Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 14 augustus
DIENST ZONDAG 16 AUGUSTUS
Voorganger is ds. Helene Perfors
Willem Chr. Meijboom is de organist.
De dienst begint om 9:30 uur
Liturgie


COLLECTES
De collecte van vandaag is de Zendingscollecte voor Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Ook vragen wij uw aandacht voor de collecte voor onze eigen diaconie en de kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer:
NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne.
Wilt u de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


BLOEMEN UIT DE KERK
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar: dhr. C. Stolk, Ringmuur 33


KERKDIENSTEN MET MAXIMAAL 50 KERKGANGERS EN ZINGEN MAG WEER
Volgens de geldende coronamaatregelen mag de kerkdienst bezocht worden zonder aanmeldplicht maar wel met maximaal 50 kerkgangers. Gemeentezang is weer toegestaan mits we ons houden aan bepaalde regels. De kerkenraad heeft hiervoor een risico-analyse uitgevoerd waarbij de uitkomst was dat het risico zeer laag is. We kunnen daarom weer beperkt wat liederen zingen tijdens de dienst.


DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 AUGUSTUS
Voorganger is ds. Marijke van Selm
De dienst begint om 9:30 uur


GEEF VOOR SLACHTOFFERS EXPLOSIE BEIROET
Op zondag 23 augustus heeft de diaconie een extra collecte ingeroosterd voor de enorme ramp in Beiroet. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Volgende week zal er speciaal voor dit doel een mandje achter in de kerk staan. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. We hopen dat u volgende week met ons mee doet!


VOLGEN VAN DE KERKDIENSTEN VIA INTERNET
U kunt de dienst ook volgen of terugkijken via internet, de instructie staat op onze site - kerkoostvoorne.nl of: ga naar kerkdienstgemist.nl > bij zoek kerk vult u in: oostvoorne.
Klik op > naar kerk en de diensten verschijnen in beeld die zijn opgenomen en bovenaan staat de dienst die eventueel live is.
DE KERK IS OP ZATERDAGEN GEOPEND
Tot en met 26 september is de kerk op zaterdag geopend van 11:00 tot 15:00 uur.
U bent van harte welkom om
  • Een kaarsje te branden
  • In stilte te zitten
  • Gebed
  • Of om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze kerk.
We zien u graag!


VOLDOENDE PLAATS
De afgelopen weken is gebleken dat er ondanks het gestelde maximum van 50 kerkbezoekers toch veel plaatsen onbezet blijven.
Dus kom gerust: U bent van harte welkom!
Maar.....
..........Let op!:
Alleen naar de kerkdiensten komen indien U of uw eventuele huisgenoten:
  • geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona
  • de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft met mensen die met cornona besmet waren.


ZOMERORGELCONCERTSERIE IN DE CATHARIJNEKERK TE BRIELLE
Op zaterdagmiddag en op maandagavond kunt u genieten van concerten op het kerkorgel en op de beiaard van de Catharijnekerk.
Er zijn al enkele concerten geweest maar voor de liefhebber zijn er nog genoeg concerten te bezoeken.
Uiteraard volgens de geldende RIVM richtlijnen.
Voor een overzicht zie onze website.
In de kerk hangen de posters o.a. in de hal.
Ook staat er uitgebreide informatie over het programma op de website van de Catharijnekerk.Gebruiksplan PGO Dorpskerk:
Klik HIER of ga voor informatie naar onze site


OVERIG NIEUWS / MEDEDELINGEN


**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (juli / augustus 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.