Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2021 - 29 oktober

KERKDIENSTEN VRIJ TOEGANKELIJK
(MAX. 85 BEZOEKERS)

De kerkdiensten zijn weer vrij toegankelijk en de 1,5 meter regel hoeft niet meer te worden gehandhaafd.

Er wordt niet om een corona toegangspas (QR-code) gevraagd!
Wel houden we rekening met iets meer ruimte onderling zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan blijven.
De stoelopstelling is daarop aangepast en de gastheer / gastvrouw van de desbetreffende zondag kan daarbij een adviserende rol vervullen.

Houd rekening met elkaar!

LET OP: heeft u corona 'achtige' klachten blijf dan thuis! (... dat spreekt inmiddels als vanzelf)


ZONDAG 31 OKTOBER - DIENST VAN SCHRIFT & TAFEL
Voorganger is ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie

ONLINE de dienst volgen? ga naar onze site kerkoostvoorne.nl en ga naar kerkdienst meevieren of terugkijken


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar: Mw. L.M. Visser, Leemerhof 14


COLLECTES - Zondag 31 oktober 2021.
Tijdens deze dienst van Schrift en Tafel is de collecte voor ons Avondmaalsproject Stichting Old Tafo. De collecte is bestemd ter ondersteuning van extra voorzieningen zoals gezondheidszorg, medicijnen, leermiddelen en een warme maaltijd. De school in Old Tafo bestaat dit jaar al 25 jaar en de school in Mamponteng 5 jaar. Met ons Avondmaalsproject dragen we bij voor de groei en ontwikkeling van deze scholen.
Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de kerk en het pastoraat.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne.
Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


KINDERKERK
Vanaf september dit jaar is er weer iedere twee weken kinderkerk. Alle ouders en grootouders die weleens komen met hun kinderen zitten in een kinderkerk-app, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de juiste data en activiteiten. Laat u het ons weten als u ook in die app wilt? In de app staat nu dit berichtje: ‘Hallo allemaal, aanstaande zondag 31 oktober is er weer kinderkerk! Dit keer een kinderkerk waar we iets bijzonders gaan doen. We zullen starten in de kerk met het bouwen van een toren. Daarna, tijdens de kinderkerk, gaan we aan de slag met het verhaal over de vijf broden en de twee vissen. We gaan met elkaar een leuke activiteit buiten doen, dus trek niet je nieuwste kleding aan. Wij hebben er zin in! Tot zondag!


KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST
Na de dienst is het mogelijk om weer koffie en/of thee te drinken met elkaar.
Daarbij wel het verzoek om dit liefst zoveel mogelijk buiten te doen in de tuin van de kerk of bij slecht weer in de kerkzaal.


DIENSTEN KOMENDE WEEK
Dinsdag 2 november:                 Allerzielen – Vesper aanvang 19:30 uur (zie info)
Woensdag 3 november:             Dankdag voor Gewas en Arbeid. Aanvang 19:00 uur
Zondag 7 november:                  Gedachtenisdienst, aanvang 10:00 uur
Voorganger in deze diensten:    ds. Marijke van Selm


VOOR WIE STEEKT U EEN KAARSJE OP? 
Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar de Dorpskerk in Oostvoorne dinsdag 2 november geopend om te gedenken. 

Dinsdag 2 november is Allerzielen. Wereldwijd worden deze dag overledenen herdacht. 
Ook dit jaar is de Dorpskerk van de PGO open voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen, om stil te staan bij hen die ons ontvielen.
Er kan een kaarsje gebrand worden of gewoon even stil zijn, mijmeren in de tijd.
Stil staan bij het leven van een overleden dierbare, (recent of al langer geleden) bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen of de ‘mensen zonder naam’ die gestorven zijn door geweld en rampen  in onze wereld.

