Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 4 december

DIENST ZONDAG DECEMBER
2e advent
Voorganger is ds. Marijke van Selm
Jolanda Zwoferink is de organist
Zang: delegatie van de cantorij olv Elly Bakker
Altviool": Heleen Witte
Liturgie

Voor aanmelden zie de aanmeld procedure onderaan deze nieuwsbrief.

U kunt de dienst ook volgen via internet


DE BLOEMEN UIT DE KERK - gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar: Fam. van Houten, Elisabethhof 51


SYMBOLISCHE SCHIKKINGEN
Thema:       Het Goede Leven.
                   Bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven?
Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.
De tijd van Advent doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt.
Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.
 
De basis voor de schikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes.
Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
De schaal is op vier pijlers geplaatst.
Het getal 4 verwijst naar de vier Adventszondagen, de vier kaarsen en naar de vier windstreken.
Een Goed Leven voor een ieder, waar je ook geboren bent.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods Licht.
   
De betekenis van de schikking op deze tweede Adventszondag:
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.
De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.


6 DECEMBER 2DE ZONDAG VAN ADVENT: COLLECTE KERK IN ACTIE - KINDEREN IN DE KNEL - 
Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat.
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken.
Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.
Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de collecte van onze eigen kerk en diaconie.
Er gaat nog geen collectezak rond, maar bij de uitgang staat een mandje voor uw gift.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne.
Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DIENST ZONDAG 13 DECEMBER
Voorganger is ds. Marijke van Selm, de dienst begint om 10:00 uur
Voor aanmelden zie de uitleg onderaan deze nieuwsbrief
Wilt u deze dienst bijwonen? Meld u tijdig aan.


DORPSKERK OPEN IN DECEMBER!
In de Adventstijd en tussen Kerst en Oud & Nieuw is de kerk geopend op de woensdagen van 11 tot 15 uur.
U bent van harte welkom om:
  • Een kaarsje te branden
  • In stilte te zitten
  • Gebed
  • Of om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze kerk.
We zien u graag!


KERSTWANDELING
Op dit moment hebben we helaas nog geen duidelijkheid over de toestemming van de gemeente Westvoorne die noodzakelijk is om deze alternatieve 'openluchtviering' te kunnen houden. De wandeling is voor het overige wel geheel uitgewerkt en voorbereid. Medio volgende week hopen we duidelijkheid te hebben, en zullen dan her en der wellicht om hand- en spandiensten vragen om het geheel verder uit te kunnen rollen. De glazen potjes die de route door het Mildenburgbos zullen verlichten worden inmiddels in groten getale afgeleverd bij de pastorie, waarvoor heel veel dank! Maar blijft u vooral nog verder sparen. Hoe meer licht hoe beter! We verheugen ons stilletjes toch maar alvast.... en voor het geval het (dit jaar) toch niet door kan gaan: er is een plan B waar we óók best blij van worden....


KERSTNACHTINTERNETDIENST
Wat in ieder geval doorgaat: op kerstavond zal een eenvoudige, tevoren opgenomen kerstnachtdienst op de site geplaatst worden, waarin veel, en heel mooi, gezongen wordt. We laten ons verrassen!


KERSTMORGEN
Deze dienst zal waarschijnlijk maar met een beperkt aantal bezoekers mogen plaatsvinden, maar natuurlijk ook via internet mee te vieren zijn. De kinderen worden uitgenodigd, met hun ouders, en
de cantorij zingt. Dat wil zeggen, een delegatie ervan.


TOP2000 CAFE-DIENST - OP ZONDAG 27 DECEMBER
Met medewerking van de band 4Tune. Deze week kun je stemmen voor de officiële lijst op Radio2, maar denk je ook aan onze lijst?
Kijk op onze site Top2000-cafédienst
Geef jouw favoriete nummers via het aanvraagformulier op. Ook als het lied op de speellijst er niet bij staat: vraag het gerust aan.
Met de aangevraagde nummers (of een selectie eruit) en de bijbehorende verhalen vullen we dan de dienst van 27 december.
Dat wil je niet missen! We zien uit naar jullie verhalen!
Zie ook de informatie op onze site.


HOUD MOED….HEB LIEF
Een rubriek op onze site elke week een ander gemeentelid in de spotlights met zijn of haar verhaal van het leven in coronatijd.
Over hoe de tijd beleefd wordt, over wat je mist en wat niet, over hoe het een mens vergaat.
Vorige week deed Anita Mak haar verhaal.
De aflevering van deze week is nog in de maak dus af en toe maar even kijken of deze al geplaatst is.

Binnenkort uw of jouw verhaal? Laat het me weten als u of jij mee wilt doen!
Kijk daarom op onze site en ga naar: “Houd moed….heb lief”
Ds. Marijke

https://www.protestantsekerk.nl/data/1604509880/images/news/normal2227.jpg
NOG ENKELE ADVENTSKALENDERS BESCHIKBAAR!
De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst.
U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over het leven in Gods licht.
Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote.
U kunt een kalender vragen bij iemand van het pastoraal team. (Contactgegevens staan vermeld op pagina 22 van het Kerkblad november 2020)
De kalender wordt dan bij u in de brievenbus gedaan.
Op=OP
KLIK HIER om het inkijkexemplaar te downloaden
**************************************************************************
AANMELDEN VOOR DE DIENST
e-mail:                aanmelden@kerkoostvoorne.nl
Aanmelden s.v.p. uiterlijk zaterdag vóór de desbetreffende zondagse kerkdienst tot 16:00 uur

Bij het aanmelden s.v.p. opgeven:
Naam, adres, telefoonnummer en aantal personen + datum van de dienst

**************************************************************************
BELANGRIJK:
Alleen aanmelden indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.
**************************************************************************

VOLGEN VAN DE KERKDIENST VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


"Houdt moed...heb lief"


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.