Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 29 april 2022

DIENST ZONDAG 1 MEI
Voorganger: ds. Annemarie Roding
Organist: Ron van Halen
Er is kinderkerk
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan zondag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
De heer Ad Swank, Stationsweg 21


COLLECTE - ZONDAG 1 MEI
Vandaag collecteren we, naast de collecte voor kerk en pastoraat, voor Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond (PKWR)
In de havens van Rijnmond is behoefte aan diaconaal werk. Anders dan vroeger, maar zeker niet minder nodig. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat in mei 2021 gedaan werd naar Diaconale Presentie in de havens van Rijnmond. De behoeften onder zeevarenden zijn zodanig dat inzet van een diaconaal werker noodzakelijk is.
Daarom wordt door Stichting Protestant Koopvaardijwerk Rijnmond (PKWR) een diaconaal werker aangesteld. Aan de diaconieën in Zuid-Holland en Zeeland is gevraagd dit diaconale werk te ondersteunen. De diaconie in Oostvoorne heeft toegezegd jaarlijks een bijdrage te geven en 1 maal per jaar een collecte voor dit doel te bestemmen.
Vandaag collecteren we voor dit doel.
Uitgebreidere informatie vindt u in het kerkblad.


 
DE KERK IS OPEN!
Het is fijn om zomaar even in de kerk te kunnen zijn.
U bent van harte welkom op zaterdag van 11:00 – 15:00h.
We zien u graag.

JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr. W. Heijndijk - Langendoen woensdag Dhr. J. Venema
Mevr. L. Verweel - Schultink Mevr. L. Dekker - Waardenburg
Dhr. A.C.J. de Vos Mevr. G.R. Eggink - Stolk
Dhr. J.B. Mulder Dhr. W.P. van den Berg
maandag Mevr. J. van der Kooi - van Dellen donderdag Dhr. C. Quak
  Kimberley Langendoen vrijdag Mevr. B.P. Mout - van den Akker
dinsdag Mevr. J.L. Meijer - Moree Mevr. S.A. Varekamp - van Vliet
Dhr. J. Lenstra zaterdag Mevr. C. Visser - Haitsma
  Mevr. A. Poldervaart
Mevr. E.M. Nederlof - van der Velden
Dhr. A. Romers

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!


JAARREKENINGEN 2021
De jaarrekeningen voor diaconie & CvK zijn in de laatste kerkenraadsvergadering van 20 april voorlopig vastgesteld door de kerkenraad.
Deze jaarrekeningen zullen worden gepubliceerd in het kerkblad van juni.
U kunt de jaarrekeningen ook (digitaal) opvragen en inzien en daar vragen over stellen of opmerkingen bij maken, zie onderstaande contactgegevens.
Richt uw verzoek aan onze penningmeester: dhr. Gerard van der Hoek
Tel. 0181-482743 of via e-mail: penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Reacties op de beide jaarrekeningen dienen uiterlijk dinsdag 10 mei binnen te zijn via bovengenoemde contactpersoon / e-mailadres.
Hierna kan de kerkenraad deze concept-jaarrekeningen definitief vaststellen.


AANKONDIGING GEMEENTEAVOND 10 MEI
MEEDENKAVOND

Onze gemeente is een mooie gemeente. Er zijn veel mensen actief in allerlei groepen. Jeugd, twintigers, fietsers, vuilprikkers, trouwe kerkgangers, cantorijleden, vrijwilligers bij de kringloop… allemaal mensen die op een of andere manier verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Oostvoorne. Dat is iets om trots op te zijn!
 We willen ook in de nabije toekomst graag een mooie gemeente blijven. Daarom is de hulp van Marloes Meijer (www.marloesmeijer.com) ingeroepen. Samen met een meedenkgroep, bestaande uit mensen uit allerlei geledingen van de gemeente, zoekt zij goede wegen voor de toekomst.
 
Dit traject doen zij niet alleen met elkaar, maar graag ook met u en jullie. Daarom hopen we dat jullie 10 mei mee willen denken over 3 vragen waar we tegenaan zijn gelopen in dit traject.
 
Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente weer ‘van ons allemaal’ wordt:
hoe blijven we betrokken op elkaar, als verschillende groepen?
 
Hoe kunnen we zorgen dat de gemeente bestuurd blijft worden? Woorden als ‘kerkenraad’, ‘ambtstermijn’ etc. roepen negatieve gevoelens op bij velen. Het kan vast anders, maar hoe dan?
 
De huidige vorm van communiceren voldoet voor bepaalde groepen in de gemeente. Andere groepen missen de communicatie. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen bereikt wordt?
 
Denk je mee? Op 10 mei verzamelen we om 19.30 uur in de kerk. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. We hopen op jullie goede ideeën!
 
En voor de zekerheid: met ‘jullie’ bedoelen we de oude(re), trouwe kerkgangers, maar ook de mensen die op andere manieren betrokken zijn!

***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.