Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 18 maart 2022

Zondag 20 MAART
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Jolanda Zwoferink
Er is zondag tienerkerk & kinderkerk
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


TOELICHTING BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKINGEN.
Het thema van de Veertigdagentijd en Pasen 2022 luidt: “De toekomst tegemoet” en staat in lijn met het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
De Bijbelteksten bij de liturgische schikkingen zijn uit Lucas en Johannes. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden, die richting geven aan de schikkingen. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

De basissymboliek.
In de toelichting bij het jaarthema: “Van U is de toekomst” is te lezen dat de mooiste dingen in het leven ons toevallen. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven en je dankbaar stemmen.  De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is de grondtoon. Als basis voor de schikkingen wordt een conische pot gebruikt om “het ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaard regels van de verhouding pot versus bloemstuk. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De natuurlijke uitstraling is transparant, luchtig en benadrukt dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.      

Uitleg bij de liturgische schikking op de 3e zondag van de veertigdagentijd.
Lezing: Lucas 13 : 1 – 9
Kernwoorden: tot inkeer komen – vrucht dragen – geduld van God
Lucas 13 begint met een pittige toespraak.  Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. Ter illustratie verteld Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. In de schikking gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan,  is een prachtig symbool voor deze dag. De bloemen met zaad van de kerstroos (helleborus) versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Herman en Joke Naeije, Voorweg 14


COLLECTE - Zondag 20 maart 2022: 40dagentijdcollecte
Werelddiaconaat Indonesië. Een betere toekomst voor straatkinderen.
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dream house kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dream house wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de kerk en het pastoraat.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DIENST ZONDAG 27 MAART
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur


WEKELIJKSE WANDELING – ELKE DONDERDAGMIDDAG
We zijn weer begonnen om wekelijks een wandeling te maken in onze mooie omgeving.
A.s. donderdag starten we om 13:30
bij de parkeerplaats aan de Hoflaan.
(Let op: we wandelen alleen als het niet regent!)


PERSONEEL GEZOCHT
Dit is sinds een paar weken een nieuwe rubriek op onze site.
Bekijk de filmpjes voor:
- REDACTIE KERKBLAD
- SCRIBA

We hopen dat deze filmpjes mensen ertoe zal aanzetten de ‘helpende hand’ uit te steken en te reageren.
JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Dhr. H. Timmers woensdag Dhr. Jac.Joh. van Maanen
Dhr. F. Timmers Mevr. S. Hoogenboom - Berkhout
Mevr. A. Warbout - Sinte Maartensdijk donderdag Dhr. G. Gilhuis
Mevr. A. Diepstraten - Vermeer Mevr. B.C. Beesemer - van der Voorde
maandag Mevr. IJ.L. Weijerse - Zevenbergen Mevr. M.A. de Marchi - van der Burg
Dhr. P. Klootwijk Dhr. C. Blok
Dhr. R. Langendoen Dhr. A. de Groot
Dhr. R.W. van Geest vrijdag Dhr. W.A. Rietdijk
dinsdag Dhr. G. Roelofsen Sr. Dhr. J. Uitenbroek
Dhr. M.C. Nieuwland zaterdag Mevr. M.G. Langstraat - Vingerling
Mevr. T. Gielen - Dorst Mevr. J.W. den Arend - Jansen
  Dhr. E.H. Keegel
Mevr. C.W.J. Moree
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!


INSPIRATIEAVOND 30 MAART - BRIELLE
Thema: Kerk & Kansen NA / MET corona.
U bent van harte uitgenodigd op een inspiratieavond rond het thema "kerk en kansen met corona". Op deze avond nodigen we mensen van de verschillende gemeentes rond het Haringvliet uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 17:30 open inloop met soep en brood 18:00 mogelijkheid tot rondleiding in St. Catharijne kerk 19:00 start programma met classispredikant ds Arie van der Maas rond 21:00 afsluiten 5 We willen tijd nemen voor ontmoeting, goede gesprekken en kijken ernaar uit jullie weer te zien. Na een inleiding op het programma door ds. Van der Maas gaan we in groepen uiteen om door te praten. Het wordt dus een interactieve avond waar we hopelijk vol inspiratie vandaan gaan. Voor de aanmelding kunt u de onderstaande QR code scannen: deze avond is georganiseerd door SaGe Haringvliet.

Download HIER het pdf document
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.