Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2022 - 28 januari 2022

KOMT U WEER NAAR DE KERK?
Sinds vorige week zijn onze diensten weer toegankelijk voor 50 bezoekers. Aanmelden is vooralsnog niet nodig, in het verleden bleek de capaciteit zich in de regel aardig te verhouden tot de opkomst. Mocht het anders lopen, dan hanteren we voor de eerstvolgende dienst weer een aanmeldplicht.
Er is nog geen gezamenlijke koffie na de dienst, we hopen in de nabije toekomst ook dat weer op te starten. We zien ernaar uit elkaar weer te zien!


DIENST ZONDAG 30 JANUARI
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Marijke van Selm.
Ron van Halen is de organist.
De dienst begint om 10:00 uur en het maximale aantal bezoekers is 50 (excl. organisatie)
Aanmelden is niet nodig.
Liturgie
KLIK HIER om de dienst digitaal bij te wonen of terug te kijken.


BIJ DE DIENST
Ook deze zondag een 'preek op verzoek', en wel over het gedeelte uit Exodus 33 waarin de Heer bij Mozes voorbijgaat. God houdt daarbij zijn hand voor Mozes' gezicht om te voorkomen dat Mozes Hem ziet. 'Ik heb mij altijd afgevraagd', schreef degene die om deze preek verzocht, 'waarom Mozes de Heer niet mag zien'. Over die vraag, en vele daarvan afgeleide, gaat het zondag. En daarna delen we met elkaar brood en wijn: de gestalte van Jezus Christus.
De kinderen zijn allemaal uitgenodigd, maar zij blijven de hele dienst buiten, waar het heel bijzonder wordt. Binnen én buiten hoor jij/u daar zondag meer over.
Dus allen van harte welkom.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Bert en Marianne Hamer, Meeuwenlaan 1


COLLECTE
Zondag 30 januari collecteren we voor de eerste keer voor het nieuwe Avondmaalsproject:
Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.
Het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Deze Stichting beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. De mensen moeten zich zo veel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis.
Met de ondersteuning van de Stichting kunnen die extra's die daarvoor nodig zijn gerealiseerd worden. Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten van het ziekenhuis Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten.
Voor veel mensen uit Oostvoorne is het Van Weel-Bethesdaziekenhuis in Dirksland het ziekenhuis. In deze tijd waarin veel gevraagd wordt van de zorg willen we graag ons steentje bijdragen.

Naast deze collecte vragen we ook graag een bijdrage voor de kerk en het pastoraat.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


ZONDAG 6 FEBRUARI – dienst met max. 50 bezoekers
Voorganger: Maartje Keijzerwaard
Aanvang: 10:00 uur


PREKEN/ZINGEN OP VERZOEK
U kunt nog steeds een thema, een verhaal of een tekst opgeven als onderwerp voor een preek. Of een lied dat u graag eens gezongen zou willen hebben!
Ik zie uw berichten tegemoet.
ds. Marijke van Selm


ABRAHAM EN IZAÄK
De dienst over 'het offer van Abraham' heeft bij veel mensen wat losgemaakt. Er waren al mooie nagesprekken over bijvoorbeeld Gods liefde, en wat die met het oog op dit verhaal eigenlijk betekent, en het woord gehoorzaamheid. Daarom heb ik besloten om als vervolg op de preek een Bijbelstudie te houden en wel op donderdag 3 februari van 10.30u tot 11.30u in de Dorpskerk. We borduren dan voort op de preek, dus het is wel belangrijk dat die dan beluisterd of gelezen is (u kunt de tekst eventueel opvragen). Ik zie ernaar uit het gesprek over dit weerbarstige verhaal voort te zetten! Meld u zich wel even aan, dan weet ik of we in de consistorie of in de kerk moeten zitten.
ds. Marijke van Selm


INLOOP
Afgelopen woensdag zijn we gestart met de inloop. U bent vanaf tien uur (tot half twaalf) van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken.
Omdat we nog afstand moeten houden zetten we voorlopig de tafels in de kerk neer zodat er voldoende ruimte tussen de zitplaatsen is.


WEEKSLUITING
Helaas is het in de Leemgaarde nog niet toegestaan om weer activiteiten op te starten.


GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 per e-mail.
Inmiddels zijn alle e-mails voor de Actie Kerkbalans verzonden.
In de praktijk blijkt dat het soms lastig is het formulier in te vullen en te verzenden.
Ik geef u een korte uitleg:
  • Open de mail en klik op beantwoorden
  • U kunt nu het formulier invullen
  • Als u daarna op verzenden klikt, verzendt u het ingevulde formulier.
Mocht het toch nog niet lukken dan hoor ik graag van u.

Met vriendelijk groet,
Peter Eggink.
Tel. 0181-484664
E-mail ba@kerkoostvoorne.nl

Op naar de kerk van morgen!JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Dhr. P.J. Spreeuwenberg donderdag Mevr. H. Groen - Blaas
Dhr. C.J. Mijer Dhr. C.J. Assenberg van Eijsden
maandag Mevr. N.J. van Hennik - Barendregt Mevr. A. Laarman
Dhr. W.C. van der Ent Mevr. J. Schuurhuis - Warbout
Dhr. G. de Graaf vrijdag Dhr. W. Hogewoning
Dhr. P. van Duijne Mevr. I. de Wal - de Rijke
dinsdag Mabel van Gemerden Dhr. L.B. Verweel
woensdag Mevr. M.F.Wisse Mevr. E. Emmerzael - Bezuijen
  zaterdag Dhr. B.J. Scheijgrond
Mevr. J. van der Linde - Stolk
Mevr. P.K. van Teijlingen
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 
 ***************************************************************************
DIRECT NAAR:
Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.