Dinsdag 2 november is de kerk open van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt hier zomaar binnenlopen.
Van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur is er een vesper.
In de vesper worden stilte en muziek afgewisseld met gesproken woorden.
ds. Marijke van Selm gaat voor in de vesper


DANKBAARHEID
Er zijn deze week twee bijzondere gelegenheden om een avondviering te houden. Na de vesper ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november, is er op woensdagavond 3 november een Dankdag-viering. Nu we in het voorjaar, na lange tijd, ook weer aangesloten hebben bij de landelijke ‘biddag voor gewas en arbeid’ past ons ook de dankbaarheid in deze tijd. Het wordt een sobere viering met veel muziek: Wim van Herk speelt piano en Romy de Winter viool. Voorganger is ondergetekende. En de redenen tot dankbaarheid ….. die zijn van u en ons allemaal. Wat zou het mooi zijn als we in het gebed op die avond de dankbaarheid uit de gemeente kunnen benoemen. Wilt u mij dat laten weten, persoonlijk, of anderszins? Eén zinnetje is al genoeg. Ik dank voor……
Ik hoop van u te horen, ook als u niet in de gelegenheid bent de dienst te bezoeken.
LET OP: Aanvang van deze dienst 19:00 uur
Ds. Marijke van Selm

Bijwonen van Allerzielenvesper en Dankdagviering:
Beide vieringen zijn vrij toegankelijk en de 1,5 meter regel hoeft niet meer te worden gehandhaafd.
Wel houden we rekening met iets meer ruimte onderling zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan blijven. De stoelopstelling is daarop aangepast.

Er wordt niet om een corona toegangspas (QR-code) gevraagd! … Houd rekening met elkaar!

Maatregelen rond Covid-19 worden in acht worden genomen. 
De regel in de kerk is; blijft u thuis als u symptomen heeft die wijzen op een mogelijke besmetting met corona of als u de afgelopen twee weken contact heeft gehad met iemand die een corona besmetting heeft.

De vieringen zijn ook te zien en te beluisteren via internet:
- Kerkomroep.nl
- Kerkdienstgemist.nl 

Dorpskerk te Oostvoorne, Kerkplein 1.


JARIG DE KOMENDE WEEK:
zondag Dhr. J. Heijndijk
Dhr. A.J. Hoogenboom
Dhr. C.J. den Boer
maandag Dhr. D.C.M. Tesnière
Dhr. H.J. van Damme
Mevr. C.F. van Dorsser
David Langbroek
dinsdag Mevr. C.M. Berkel - van Eendenburg
Mevr. E. van Wulfften Palthe - de Jong
Dhr. W.C. Jongejan
woensdag Mevr. W. Doorduin - Groenewegen
donderdag Mevr. M.J.P. Schellevis
zaterdag Dhr. A. van der Kooi
Mevr. M.E. van der Reijden - Bergwerff
Dhr. M. Langendoen
ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!DELTA INSPIRATIEDAG - ZATERDAG 27 NOVEMBER


Geef u op voor de Delta Inspiratiedag!

Het programma voor de Delta Inspiratiedag op 27 november 2021 in Middelharnis is rond, de laatste puntjes zijn op de i gezet.
Locatie voor deze inspiratiedag voor ambtsdragers, taakdragers, vrijwilligers en andere belangstellenden is het Prins Maurits College aan de Koningin Julianaweg 57, 3241 XB in Middelharnis.

Hoofdthema van de dag is ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hierbij sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf subthema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.

De vijf onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn:

A - Samen lichter kerk-zijn
B - Jonge generaties voorop
C - Naar buiten gericht
D - GroeneKerken beweging
E - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking – Delta voor Indonesië

Voor meer informatie Klik hier om naar de PGO website te gaan
Of kijk op de website van de Classis Delta: www.gelovenindedelta.nl


Opgeven voor de Delta Inspiratiedag en voor busvervoer kan tot maandag 22 november via www.gelovenindedelta.nl.
Geef u dus snel op, want vol is vol.

 

********************************************************************************
DIRECT NAAR:
Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.