Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 28 augustus
ZONDAG 30 AUGUSTUS
Voorganger is ds. Marijke van Selm. Jan Hendrik van der Kamp is de organist.
Na lange tijd is er weer kinderkerk en Edwin van Leeuwen, onze nieuwe kerkelijk jeugdwerker zal aanwezig zijn en wordt aan de gemeente voorgesteld.
Edwin start per 14 september bij ons als kerkelijk jeugdwerker. Zie ook het stukje op onze site: KLIK HIER.
Liturgie dienst zondag 30 augustus

 

BELANGRIJK: AANMELDEN NOODZAKELIJK!!

De vakanties zijn voorbij dat kunnen we ook in de kerk merken. Ds. Marijke is vorige week weer begonnen en a.s. zondag is er ook weer kinderkerk.
Edwin van Leeuwen is zondag aanwezig, hij wordt de nieuwe kerkelijk jeugdwerker en wordt in de dienst van zondag aan de gemeente voorgesteld.

WE VERWACHTEN DAT ER ZONDAG WEER WAT MEER MENSEN NAAR DE KERK ZULLEN KOMEN
Vanaf heden zullen we weer overgaan op de aanmeld procedure.
Meldt u dus aan als u naar de kerk wilt komen. Zoals u weet bedraagt het maximumaantal mensen wat we tijdens een dienst toe kunnen laten 50 (excl. organisatie).
Stel ons svp per mail of telefonisch op de hoogte als u van plan bent te komen en geef daarbij ook op met hoeveel personen u wilt komen.

Niet onbelangrijk: kom alleen naar de kerk indien u corona klachten vrij bent, geen corona heeft gehad de afgelopen 2 weken en ook geen contact heeft gehad met mensen die met het corona virus besmet waren.

AANMELDEN
Graag doorgeven uiterlijk zaterdag 29/8 18:00 uur.
E-mail:         aanmelden@kerkoostvoorne.nl
Telefoon       0181 - 48 49 57
Mobiel:         06 - 30 74 37 08 (beiden Jan Herlaar)


ZONDAG 30 AUGUSTUS COLLECTEREN WE VOOR HET WERELDDIACONAAT
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

Wij vragen ook graag uw aandacht voor de collecte voor de diaconie en de kerk.
Door veiligheidsvoorschriften gaat er nog geen collectezak rond. Achter in de kerk staat een mandje voor uw bijdrage.
U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne.
Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


BLOEMEN UIT DE KERK
De bloemen van zondag gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. C. Bakker-van der Linde, Slotlaan 80


DIENST ZONDAG 6 SEPTEMBER DIENST VAN SCHRIFT & TAFEL
Voorganger is ds. Marijke van Selm, aanvang dienst: 9:30 uur

Informatie over deze dienst:
Zoals aangegeven volgende week een dienst van Schrift en Tafel.
Vanwege de coronatijd kon er al enkele maanden geen sprake zijn van onze gebruikelijke vieringen van het Avondmaal. De Kerkenraad heeft gemeend er goed aan te doen -  nu voor het eerst en onder het in acht nemen van de aanbevolen maatregelen -  op 6 september weer een dienst van S & T vorm te geven.
Eén van de voorwaarden die de PKN stelt, is, dat iedere deelnemer aan het Avondmaal zelf een stukje brood en een bekertje wijn/druivensap pakt. Om aan deze voorwaarden tegemoet te komen zal voorafgaande aan de dienst door de diakenen een bordje klaargemaakt worden met het stukje brood en een bekertje wijn/druivensap. Het geheel is afgedekt met een servetje en staat al bij binnenkomst klaar, voor of naast uw stoel.
Het spreekt vanzelf, dat bij het innemen van de plaatsen enige voorzichtigheid in acht moet worden genomen.
Op deze manier kan de gemeente tijdens de viering dus gewoon op haar plaats blijven zitten en hopen we de nodige hygiëne te kunnen waarborgen.
Namens de Diaconie,
Frans Worst.


KERKDIENSTEN MET MAXIMAAL 50 KERKGANGERS EN ZINGEN MAG WEER
Volgens de huidige coronamaatregels mag de kerkdienst in ons kerkgebouw bezocht worden met maximaal 50 kerkgangers.
Gemeentezang is weer toegestaan mits we ons houden aan bepaalde regels.
De kerkenraad heeft hiervoor een risico-analyse uitgevoerd waarbij de uitkomst was dat het risico zeer laag is.
We kunnen daarom weer beperkt liederen zingen tijdens de dienst.
Wel zullen we (voorlopig) weer met een aanmeldsysteem gaan werken.


VOLGEN VAN DE KERKDIENST VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.


Let op!: Alleen naar de kerkdiensten komen indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.


ZOMERORGELCONCERTSERIE IN DE CATHARIJNEKERK TE BRIELLE
Op zaterdagmiddag en op maandagavond kunt u genieten van concerten op het kerkorgel en op de beiaard van de Catharijnekerk.
Er zijn al enkele concerten geweest maar voor de liefhebber zijn er nog genoeg concerten te bezoeken.
Uiteraard volgens de geldende RIVM richtlijnen.
Voor een overzicht zie onze website.
In de kerk hangen de posters o.a. in de hal.
Ook staat er uitgebreide informatie over het programma op de website van de Catharijnekerk.Gebruiksplan PGO Dorpskerk:
Klik HIER of ga voor informatie naar onze site


OVERIG NIEUWS / MEDEDELINGEN


**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (juli / augustus 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.