Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 30 oktober

DIENSTEN ZONDAG 1 NOVEMBER
Gedachtenisdienst


Aanvang 10.00 en 17.00 uur
Vorig jaar is besloten de gedachtenisdienst te houden op of rond 2 november, Allerzielen. Wereldwijd worden op deze dag de overledenen herdacht.
Tijdens de gedachtenisdienst, zondag 1 november staan we stil bij de leden van de PGO die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Door de beperkende maatregelen rond Covid-19 m.b.t. het aantal bezoekers en de manier waarop de dienst vormgegeven kan worden is er slechts plaats voor maximaal 30 personen per dienst. Om familie- en gemeenteleden de mogelijkheid te geven om hun dierbaren te gedenken zijn er deze dag twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

Aanmelden voor deze diensten is verplicht!.

Geeft u a.u.b. aan welke tijd uw voorkeur heeft en of u eventueel bij de andere dienst aanwezig wilt zijn als uw voorkeurstijdstip inmiddels volgeboekt is
(zie ook de informatie onder ‘Aanmelden voor de dienst of vesper’ onderaan deze nieuwsbrief).

Ds. Marijke van Selm gaat in deze dienst voor en de Cantorij verleent hun medewerking.
Ron van Halen is de organist
Liturgie


AANMELDEN NOODZAKELIJK!
Wilt u een dienst of vesper bijwonen? Meldt u dan aan.
Voor het aanmelden van de dienst volgende week: zie de instructie op de achterzijde van deze nieuwsbrief.


COLLECTES
Zondag 1 november is de collecte bestemd voor het landelijk Pastoraat.
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen.
De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt.
Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.
Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de collecte van onze eigen diaconie en kerk
Er mag nog niet gecollecteerd worden maar bij de uitgang staat een mandje voor uw gift.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


DE BLOEMEN UIT DE KERK - gaan zondag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. Wilma de Koning, Rialaan 69


VOOR WIE STEEKT U EEN KAARSJE OP?
Maandag 2 november   Openstelling kerk 18.30 – 19.30 uur
  Vesper 19.30 uur

Maandag 2 november is Allerzielen.
Wereldwijd worden deze dag overledenen herdacht. 
Ook dit jaar is de Dorpskerk  van de PGO open voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen, om stil te staan bij hen die ons ontvielen.
Er kan een kaarsje gebrand worden of gewoon even stil zijn, mijmeren in de tijd.
Stil staan bij het leven van een overleden dierbare, (recent of al langer geleden) bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen of de ‘mensen zonder naam’ die gestorven zijn door geweld en rampen  in onze wereld.

De kerk is geopend van 18.30 tot 19.30 uur.
U kunt hier zomaar binnenlopen.

Vesper: van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur.
In de vesper worden stilte en muziek afgewisseld met gesproken woorden.
Tijdens de vesper gaat ds. Marijke van Selm voor.

Bij zowel de openstelling van de kerk als de vesper zullen de maatregelen rond Covid-19 in acht worden genomen.

LET OP: ook voor het bijwonen van de vesper is aanmelden noodzakelijk.
Doe dat wel uiterlijk maandag 2 november 10:00 uur
Voor aanmelden zie de aanmeld procedure onderaan deze nieuwsbrief.


ZONDAG 8 NOVEMBER DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Volgende week zondag zal er weer een dienst van Schrift en Tafel gevierd worden.
Die begint om 10 uur en voorganger is ds. Marijke van Selm.
Om aan de voorwaarden van de PKN met betrekking tot Corona te voldoen, wordt weer - net als op 6 september – door de diakenen voor iedere deelnemer een eigen bordje met een stukje brood en een bekertje wijn/druivensap klaargemaakt. Het geheel wordt afgedekt met een servetje en staat al bij binnenkomst klaar voor of naast uw stoel.
Het spreekt vanzelf, dat bij het innemen van de plaatsen enige voorzichtigheid in acht moet worden genomen.
Op deze manier kan de gemeente tijdens de viering dus gewoon op haar plaats blijven zitten en hopen we de nodige hygiëne te kunnen waarborgen.
Namens de Diaconie, Els van den Berg
**************************************************************************
AANMELDEN VOOR DE DIENST
e-mail:                aanmelden@kerkoostvoorne.nl
Aanmelden s.v.p. uiterlijk zaterdag vóór de desbetreffende zondagse kerkdienst 15:00 uur
Voor de vesper aanmelden uiterlijk maandag 2 november 10:00 uur

Bij het aanmelden s.v.p. opgeven:
Naam, adres, telefoonnummer en aantal personen +:
- datum van de dienst
- alleen voor zondag 1 november: ochtend (10:00 uur) of middagdienst (17:00 uur).
- ook voor de vesper kunt u zich aanmelden.

**************************************************************************

Alleen aanmelden indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.


VOLGEN VAN DE KERKDIENST VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (september 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.