Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 4 maart 2022

DIENST ZONDAG 6 MAART
Voorganger is Barbara Broeren
Willem Chr. Meyboom is de organist.
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


TOELICHTING BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKINGEN.
Het thema van de Veertigdagentijd en Pasen 2022 luidt: “De toekomst tegemoet” en staat in lijn met het jaarthema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
De Bijbelteksten bij de liturgische schikkingen zijn uit Lucas en Johannes. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden, die richting geven aan de schikkingen. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

De basissymboliek.
In de toelichting bij het jaarthema: “Van U is de toekomst” is te lezen dat de mooiste dingen in het leven ons toevallen. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven en je dankbaar stemmen.  De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is de grondtoon. Als basis voor de schikkingen wordt een conische pot gebruikt om “het ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaard regels van de verhouding pot versus bloemstuk. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De natuurlijke uitstraling is transparant, luchtig en benadrukt dat er door genade altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.      

Uitleg bij de liturgische schikking op de 1e zondag van de veertigdagentijd.
Lezing: Lucas 4 : 1 – 13
Kernwoorden : op de proef gesteld worden – tegenstand – toewijding aan God. 
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten, die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat.
Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassen zijn tarwearen te zien, als verwijzing naar deze zinsnede.
In de pot staan bloeiende primula’s . De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutel en symboliseert datgene waar het om gaat, betekenisgeving.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar Pension 't Hart in de Leemgaarde


COLLECTE - 6 maart
Zondag is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
De komende weken gaan we aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid.
Elk collecteproject in de Veertigdagentijd past bij een van die zeven werken.
Zondag collecteren we voor Zending in Rwanda.
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen.
Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de kerk en het pastoraat.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


40-DAGENTIJDKALENDER – nog enkele exemplaren beschikbaar!
Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed?!’

In de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 2 maart,  toe naar Pasen.
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender.
Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.

U kunt een kalender gratis aanvragen via deze link.
Via bovenstaande link is ook een inkijkexemplaar te downloaden.
>> Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar bij de mensen van het pastorale team.

Of open de kalender per dag via deze link of kijk op de PGO homepage


ZONDAG 13 MAART
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur


KERKOPENSTELLING
Op zaterdag 12 maart is de kerk open van 11.00 tot 15.00 uur om mensen de kans te geven een kaarsje te branden, in stilte te zitten of in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God. 


STEUN OEKRAÏNE !
Volgende week zondag 13 maart collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
U kunt ook nu al een gift overmaken naar naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne, onder vermelding van “Oekraïne”.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!


PERSONEEL GEZOCHT
Dit is sinds vorige week een nieuwe rubriek op onze site.
Inmiddels een uitbreiding voor nog meer ‘helpende handen’
Bekijk het volgende filmpje wat we op onze site hebben geplaatst.

Dit keer: EEN SCRIBA

Ook nu hopen dat dit filmpje mensen ertoe zal aanzetten de ‘helpende hand’ uit te steken en te reageren.
JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr. P.M.J. Kruik - Wageveld donderdag Dhr. H. Eikelhof
Mevr. L.C. Stoof - Rietdijk Dhr. J. Groenewegen
maandag Mevr. H. van Herk - Hoogenboom Mevr. J.T. Scherpenisse - Makkus
Mevr. A.P. Klok - Gottschal Mevr. N.J.J. van Dorsser - Zeelenberg
dinsdag Mevr. N.H. van Bergen - Mol Mevr. N. de Vries - Simons
Mevr. A. Kreft - Cats Dhr. A.L. van Geest
Dhr. W.J. Langendoen vrijdag Mevr. J. Emmerzael - Koppenol
woensdag Dhr. J. van Toledo Dhr. A. Langendoen
Dhr. P.G. Vaags Dhr. J.W. Groenenboom
Mevr. A.S. Dommisse - Corstanje Sarah Hofstede
Mevr. E.C. Tuk zaterdag Dhr. L.F. van der Giessen
Dhr. R.J. van Reek Dhr. J. Hoogwerf
Mevr. T.D. Beukelman - de Vos
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO

Marijke's blog

Het kerkblad digitaal

PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl

Poëzie: Kees HermisFacebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.