Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 11 februari 2022

DIENST ZONDAG 13 FEBRUARI
Voorganger is ds. Marijke van Selm
Organist: Jolanda Zwoferink
Er is kinderkerk!
De dienst (met max. 60 deelnemers) begint om 10:00 uur
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. H.A. Roskam-van der Blom, Rialaan 53


COLLECTE  - Zondag 13 februari:
Collecte Kerk in Actie - Noodhulp Nepal. Meer werkgelegenheid voor jongeren.
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers

Naast deze collecte vragen we ook graag een bijdrage voor de diaconie en de kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


ZONDAG 20 FEBRUARI – dienst met max. 60 bezoekers
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur


40-DAGENTIJDKALENDER
Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed?!’

In de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 2 maart,  toe naar Pasen.
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender.
Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.

U kunt een kalender gratis aanvragen via deze link.
Via bovenstaande link is ook een inkijkexemplaar te downloaden.

Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u een gratis exemplaar vragen bij iemand van het pastorale team.


PREKEN OP VERZOEK
Deze week staan we stil bij Izaäk, de zoon van Abraham van wie we enkele weken geleden lazen dat zijn vader bereid was hem te offeren.
Volgende week staat vervolgens de zoon van Izaäk centraal: Jakob. Zo wandelen we door deze verhalen die allemaal bij elkaar horen: Abraham, Izaäk en Jakob als de Bijbelse aartsvaders, Mozes als hun nazaat in dat andere grondleggende verhaal: de bevrijding uit Egypte.
Een mooi en rijk vierluik!
Aansluitend wil ik ook de komende week op donderdagmorgen weer een Bijbelstudie houden waarin we de teksten nogmaals onder de loep leggen en erover doorpraten.
Tijdstip 10.30-11.30u in de consistorie. Geeft u zich tevoren even op?
Ik zie uit naar mooie gesprekken, naar aanleiding van de verhalen en tijdens de Bijbelstudie.
Heel graag tot ziens!
ds. Marijke van Selm


PREKEN/ZINGEN/GROETEN OP VERZOEK
Sommigen van u delen al wensen met mij op het gebied van een thema of een tekst voor een preek, of een lied. Vaak is dat iets waarop ik zelf niet zo gauw kom. Dat maakt het des te waardevoller, want zo komen de blinde vlekken die iedere voorganger (lees: ieder mens) ook eens aan bod. Dus vandaar de oproep om hier gerust mee door te gaan. Het is fijn om op deze manier input te krijgen. Ik hoor/lees uw ideeën graag!
Evenals namen van mensen om eens de groeten te doen, het geliefde moment aan het eind van de dienst.
Ds. Marijke van Selm


PAASGROETENACTIE 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.
U kunt op drie manieren meedoen dit jaar:
  1. U schrijft zelf thuis een of meer kaarten. Dan stuurt u een e-mail naar diaconie@kerkoostvoorne.nl waarin u uw naam, adres en het gewenste aantal kaarten vermeldt.
  2. U ontvangt de kaarten dan zo snel mogelijk in uw brievenbus. De beschreven kaarten doet u in de brievenbus bij Els van den Berg, Zandweg 73, Oostvoorne. Als dit niet lukt, geeft u dit aan in de mail en worden de kaarten bij u thuis opgehaald.
  3. U stuurt een mail met een of meer groeten naar diaconie@kerkoostvoorne.nl. Dan schrijven de diakenen uw boodschap op een van de kaarten en zorgen ervoor dat deze bij de PKN komt.U neemt een of meer kaarten mee uit de kerk. Deze liggen op de tafels in de consistorie en bij ingang van de kerk. Ook vindt u daar een doos om de beschreven kaarten in te doen.

U heeft van 13 februari tot 6 maart om mee te doen aan de actie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Alvast hartelijk dank!


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Dhr. C. Stolk donderdag Dhr. E. Schrijvershof
Mevr. M.M.N. van Toledo - Kerkhof Mevr. H. Stolk - Goldschmeding
Dhr. G.J. Hofstede vrijdag Dhr. P.C. van der Hoek
Mevr. A.N. van Reek - de Regt Mevr. C. Langendoen - Nicolai
dinsdag Dhr. T. Kleijburg Dhr. B.S. du Buf
woensdag Dhr. J.J. van den Berg zaterdag Mevr. J. van Balen - Doolaar
Dhr. H. Borst Mevr. J.C.C. Broeksmit
Mevr. J.H. Molenaar Mevr. E. Bekker
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:
Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.