Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 9 april 2022

DIENST ZONDAG 10 APRIL - PALMZONDAG
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Jolanda Zwoferink
Harp: Laura van der Kloet
Er is zondag kinderkerk
Aanvang: 9:30 uur

Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


TOELICHTING BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKINGEN.
Het thema van de Veertigdagentijd en Pasen 2022 luidt: “De toekomst tegemoet” en staat in lijn met het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
De Bijbelteksten bij de liturgische schikkingen zijn uit Lucas en Johannes. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden, die richting geven aan de schikkingen. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

De basissymboliek.
In de toelichting bij het jaarthema: “Van U is de toekomst” is te lezen dat de mooiste dingen in het leven ons toevallen. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven en je dankbaar stemmen.  De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is de grondtoon. Als basis voor de schikkingen wordt een conische pot gebruikt om “het ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaard regels van de verhouding pot versus bloemstuk. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De natuurlijke uitstraling is transparant, luchtig en benadrukt dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.      

UITLEG VAN DE LITURGISCHE SCHIKKING OP DE 6E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.
Lezing: Lucas 22: 1 – 23, 56
Kernwoorden: brood en wijn – gedenken – Pesach – ongezuurde broden
Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag, waar meestal de intocht in Jeruzalem centraal staat. Vandaag lezen we over de Pesachmaaltijd en de voorbereidingen, die Petrus en Joannes daarvoor moeten treffen, maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te leveren. Tijdens de maaltijd spreekt Jezus woorden, die eeuwen daarna in de kerk blijven klinken: “dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed”. De tekenen van brood en wijn. Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan wel in deze twee tekenen. Zoals de matzes het teken werden van de bevrijding uit Egypte, zo zijn brood en wijn het teken geworden van het nieuwe leven, dat de Heer ons geeft. Met de kerk van vele eeuwen denken we er steeds weer aan terug.
De tekenen van brood en wijn zien we in de schikking. De takken worden groener met daartussen aren als symbool voor het brood. De wijn wordt gesymboliseerd door de avondmaalsbeker.
De  taxustakjes verwijzen naar de intocht in Jeruzalem.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
mevrouw Anja Adriaanse, Berberislaan 11


 
COLLECTE - ZONDAG 10 APRIL - De Palmpasencollecte is bestemd voor Jong Protestant.
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
Naast deze collecte is er ook een collecte voor de kerk en het pastoraat.
U kunt een bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


COLLECTE - DONDERDAG 14 APRIL – WITTE DONDERDAG
Tijdens de viering van Witte Donderdag is er een collecte voor het Avondmaalsproject, Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.
Het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Deze Stichting beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. De mensen moeten zich zo veel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis.
Met de ondersteuning van de Stichting kunnen die extra's die daarvoor nodig zijn gerealiseerd worden. Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten van het ziekenhuis Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten.


WEKELIJKSE WANDELING – ELKE DONDERDAGMIDDAG
Verzamel locatie: parkeerplaats Mildenburgbos aan de Hoflaan.
Tijd: 13:30 uur (Let op: alleen als het niet regent!)


DE KERK IS OPEN!
In de Stille Week is de kerk open op:
Witte Donderdag 14 april van 13:00 – 15:00h
Goede Vrijdag 15 april van 11:00 – 15:00h
Stille Zaterdag 16 april van 11:00 – 15:00h
Daarna is de kerk, tot het laatste weekend van september, elke zaterdag geopend van 11 – 15h.
U bent van harte welkom om:
  • Een kaarsje te branden
  • In stilte te zitten
  • Gebed
  • Of gewoon even in de kerk te zijn…………………..We zien u graag.


DIENSTEN IN DE STILLE WEEK EN PASEN

14 APRIL – WITTE DONDERDAG
Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 19:30 uur

15 APRIL – GOEDE VRIJDAG
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 19:30 uur
M.m.v. de cantorij o.l.v. Elly Bakker

16 APRIL – STILLE ZATERDAG
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 19:30 uur
M.m.v. Mariet Kaasschieter en Lenny Vis

17 APRIL – PAASMORGEN
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 9:30 u
 

STILLE WEEK - UITNODIGING
In de Stille Week wordt op woensdag 13 april weer een sobere maaltijd gehouden in de kerk.

