

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!


JAARREKENINGEN 2021
De jaarrekeningen voor diaconie & CvK zijn in de laatste kerkenraadsvergadering van 20 april voorlopig vastgesteld door de kerkenraad.
Deze jaarrekeningen zullen worden gepubliceerd in het kerkblad van juni.
U kunt de jaarrekeningen ook (digitaal) opvragen en inzien en daar vragen over stellen of opmerkingen bij maken, zie onderstaande contactgegevens.
Richt uw verzoek aan onze penningmeester: dhr. Gerard van der Hoek
Tel. 0181-482743 of via e-mail: penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Reacties op de beide jaarrekeningen dienen uiterlijk dinsdag 10 mei binnen te zijn via bovengenoemde contactpersoon / e-mailadres.
Hierna kan de kerkenraad deze concept-jaarrekeningen definitief vaststellen.


DIACONIE - BIJDRAGE AAN DIACONAAL EN MISSIONAIR WERK
Klik op deze link om de brief te lezen die de diaconie aan alle leden heeft gestuurd.
Betreft een bijdrage voor missionair diaconaal werk.AANKONDIGING GEMEENTEAVOND 10 MEI
MEEDENKAVOND
Onze gemeente is een mooie gemeente. Er zijn veel mensen actief in allerlei groepen. Jeugd, twintigers, fietsers, vuilprikkers, trouwe kerkgangers, cantorijleden, vrijwilligers bij de kringloop… allemaal mensen die op een of andere manier verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Oostvoorne. Dat is iets om trots op te zijn!
 We willen ook in de nabije toekomst graag een mooie gemeente blijven. Daarom is de hulp van Marloes Meijer (www.marloesmeijer.com) ingeroepen. Samen met een meedenkgroep, bestaande uit mensen uit allerlei geledingen van de gemeente, zoekt zij goede wegen voor de toekomst.
 
Dit traject doen zij niet alleen met elkaar, maar graag ook met u en jullie. Daarom hopen we dat jullie 10 mei mee willen denken over 3 vragen waar we tegenaan zijn gelopen in dit traject.
 
Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente weer ‘van ons allemaal’ wordt:
hoe blijven we betrokken op elkaar, als verschillende groepen?
 
Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente bestuurd blijft worden? Woorden als ‘kerkenraad’, ‘ambtstermijn’ etc. roepen negatieve gevoelens op bij velen. Het kan vast anders, maar hoe dan?
 
De huidige vorm van communiceren voldoet voor bepaalde groepen in de gemeente. Andere groepen missen de communicatie. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen bereikt wordt?
 
Denk je mee? Op 10 mei verzamelen we om 19.30 uur in de kerk. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. We hopen op jullie goede ideeën!
 
En voor de zekerheid: met ‘jullie’ bedoelen we de oude(re), trouwe kerkgangers, maar ook de mensen die op andere manieren betrokken zijn!

***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.