Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 24 oktober
DIENST ZONDAG 25 OKTOBER
Voorganger is Barbara Broeren.
Jolanda Zwoferink is de organist
Er is geen gemeentezang maar ipv daarvan zullen Elly Bakker en Irene Oskam de liederen ondersteunen met zang.
Thema van de dienst: Eeuwig duurt Zijn trouw
Liturgie


AANMELDEN NOODZAKELIJK!
Wilt u de dienst bijwonen? Meldt u dan aan.
Voor het aanmelden van de dienst volgende week: zie de instructie onderaan deze nieuwsbrief.DE BLOEMEN UIT DE KERK
Gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Leo den Hond, Burg. A P van den Blinklaan 3 Vierpolders


DE COLLECTE VAN 25 OKTOBER 2020 IS BESTEMD VOOR STICHTING DE HOOP.
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed.
Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben. Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt zijn geraakt in de duistere wereld van de prostitutie. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten heel vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuwe leven. Niet alle zorg die de cliënten krijgen wordt vergoed. Bijvoorbeeld de werkervaringsplaatsen voor cliënten. Hier bouwen zij weer een goed dagritme op én wordt de afstand tot een baan na de behandeling minder groot. Ook bestaan de christelijke onderdelen van het werk dankzij giften, zoals conferenties waar cliënten Bijbels onderwijs krijgen en pastorale zorg.

Naast deze collecte vragen wij ook uw aandacht voor de collecte van onze eigen diaconie en kerk
Er mag nog niet gecollecteerd worden maar bij de uitgang staat een mandje voor uw gift.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


SOLIDARITEITSKAS 2020
Afgelopen 2 weken hebben alle leden van 18 jaar en ouder (belijdend, doop of gast) een brief ontvangen met het verzoek een financiële bijdrage te geven voor de Solidariteitskas.
De brief is voor het eerst ook aan de ons bekende e-mailadressen gestuurd.
Het kan zijn dat uw emailadres is veranderd en dat u daardoor wellicht geen bericht heeft ontvangen.
Wilt u in dat geval een mail sturen aan ba@kerkoostvoorne.nl
De mensen waar geen e-mail van bekend is hebben de brief thuis bezorgd gekregen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
Peter Eggink
Bijdrage Administrateur PGO.


VOOR WIE STEEKT U EEN KAARSJE OP?
Zondag 1 november               Gedachtenisdiensten om 10.00 en 17.00 uur

Maandag 2 november            Openstelling kerk 18.30 – 19.30 uur
                                           Vesper 19.30 uur

Zondag 1 november:
Vorig jaar is besloten de gedachtenisdienst te houden op of rond 2 november, Allerzielen.
Wereldwijd worden op deze dag de overledenen herdacht.
Tijdens de gedachtenisdienst, zondag 1 november staan we stil bij de leden van de PGO die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Door de beperkende maatregelen rond Covid-19 m.b.t. het aantal bezoekers en de manier waarop de dienst vormgegeven kan worden is er slechts plaats voor maximaal 30 personen per dienst.
Om familie- en gemeenteleden de mogelijkheid te geven om hun dierbaren te gedenken zijn er deze dag twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur. Aanmelden voor deze diensten is verplicht.
Geeft u a.u.b. aan welke tijd uw voorkeur heeft en of u eventueel bij de andere dienst aanwezig wilt zijn als uw voorkeurstijdstip inmiddels volgeboekt is (zie ook de informatie onder ‘Aanmelden voor de dienst of vesper’).

Ds. Marijke van Selm gaat in deze dienst voor en de Cantorij verleent hun medewerking.

Maandag 2 november kerk open van 18.30 tot 19.30 uur.
De Dorpskerk van de PGO is opengesteld voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen, om stil te kunnen staan bij hen die ons ontvallen zijn.
Er kan een kaarsje gebrand worden of gewoon stil zijn, even mijmeren in de tijd.
Stil staan bij het leven van een overleden dierbare, (recent of al langer geleden) bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen. Bij de ‘mensen zonder naam’ die gestorven zijn door geweld of andere rampen in onze wereld.

Om 19.30 tot ongeveer 20.00 uur is er een vesper. In deze vesper worden stilte en muziek afgewisseld met gesproken woorden.
Ds. Marijke van Selm gaat in deze vesper voor.

Bij zowel de openstelling van de kerk als de vesper zullen de maatregelen rond Covid-19 in acht worden genomen.
Voor het bijwonen van de vesper is aanmelden noodzakelijk, zie de aanmeld procedure onderaan deze nieuwsbrief.


**************************************************************************
AANMELDEN VOOR DE DIENST
e-mail:                aanmelden@kerkoostvoorne.nl
Aanmelden s.v.p. uiterlijk zaterdag vóór de desbetreffende kerkdienst 15:00 uur

Bij het aanmelden s.v.p. opgeven:
Naam, adres, telefoonnummer en aantal personen +:
- datum van de dienst
- alleen voor zondag 1 november: ochtend (10:00 uur) of middagdienst (17:00 uur).
- ook voor de vesper kunt u zich aanmelden.

LET OP!: alleen aanmelden indien U of uw eventuele huisgenoten geen symptomen heeft die wijzen op een mogelijke besmetting van corona zoals koorts, hoesten en niezen. Ook heeft u de laatste 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.

**************************************************************************

Alleen aanmelden indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.


VOLGEN VAN DE KERKDIENST VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (september 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.