Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2021 - 17 september


DIENST ZONDAG 19 SEPTEMBER - STARTZONDAG
Het belooft een feestelijke dienst te worden, met veel muziek, kinderkunst en een kruik die nooit leeg raakt. Combo Free Choice is bij ons, en we hebben een gast uit Zuid-Afrika: Charel du Toit is als uitwisselingsstudent theologie deze dagen bij ons en zal ook enkele liederen voor ons zingen. We zien uit naar een dienst in verbondenheid.
Denkt u eraan dat direct aansluitend aan de dienst een veiling gehouden zal worden van de kinderkunst!? De kunst is voor de hoogstbiedende, de opbrengst gaat naar de stichting Gered Gereedschap.

Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
Met medewerking van combo ‘Free spirit’ en Charel du Toit
Aanvang: 9:30 uur
Liturgie


ONLINE de dienst volgen? ga naar onze site kerkoostvoorne.nl


DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. L. (Leni) van Bemmel-Kranendonk, Oosterhoutseweg 6A


COLLECTES
Zondag 19 september 2021 is het startweekend. De collecte is bestemd voor Protestantse Kerk, Jong Protestant.
Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de diaconie en kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bekende rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST
Ook a.s. zondag is er weer de mogelijkheid om na de dienst koffie of thee met elkaar te drinken en bij te praten.
Vriendelijk verzoek om dit zoveel mogelijk buiten te doen in de tuin van de kerk of in de kerkzaal en daarbij voldoende afstand te bewaren tot elkaar.


ZONDAG 26 SEPTEMBER
Voorganger is ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
Aanvang: 9:30 uur


BERICHT(EN) VANUIT DE KERKENRAAD
De oproep om versterking van de leiding van onze gemeente, (u heeft het filmpje inmiddels allemaal kunnen zien) heeft het een en ander in beweging gezet. Als huidige kerkenraad zijn we, zoals in het filmpje ook gezegd wordt, bereid om het echt over een andere boeg te gooien en het ‘wiel’ opnieuw uit te vinden, op een manier die nú voor onze gemeente goed is.
Dat proces zullen we in de komende periode ook ingaan en hiervoor schakelen we externe coaching.

AMBTSDRAGERS: Voor nu kunnen we u melden dat, mits daartegen geen bezwaren worden ingediend, we op 10 oktober drie nieuwe ambtsdragers hopen te bevestigen: Els van Teijlingen en Wilma de Koning als ouderling en Ceasar van Walsum als diaken.
Wettelijke bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba tot uiterlijk zondag 26 september.

AMBTSDRAGERS LIGHT: daarnaast starten we met, wat we zullen noemen, ‘ambtsdragers light’: mensen die hun sporen in de kerk verdiend hebben en niet meer direct leiding willen nemen en/of dragen, maar zich wel actief beschikbaar stellen voor advies en beraad, en voor de taak van dienstdoend ambtsdrager op zondag (als ouderling of als diaken, net zoals het uitkomt). Hoe we het verder invullen moet zich nog een beetje uitkristalliseren, we houden u daarover op de hoogte.
Ambtsdragers light zijn tot dusver Jaap Varekamp, Herman Oosterman en Marja Wisse, maar we kunnen ons voorstellen dat u, als u dit leest, denkt: o maar dát wil ik ook wel. Dat horen we dan graag.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.
De kerkenraad


PUIKE OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER JL. IN DE DORPSKERK
Misschien dankzij de lichte neerslag (mocht geen naam hebben) waarmee de dag begon was het gedurende de gehele dag een gezellige drukte in het kerkgebouw. ’s Morgens o.m. door het orgelspel op het monumentale Bätz-Friedrichsorgel (1772) van een toevallige voorbijganger (bleek organist uit Rijssen) en ’s middags door onze organiste Jolanda Zwoferink en daarna Henco de Berg, die enkele weergaloze improvisaties ten beste gaf (waaronder een à la Jeanne Demessieux).
Kortom, de hele dag genoten en dus …. Deze dag kan niet meer stuk. Ook vanwege de constante stroom bezoekers.
Rest nog bloemist Hagestein te bedanken voor de extra bos prachtige bloemen! De beide bossen waren bestemd voor Henco en Jolanda
Hans Hoedemaker


SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD
Zaterdag 2 oktober vindt weer de jaarlijkse kledinginzameling plaats.
Sam’s kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding en schoenen, graag
verpakt in gesloten plastic zakken.
De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend zijn.
Dit jaar is de opbrengst van de ingezamelde kleding voor kinderen in Oeganda, zodat zij, na
Covid-19, weer terug naar school kunnen gaan.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Commissie Kerk in Actie.    
 


JARIG DE KOMENDE WEEK:

zondag Dhr. J. Bruggink donderdag Dhr. H. van Dam
Dhr. V.A. Ruinaard vrijdag Mevr. Z. van den Handel - Looij
maandag Mevr. J.W. Bergwerff - Westdijk Mevr. R.A. Vellinga - IJbema
Dhr. H.J. van de Merwe Dhr. M.S. de Wal
Dhr. D.P. Mulder Mevr. E. Assenberg
Tristan Holten Dhr. J.P.S. de Wal
dinsdag Dhr. A.M. Baldee Julia Hofstede
Chizara Mak zaterdag Mevr. M.M. Vaags - Duringhof
woensdag Mevr. R. Rienks - Veeneman Mevr. A.G. Boyreau - Verhagen
Dhr. R.P. Heijns   Mevr. B. Klay - Hulme

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!
 

********************************************************************************
DIRECT NAAR:

Website PGO


"Houd moed...heb lief"


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.