Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 29 mei - PinksterenKerkdiensten binnenkort weer beperkt toegestaan
We gaan na 1 juni weer kerkdiensten houden zij het met maximaal 30 kerkgangers.
Het aantal van 30 kerkgangers gaat bovenop de benodigde 'personele' bezetting als voorganger/dienstdoende ambtsdragers/ kerk-TV en beamer technicus/ koster/ ..
Belangrijk is te melden dat het voorlopig kerkdiensten betreft zonder gemeentezang dit vanwege het feit dat over het gevaar voor besmetting door zingen nog veel onduidelijkheden zijn. Vanuit de PKN wordt ook geadviseerd gemeentezang voorlopig achterwege te laten en naar alternatieven te zoeken.
Onze predikant ds. Marijke van Selm gaat net als in de afgelopen 11 weken op zoek naar goede alternatieven. De afgelopen maanden heeft zij wel bewezen dat goed te kunnen maar daarbij wordt u als gemeente ook uitgenodigd mee te denken.

Zondag 7 juni wordt een dienst waarbij alleen de kerkenraadsleden met eventuele partners worden uitgenodigd. We denken net iets meer tijd nodig te hebben om alles goed te regelen voordat we de overige gemeenteleden kunnen ontvangen.
Om in theater termen te spreken: de dienst van 7 juni zien we als een soort van try-out maar dan meer vanwege het toepassen van de vele regels en maatregelen die nodig zijn om u veilig maar ook hartelijk te kunnen ontvangen.
Daarbij wordt dit de eerste dienst na bijna 3 maanden waarbij ds. Marijke eindelijk niet meer tegen een lege kerkzaal aan hoeft te kijken!

Zondag 14 juni; wordt de eerste ‘echte dienst’ waarbij we de gemeenteleden weer willen uitnodigen. De eerder geplande dienst van Schrift en Tafel komt te vervallen en wordt verschoven naar een later tijdstip. Het wordt een dienst waarbij we in eerste instantie de (jonge) gezinnen oproepen zich aan te melden waarmee het een soort gezinsdienst wordt. Daarnaast hopen we ook nog mensen als ‘niet gezin’ te kunnen begroeten dat ligt uiteraard aan het aantal aanmeldingen van zowel gezinnen als overige gemeenteleden.
Opm: een 'niet gezin' is een echtpaar of iemand die alleen komt.
Aanmelden voor de dienst van 14 juni kan vanaf zondag 7 juni, daar zal in de nieuwsbrief van volgende week nog apart aandacht aan worden gegeven.

Aanmelden is noodzakelijk
Om de controle te houden over het aantal mensen wat naar de kerk komt en dus het aantal mensen wat we binnen in de kerk een plaats kunnen geven gaan we een aanmeld-systeem in het leven roepen. We mogen voorlopig immers niet meer mensen toelaten dan de genoemde 30 personen en daarnaast willen we voorkomen dat we bij de deur mensen moeten teleurstellen omdat we de toegang moeten weigeren omdat de kerk ‘vol’ is.

Aanmelding zal gaan via ds. Marijke van Selm of via scriba Jan Herlaar
Aanmelden liefst per e-mail maar het kan uiteraard ook per telefoon (zie de gegevens hieronder).
Ds. Marijke van Selm predikant@kerkoostvoorne.nl 0181 – 77 00 40  of mobiel: 06 - 34 57 22 09
Jan Herlaar aanmelden@kerkoostvoorne.nl 0181 – 48 49 57

BELANGRIJK
Wellicht overbodig omdat we het allemaal misschien al kunnen dromen maar aanmelden kan en mag alleen maar indien U:

- geen symptomen heeft als koorts, hoesten en niezen die ook maar enigszins kunnen wijzen op een besmetting met corona
- de afgelopen 2 weken geen contact gehad heeft gehad met mensen die met cornona besmet waren.

>> Bij twijfel niet aanmelden , blijf thuis!!

Als er meer aanmeldingen zijn dan zitplaatsen worden de mensen die zich het laatst hebben aangemeld op de lijst gezet voor de dienst van de week daarop.
Iedereen die zich aanmeldt krijgt een antwoord dus u weet tijdig of u een gereserveerde plek in de kerk heeft of dat we u willen uitnodigen voor de week daarna.

In de komende nieuwsbrieven houden we u verder op de hoogte hoe alles te werk zal gaan en zullen eventuele aanpassing nader worden toegelicht.

