Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 11 maart 2022

DIENST ZONDAG 13 MAART
Voorganger is Marijke van Selm
Jolanda Zwoferink is de organist.
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


TOELICHTING BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKINGEN.
Het thema van de Veertigdagentijd en Pasen 2022 luidt: “De toekomst tegemoet” en staat in lijn met het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
De Bijbelteksten bij de liturgische schikkingen zijn uit Lucas en Johannes. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden, die richting geven aan de schikkingen. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

De basissymboliek.
In de toelichting bij het jaarthema: “Van U is de toekomst” is te lezen dat de mooiste dingen in het leven ons toevallen. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven en je dankbaar stemmen.  De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is de grondtoon. Als basis voor de schikkingen wordt een conische pot gebruikt om “het ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaard regels van de verhouding pot versus bloemstuk. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De natuurlijke uitstraling is transparant, luchtig en benadrukt dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.      

Uitleg bij de liturgische schikking op de 2e zondag van de veertigdagentijd.
Lezing: Lucas 9 : 26 – 36 
Kernwoorden : erkenning – verheerlijking – ontmoeting.                                                                                
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tussen de grassen is een wolk te zien, het is er, maar we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem, die uit de wolk komt.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar Jan Herlaar, Zwartegatseweg 2


COLLECTE - 13 maart
Vandaag  collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. 
U kunt ook nu al een gift overmaken naar naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne, onder vermelding van “Oekraïne”. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!


DE KERK IS OPEN!
In verband met het oorlogsgeweld in de Oekraïne is zaterdag 12 maart de kerk open van 11:00 tot 15:00 uur.
Er is gelegenheid om te bidden voor de mensen in de oorlogsgebieden of een kaarsje te branden.
Ook kunt u een financiële bijdrage geven voor de vele slachtoffers.
We zien u graag.


ZONDAG 20 MAART
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur


TUSSEN HOOP EN WANHOOP
(Oekraïne)

Er trilt verwoesting op het scherm
de slechte adem van verderf
het laatste nieuws verbeeld in vuur
en rookkolom boven een stad

door de kapot geschoten straten
rennen mensen voor hun leven
sommigen struikelen gewond
worden als beesten afgeschoten

met machteloosheid, woede
en ongeloof zie ik het aan
hoe men met bebloede handen
een witte vlag steekt uit een raam

de Grote Hufter in de greep
van achtervolgingswaanzin
blijft onaanspreekbaar op wat hier
vermoord wordt in zijn naam

een paradijs van Eden is
ver weg in dit verhaal

dat hoop tegen de wanhoop in
ruimte maakt voor de rede
als een begin van vrede
en toekomstbericht in het journaal

                Kees HermisPERSONEEL GEZOCHT
Er is een nieuwe rubriek op onze site.
Inmiddels een uitbreiding voor nog meer ‘helpende handen’
Bekijk het volgende filmpje wat we op onze site hebben geplaatst.

Dit keer: EEN SCRIBA

Ook nu hopen dat dit filmpje mensen ertoe zal aanzetten de ‘helpende hand’ uit te steken en te reageren.
JARIG DE KOMENDE WEEK:

 
zondag Mevr. J.M. den Hond-Modderman donderdag Dhr. P.J. de Rijke
Mevr. J.M.P. van Beelen-Troeleman Mevr. C.S. Tak - Rodenburg
Dhr. P.M. Groeneveld Dhr. W. van Wieringen
maandag Dhr. J.D. Hagestein Mevr. P. van Balen - Hordijk
Sibren van der Woerdt Dhr. F.L. Deijl
dinsdag Dhr. C. Beukelman Maaike van Dam
  vrijdag  
woensdag Mevr. A. van der Gaag - Brobbel  
Mevr.E.E.M.Rietdijk  
Mevr. A.P. van den Berg-van der Schelde  
  zaterdag  
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.