Na de maaltijd zal de film Corpus Christi te zien zijn, gevolgd door een nagesprek onder leiding van dominee Marijke. Vandaag na de dienst ligt er een intekenlijst klaar in de kerk, voor de maaltijd en/of de film. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Liesbeth van Wijnen 06-29184474 en Elly van der Hoek 482743

Aanvang: sobere maaltijd 17.45 uur, inloop vanaf 17.30 uur
Aanvang:film: 18.45uur.

Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden, laat het ons weten.

Na afloop staat er een mandje ter bestrijding van de onkosten.

Over de film:
Corpus Christi is een Poolse film (2019) van de regisseur Jan Komasa en duurt 100 minuten. Het filmfestival Rotterdam gaf de volgende toelichting:

Dit aangrijpende, Oscargenomineerde drama met ruwe kantjes is gebaseerd op echte en opmerkelijke gebeurtenissen: burgers die zich in afgelegen dorpjes voordoen als priester. Al dan niet met een echte roeping. In Corpus Christi droomt een 20-jarige jeugddelinquent van een carriere als priester. Maar met zijn strafblad maakt Daniel geen kans. De samenleving heeft hem, als jonge crimineel, sowieso al gediskwalificeerd. Tijdens werkverlof naar een houtzagerij zwenkt de jongeman af naar de lokale kapel, waar hij per ongeluk wordt aangezien voor een jonge priester – die men op dat moment goed kan gebruiken. Als geestelijke betreedt Daniel, aanvankelijk huiverig, de kansel. Tot hij ontdekt dat hij charismatisch is en werkelijk iets kan betekenen voor deze geloofsgemeenschap die worstelt met een trauma. Steeds zelfverzekerder wordend, besluit deze kersverse, onorthodoxe priester de dorpelingen te helpen. Ondertussen worstelt Daniel heimelijk met eigen demonen en de angst dat zijn gewelddadige, criminele verleden hem alsnog komt halen.

Een film over goed en kwaad, acceptatie en vergeving.


VRIJWILLIGERS VOOR DE BEWONERS VAN DE JACOBAHOF.
Verschillende bewoners van zorgcentrum Jacobahof wonen graag een kerkdienst op zondag bij.
We hebben al een aantal vrijwilligers die dit doen, maar er zijn vast meer mensen in onze gemeente die een of meerdere bewoners willen ophalen, begeleiden en weer thuis willen brengen.
U wordt dan met 2 personen ingepland per zondag. Komt een zondag u niet uit, dan kunt u uiteraard onderling wisselen.
We streven er naar om iedereen 1x per 2 maanden in te plannen.
Maar dan hebben we wel voldoende mensen nodig.
Wiens naam kan ik erbij zetten? Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd bereiken.
Met vriendelijke groet,
Karin Hemminga-Braber
06-46353537
e-mail: hem.usa@hotmail.com


VRIJDAG 22 APRIL - BOEKPRESENTATIE "ALS HET NIET MEER GAAT"
Een boek door Piet Schelling & Ad Nuijten
Plaats: Dorpskerk
Aanvang: 19:30 uur
Zie de informatie op onze site en download de bijlage


ANDERE ZAKEN OP ONZE SITE:


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr. B. de Jong - Oranje donderdag Mevr. A.L. Groenewegen - Mol
Dhr. H. den Bakker Mevr. A. Roos - Poldervaart
Mevr. A.W. Krijgsman - Starre Dhr. H.J. Oosterman
maandag Mevr. M.S. Hasselaar - de Hoop Dhr. J.M. de Rijke
dinsdag Dhr. J.L. Groeneveld Mevr. J.C. Melching - Groenendijk
Dhr. J.H. Veth Jr. Mevr. A.E. Oerlemans - Baris
Mevr. J.R. Jenczmyk - Maassen vrijdag Dhr. P. Achterberg
woensdag Dhr. J.J. Mulder Romy Polet
zaterdag Mevr. T. van Dam - Schulte
Dhr.C.H.H.Wisse
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.