Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2021 - 26 november

DIENSTEN MET MAX. 50 BEZOEKERS
Zoals 2 weken geleden al kenbaar gemaakt hebben we de kerkdiensten weer afgeschaald naar max. 50 bezoekers.
Om een QR-toegangscode wordt niet gevraagd!


AANGESCHERPTE MAATREGELEN
De recente, corona gerelateerde aanscherpingen hebben geleid tot een aantal tijdelijke wijzigingen in het PGO-beleid.
Naast de aanpassing van de kerkdiensten (zie hierboven) betreft het de volgende zaken:
  • Tot nader order is er geen koffiedrinken na de dienst
  • Inloopochtend is tijdelijk opgeschort
  • Geen weeksluiting in de Leemgaarde totdat de Catherina stichting deze en andere activiteiten weer vrijgeeft.
We hopen dat over drie weken een en ander weer opgestart kan worden, maar dat is op dit moment nog onzeker.
Jan de Rijke (vz kerkenraad)


DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 28 NOVEMBER
Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie

Voor het online volgen van de dienst:
Ga naar onze site kerkoostvoorne.nl en ga naar kerkdienst meevieren of terugkijken


DE SYMBOLISCHE SCHIKKINGEN
“In een ander licht” is het thema van Advent en Kerst 2021.
De lezingen voor de Adventstijd komen uit het evangelie van Lucas.
“Licht” staat hierin centraal en begint met de aankondiging van de geboorte van
Johannes de Doper.  Bij de aankondiging door de engel wordt aangegeven dat Johannes
een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus.
Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.
In de schikkingen zien we het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles in een nieuw licht zet. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst, die aansluiten bij de lezing van de zondag.


UITLEG BIJ DE SCHIKKING OP DE 1E ADVENTSZONDAG
Lezing: Lucas 1: 5 – 25
Kernwoorden zijn: aankondiging van de geboorte van een bijzonder kind – levenstaak -- tot bloei komen.  Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.
De opkomende zon is nog maar klein.
Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd.  Het moet nog tot bloei komen.
De adventskaarsen zijn goudkleurig, de kleur van het licht.


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Dhr. en mw. Groenewegen (Jan en Janie)


COLLECTES - Zondag 28 november 2021,  1e zondag van Advent
Tijdens deze dienst van Schrift en Tafel is de collecte voor ons Avondmaalsproject Stichting Old Tafo. De collecte is bestemd ter ondersteuning van extra voorzieningen zoals gezondheidszorg, medicijnen, leermiddelen en een warme maaltijd. De school in Old Tafo bestaat dit jaar al 25 jaar en de school in Mamponteng 5 jaar. Met ons Avondmaalsproject dragen bij voor de groei en ontwikkeling van deze scholen.
Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de diaconie en kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 5 DECEMBER
Voorganger ds. Marijke van Selm
Aanvang: 10:00 uur


CONCEPT BEGROTINGEN CVK EN DIACONIE 2022
In de kerkenraadsvergaderingen van 13 oktober en 11 november zijn de concept-begrotingen besproken.
Bent u geïnteresseerd in één of beide begrotingen, dan kunt u een beknopt exemplaar opvragen bij de penningmeester
Stuur uw mail naar penningmeester@kerkoostvoorne.nl
U kunt uw vragen of opmerkingen indienen tot uiterlijk 4 december


LEEF TOE NAAR KERST MET DE GRATIS ADVENTSKALENDER!
Zondag 28 november a.s. is de eerste adventszondag. Wilt u bewust toeleven naar Kerst?
Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die uitdaagt om hoopvol toe te leven naar Kerst, en elke dag iets te ontdekken van wat de Bijbel te vertellen heeft over het leven in Gods licht.

In de kalender 'In een ander licht' staat het laatste boek uit de Bijbel centraal, de Openbaring van Johannes. Dit is een forse uitdaging.
Het is immers geen eenvoudig boek. Het staat vol rampen en mysterieuze visioenen.
Maar het bijbelboek is de moeite meer dan waard. Het wil de christenen van toen - en nu - bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven.
De Petrus-adventskalender biedt dit jaar overdenkingen, gebeden, liederen en gespreksvragen bij het bijbelboek Openbaring.
Klik HIER om het inkijkexemplaar te downloaden.

U kunt nu een gratis exemplaar van de adventskalender 2021 aanvragen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u een gratis exemplaar vragen bij iemand van het pastorale team.


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Dhr. D.P. Langbroek donderdag Mevr. I.O.M. Oskam
maandag Dhr. H. Otten Dhr. G.J.P. Broekgaarden
Mevr. M.A. Doolaar - Riedijk Dhr. R.C. Boogert
Mevr. W.L.J. van Keulen - Korteland vrijdag Mevr. N. Langendoen - Boutkan
Dhr. K. Robertus Mevr. M. van Reek - Wolters
Mevr. J.L.A.W. Stolk Dhr. C.J. Warbout
dinsdag Dhr. L. Dubbelman Dhr. F. Febus
Mevr. M.J.E. Kievit - Mastenbroek zaterdag Mevr. C. Willmes - van Bergen
woensdag Dhr. A. Vente Mevr. A. Langendoen
Mevr.I.van Ravens-Sonneveld Dhr. H. Riedijk
Dhr. A. Littooij Mevr. J.L. Timmers - Jacobson
  Mevr. L.J. Bakker - Torreman

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!


NIEUW GEDICHT KEES HERMIS
Zie onze site - KLIK HIER
 
***************************************************************************
DIRECT NAAR:
Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.