Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 18 februari 2022

VAN HARTE WELKOM!
Vanaf aanstaande zondag hopen we u allen weer te verwelkomen in een kerk zonder afstandsregels.
Ook drinken we koffie na de dienst. We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten.
We begrijpen het als u er nog een beetje aan moet wennen weer 'gewoon' bij elkaar te kunnen zijn.
U bent vrij om nog wat afstand te houden of een mondkapje te dragen, of nog een poosje vanachter het scherm de diensten te volgen.
Hoofdzaak is dat we bij elkaar horen, en langzaam maar zeker weer toegroeien naar betere tijden.
Namens de hele kerkenraad: graag tot ziens!


DIENST ZONDAG 20 FEBRUARI
Voorganger is ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
De dienst begint om 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


JAKOB BIJ DE JABBOK
Zondag het vierde en voorlopig laatste verhaal in de Oud-Testamentische cyclus. Na Abraham, Izaäk en hun verre nazaat Mozes is het nu de beurt aan de zoon van Izaäk, een van die tweeling: Jakob.
We treffen hem aan op een cruciaal moment in zijn leven, aan de oever van de rivier de Jabbok.
Na dit moment zal hij voor altijd mank blijven lopen.

DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar: mw.
Annie van Maanen, Patrijzenlaan 210


COLLECTE - Zondag 20 februari
Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk, de diaconie en het pastoraat.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DIENST ZONDAG 27 FEBRUARI
Voorganger: ds. Albi Baan - Slot
Aanvang: 10:00 uur


40-DAGENTIJDKALENDER
Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed?!’

In de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 2 maart,  toe naar Pasen.
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender.
Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.

U kunt een kalender gratis aanvragen via deze link.
Via bovenstaande link is ook een inkijkexemplaar te downloaden.

Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u een gratis exemplaar vragen bij iemand van het pastorale team.


PAASGROETENACTIE 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.
U kunt op drie manieren meedoen dit jaar:
  1. U schrijft zelf thuis een of meer kaarten. Dan stuurt u een e-mail naar diaconie@kerkoostvoorne.nl waarin u uw naam, adres en het gewenste aantal kaarten vermeldt.
  2. U ontvangt de kaarten dan zo snel mogelijk in uw brievenbus. De beschreven kaarten doet u in de brievenbus bij Els van den Berg, Zandweg 73, Oostvoorne. Als dit niet lukt, geeft u dit aan in de mail en worden de kaarten bij u thuis opgehaald.
  3. U stuurt een mail met een of meer groeten naar diaconie@kerkoostvoorne.nl. Dan schrijven de diakenen uw boodschap op een van de kaarten en zorgen ervoor dat deze bij de PKN komt.U neemt een of meer kaarten mee uit de kerk. Deze liggen op de tafels in de consistorie en bij ingang van de kerk. Ook vindt u daar een doos om de beschreven kaarten in te doen.

U heeft van 13 februari tot 6 maart om mee te doen aan de actie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Alvast hartelijk dank!


ACTIE KERKBALANS 2022
Beste gemeenteleden,

Begin van het jaar zijn er 401 brieven en 266 e-mails verstuurd met daarin het verzoek om het toezeggingsformulier voor uw vrijwillige bijdrage 2022 zo spoedig mogelijk te retourneren.
Nu, 2 maanden later, hebben slechts 117 leden gereageerd die een bedrag hebben toegezegd.
Voor de Commissie van Kerkrentmeesters is het van groot belang te weten met welk bedrag er dit jaar gewerkt kan worden.
Dus willen we graag ook uw formulier ontvangen !

Zoals u ziet moeten er door vrijwilligers nog steeds heel veel brieven aan huis bezorgd worden. Daarom het dringende verzoek, als u in het bezit bent van een e-mailadres, stuur het door. Voor u een kleine moeite, maar voor ons scheelt het veel werk en kunnen er kosten bespaard worden.


Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Peter Eggink
Bijdrage administrateur
e-mail : ba@kerkoostvoorne.nl


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Mevr.K.Hemminga-Braber donderdag Mevr. J.M. Steegenga - Poot
Mevr. N.K. Ketting - Kerkhof Mevr. M.C. van der Marel - Don
maandag Mevr. J. de Graaf - van der Wagt Teun Eggink
Dhr. E.J. Verschuren vrijdag Mevr. M.J. Voogt - van Toledo
dinsdag Mevr. P. Assenberg - van Marion Dhr. J. Boom
Mevr. J.D. de Groot - Apon zaterdag Dhr. J.A. Ketting
Mevr. I. Langbroek - Voogt Mevr. A.F.J. Nuijten - Hartman
Dhr. T. Ivan Mevr. J.A. Hellinga
woensdag Mevr. A. Kersten - Hoogendijk Mevr.D.A.M.v.d.Berg
Mevr. D.E. Polhuijs - van Beusekom
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:
Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.