De informatie zal ook te vinden zijn via onze website.Volgen van de kerkdiensten
Onderaan de nieuwsbrief staan de links waar u direct naar de desbetreffende sites kunt gaan.INTERNET KERKDIENSTEN

Zondag 31 mei – Pinksteren - Aanvang 9:30 uur
Voorgangers: ds. Marijke van Selm en ds. Helene Perfors.
Met medewerking van leden van de cantorij,  en Adriaan Hoek (orgel).
Liturgie

Zondag 7 juni aanvang 9:30 uur
Voorganger is ds. Marijke van Selm en Ron van Halen is de organist.
Dienst waarbij de gehele kerkenraad is uitgenodigd.
Try-out voor de diensten vanaf 14 juni waarbij maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn.


COLLECTES
Zondag 31 mei - Pinksteren collecteren we voor: Steun in de rug voor jonge open kerk.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Juist met Pinksteren willen we deze collecte bij u onder de aandacht brengen en vragen uw bijdrage voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

Ook vragen wij uw aandacht voor de collecte voor de diaconie en kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL92 RABO 0350 2655 93 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Oostvoorne. Wilt u  de datum van de zondag vermelden bij uw overschrijving en of er een verdeling is tussen de genoemde doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.JAARREKENINGEN 2019
De jaarrekeningen voor diaconie & CvK zijn in de laatste kerkenraadsvergadering van 13 mei voorlopig vastgesteld door de kerkenraad.
In voorgaande jaren werden de jaarrekeningen telkens in verkorte vorm op papier aangeboden of kon u deze (digitaal) opvragen waarna de jaarrekeningen in de voorjaars-gemeentevergadering werden besproken.
Die gemeentevergadering zit er dit keer vanwege de corona pandemie uiteraard niet in.
U kunt de jaarrekeningen echter wel opvragen en inzien.
Heeft u daarna vragen of opmerkingen over de beide jaarrekeningen dan kunt u contact opnemen met de penningmwwester, dhr. Gerad van der Hoek ( zie onderstaande contactgegevens)

Richt uw verzoek aan onze penningmeester: dhr. Gerard van der Hoek
Tel. 0181-482743 of via e-mail: penningmeester@kerkoostvoorne.nl
Reacties op de beide jaarrekeningen dienen uiterlijk zaterdag 6 juni binnen te zijn via bovengenoemde contactpersoon / e-mailadres.
Klik HIER-CvK voor de jaarrekening + toelichting van het CvK
Klik HIER-diaconie voor de jaarrekening + toelichting van hde diaconie


Help je ook mee aan de openstelling van de Dorpskerk? …..Leuk!!
Vanaf het begin van de Corona-tijd tot begin mei is de kerk open geweest om een kaarsje te branden, in stilte te zitten of te bidden. Tijdens deze periode werd regelmatig de vraag gesteld waarom de kerk niet vaker open is voor bezoekers. We zijn nu aan het kijken of het weer te realiseren is om de deuren van kerk in het zomerseizoen op zaterdagmiddag een aantal uren open te stellen. Heb je tijd en zin om ook mee te gaan draaien als de kerk open is, heel graag.
De afgelopen tijd kwamen altijd wel wat mensen even kijken, een kaars aansteken of gewoon even zitten. Die gelegenheid moet een kerk bieden, vinden wij. Zelf vonden we het ook heerlijk om een uurtje (of twee) rustig in de stille kerk te zitten en tot rust te komen.
Er zullen wat wetenswaardigheden en een stukje historie van de Dorpskerk op papier gezet worden die bezoekers zelf kunnen lezen. Je hoeft dus echt geen rondleidingen te gaan geven maar het is natuurlijk best leuk om desgevraagd iets te kunnen vertellen.
Wil je je aanmelden om mee doen of heb je nog vragen, dan horen we het graag!
Neem contact op met:
Irene Oskam tel. 06 18804205
Janneke Eggink tel. 484664


Meer informatie
Voor meer informatie over de PG Oostvoorne zie onze site met onder andere de nieuwste blogs, het nieuwste kerkblad en informatie over de diensten etc.:
zie de links onderaan deze nieuwsbrief

       

OVERIG NIEUWS / MEDEDELINGEN


**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog


Het kerkblad digitaal (mei/juni 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl


Of toch liever naar kerkomroep.nl?...dan via deze link
Facebook - KerkOostvoorne
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.