Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 26 maart 2022

Zondag 27 MAART
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
Er is zondag kinderkerk
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


TOELICHTING BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKINGEN.
Het thema van de Veertigdagentijd en Pasen 2022 luidt: “De toekomst tegemoet” en staat in lijn met het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
De Bijbelteksten bij de liturgische schikkingen zijn uit Lucas en Johannes. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden, die richting geven aan de schikkingen. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

De basissymboliek.
In de toelichting bij het jaarthema: “Van U is de toekomst” is te lezen dat de mooiste dingen in het leven ons toevallen. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven en je dankbaar stemmen.  De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is de grondtoon. Als basis voor de schikkingen wordt een conische pot gebruikt om “het ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaard regels van de verhouding pot versus bloemstuk. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De natuurlijke uitstraling is transparant, luchtig en benadrukt dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.      

Uitleg bij de liturgische schikking op de 4e zondag van de veertigdagentijd.
Lezing: Lucas 15 : 11 – 32    Een vader had twee zonen
Kernwoorden: open huis – welkom – thuis – voor iedereen
Deze gelijkenis staat tussen een aantal andere, die beeldend vertellen waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is. In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste zoon, die na een verkwist leven, naar huis komt voor een nieuwe start. Voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het beter heeft dan hij beseft. Tussen de grassenstructuur zien we groene takken en bloesems.
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mevrouw B. Beesemer-van der Voorde, Kantelenweg 65


COLLECTE - Zondag 27 maart
Naast de collecte voor onze kerk en het pastoraat is de 40-dagentijdcollecte bestemd voor missionair werk. Jong en oud thuis in de kliederkerk.
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

U kunt een bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DIENST ZONDAG 3 APRIL
Voorganger: ds. Marijke van Selm
>>> LET OP: vanaf volgende week beginnen de diensten weer om 9:30 uur! <<<


WEKELIJKSE WANDELING – ELKE DONDERDAGMIDDAG
Verzamel locatie: parkeerplaats Mildenburgbos aan de Hoflaan.
Tijd: 13:30 uur
(Let op: alleen als het niet regent!)


BELANGRIJK NIEUWS VIA DE WEBSITE EN PGO NIEUWSBRIEF
Via facebook, onze nieuwsbrief en op de homepage van onze site staat belangrijke informatie m.b.t. het verzoek van onze predikant ds Marijke om begin 2023 een aantal maanden vrijaf te nemen (sabbatical).
In haar blog van 23 maart geeft ds. Marijke u een inkijkje over wat haar daartoe heeft gebracht en over het besluit wat de kerkenraad daarover heeft genomen.
Het bericht staat ook op de homepage van onze website.


NIEUWE BIJDRAGE KEES HERMIS
Er staat ook weer een nieuwe bijdrage van Kees Hermis op de site, dit keer een speciale editie: de Stad


PERSONEEL GEZOCHT
Onze nieuwe rubriek

Bekijk de filmpjes voor:
- REDACTIE KERKBLAD
- SCRIBA

We hopen dat deze filmpjes mensen ertoe zal aanzetten de ‘helpende hand’ uit te steken en te reageren.


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr. A. Heijndijk - Mackloet woensdag Mevr. M. de Zoete - van Oostveen
Mevr. J.M. Littooij - de Feijter donderdag Mevr. A.W. de Vlaming - Spreeuwenberg
Mevr. E. Eggink - Bax Dhr. S.F. Emmerzael
maandag Mevr. W. Hansen - Beukelman Dhr. H. Slootweg
Mevr. W. Kroon - Delhaas zaterdag Mevr. M. Rijpsma - van Es
Mevr. H. Tesnière - Kievit Dhr. M.P.G. Heijndijk
dinsdag Dhr. J.G. de Willigen Dhr. D.A. Pleijsier
Dhr. W. Kwak Tijn van Driel
Mevr. J.A.M. Mol - Padmos  
Mevr. M.A. Roelofs - Meijer
Mevr. A.C. Grasman
Dhr. H.J. Polhuijs
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!INSPIRATIEAVOND 30 MAART - BRIELLE
Thema: Kerk & Kansen NA / MET corona.
U bent van harte uitgenodigd op een inspiratieavond rond het thema "kerk en kansen met corona". Op deze avond nodigen we mensen van de verschillende gemeentes rond het Haringvliet uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 17:30 open inloop met soep en brood 18:00 mogelijkheid tot rondleiding in St. Catharijne kerk 19:00 start programma met classispredikant ds Arie van der Maas rond 21:00 afsluiten 5 We willen tijd nemen voor ontmoeting, goede gesprekken en kijken ernaar uit jullie weer te zien. Na een inleiding op het programma door ds. Van der Maas gaan we in groepen uiteen om door te praten. Het wordt dus een interactieve avond waar we hopelijk vol inspiratie vandaan gaan. Voor de aanmelding kunt u de onderstaande QR code scannen: deze avond is georganiseerd door SaGe Haringvliet.

Download HIER het pdf document
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.