Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 21 augustus
DIENST ZONDAG 23 AUGUSTUS
Voorganger is ds. Marijke van Selm, Jolanda Zwoferink is de organist.
De dienst begint om 9:30 uur.
Liturgie


NIEUWS VAN DE KINDERKERK
De kerk is alweer een tijdje "gewoon" open op zondag.
Met minder mensen mogen we weer kerkdiensten vieren in het gebouw.
Tot nu toe was er af en toe een dienst speciaal voor de gezinnen en kinderen ingelast.
Daarna werd het zomervakantie en gingen veel gezinnen op weg naar een vakantiebestemming.
Op 31 augustus beginnen de scholen weer en vanaf zondag 30 augustus zal er ook in alle kerkdiensten weer kinderkerk aanwezig zijn. We hopen dat alle kinderen weer komen.
De leiding van de kinderkerk


GEEF VOOR SLACHTOFFERS EXPLOSIE BEIROET.
Zondag 23 augustus heeft de diaconie een extra collecte ingeroosterd voor de enorme ramp in Beiroet.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke.
Zondag staat er speciaal voor dit doel een mandje achter in de kerk. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen.
Ook vragen wij uw aandacht voor de collecte voor onze eigen kerk en het pastoraat.
U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


BLOEMEN UIT DE KERK
De bloemen van zondag 23 augustus gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. Maren Schröder, Kranenhoutlaan 2D


BUITEN KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST (alleen bij mooi weer!)
Voorlopig willen we per dienst gaan bekijken of het mogelijk is om weer koffie en thee te drinken direct na de dienst. De nieuwe dubbele deur die in de consistorie is aangebracht biedt de mogelijkheid om vanuit de consistorie naar de tuin te lopen. U kunt uw koffie en thee dan met inachtneming van de regels zoals onderlinge afstand op een verantwoorde wijze in de kerktuin opdrinken waarbij u gevraagd wordt de afstand tot elkaar te respecteren. Omdat vooraf natuurlijk moeilijk te zeggen valt of de weersomstandigheden toelaten om buiten koffie te drinken zal de ouderling van dienst bij de afkondigingen aangeven of er die dag ook daadwerkelijk na de dienst koffie gedronken kan worden.
Daarnaast zal de kerkenraad binnenkort bekijken wat er mogelijk is om het koffiedrinken op een verantwoorde en dus veilige manier weer op te pakken....ook bij slecht weer.


DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 30 AUGUSTUS
Voorganger is ds. Marijke van Selm, aanvang dienst: 9:30 uur
In deze dienst wordt Edwin van Leeuwen aan de gemeente voorgesteld.
Edwin zal per 14 september bij ons gaan starten als kerkelijk jeugdwerker.
Zie verder de info NIEUWS KERKELIJK JEUGDWERKER hieronder


NIEUWS KERKELIJK JEUGDWERKER
Per 14 september 2020 start Edwin van Leeuwen als kerkelijk jeugdwerker in onze gemeente met een aanstelling van 16 uur per week.
Edwin is 26 jaar en afkomstig uit Melissant. Hij combineert dit werk met de opleiding HBO Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Als kerkenraad met jeugdouderling Danny Langbroek voorop zijn we blij dat we deze stap kunnen zetten.
Er is een taakomschrijving gemaakt, waarmee Edwin aan de slag kan.
Hij wordt begeleid door de PKN mobiliteitspool en door ds. Marijke van Selm.

De bedoeling is dat Edwin zich voorstelt aan de gemeente in de dienst van 30 augustus.
Daarna gaat hij nog twee weken op vakantie en begint hij met zijn werk in de week voor het start weekend. Meer informatie over hem en de verdere uitwerking van zijn taken zal in het kerkblad van september verschijnen. De focus ligt op de kinderen, tieners en jongvolwassenen.

Voor de PGO is de behoefte aan ondersteuning in deze leeftijdsgroepen groot. Hij zal zich aansluiten bij de twintigers in onze gemeente, waar een mooie beweging aan het ontstaan is onze gemeente.
Om ervaring op te doen tijdens zijn tweejarige opleiding zal hij ook projecten doen met thema’s die relevant zijn voor de oudere generaties.

Met Edwin denken we iemand aan te kunnen stellen waarmee we een belangrijke doelgroep kunnen aanspreken in de gemeente. Daarnaast is het een welkome aanvulling voor ds. Marijke, omdat ze zo samen het werk in onze gemeente vorm kunnen geven.

Namens de kerkenraad,
Jan de Rijke


KERKDIENSTEN MET MAXIMAAL 50 KERKGANGERS EN ZINGEN MAG WEER
Volgens de geldende coronamaatregelen mag de kerkdienst bezocht worden zonder aanmeldplicht maar wel met maximaal 50 kerkgangers. Gemeentezang is weer toegestaan mits we ons houden aan bepaalde regels. De kerkenraad heeft hiervoor een risico-analyse uitgevoerd waarbij de uitkomst was dat het risico zeer laag is. We kunnen daarom weer beperkt liederen zingen tijdens de dienst.VOLGEN VAN DE KERKDIENSTEN VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.VOLDOENDE PLAATS
De afgelopen weken is gebleken dat er ondanks het gestelde maximum van 50 kerkbezoekers toch veel plaatsen onbezet blijven.
Dus kom gerust: U bent van harte welkom!
Maar.....
..........Let op!:
Alleen naar de kerkdiensten komen indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.


ZOMERORGELCONCERTSERIE IN DE CATHARIJNEKERK TE BRIELLE
Op zaterdagmiddag en op maandagavond kunt u genieten van concerten op het kerkorgel en op de beiaard van de Catharijnekerk.
Er zijn al enkele concerten geweest maar voor de liefhebber zijn er nog genoeg concerten te bezoeken.
Uiteraard volgens de geldende RIVM richtlijnen.
Voor een overzicht zie onze website.
In de kerk hangen de posters o.a. in de hal.
Ook staat er uitgebreide informatie over het programma op de website van de Catharijnekerk.Gebruiksplan PGO Dorpskerk:
Klik HIER of ga voor informatie naar onze site


OVERIG NIEUWS / MEDEDELINGEN


**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (juli / augustus 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.