Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 6 maart
Dienst zondag 8 maart - aanvang 10:00 uur
Deze dienst is mede voorbereid door Martijn Kurstjens, pastor van Rijks Justitiële Jeugd Inrichting 'De Hartelborgt' te Spijkenisse.
In de schriftlezing uit Matteus gaat het over een geheimzinnig en diep-verbonden samenzijn van Jezus met zijn leerlingen, bovenop een berg, ver weg van de wereld. Maar na die spirituele ervaring gaat het weer naar beneden, de wereld in. Dáár moet het gebeuren: betekenis geven aan het licht van Christus, dat we in onze levens gezien hebben. Martijn Kurstjens vertelt hoe dat eruitziet in jeugdgevangenis De Hartelborgt.
Aansluitend aan de dienst zullen we weer ‘natafelen’: gelegenheid geven tot vragen, opmerkingen en nagesprek met beide voorgangers.
Een bijzondere dienst, van harte aanbevolen!
Voorganger: ds. Marijke van Selm
Organist: Ron van Halen
Liturgie


Voedsel delen
De tijd voor Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en soberheid.
In deze periode willen we in onze gemeente extra aandacht hebben voor duurzaamheid en voedsel. Dat sluit een beetje aan bij de debatavond die we hieraan besteedden, en de Preek op Verzoek over het thema klimaat. In deze 40-dagentijd zal er elke week een krat, gevuld met voedsel uit de streek, voorin de kerk staan. Zo hopen we elke week even stil te staan bij wat de aarde ons geeft, en hoe vanzelfsprekend voorhanden dat is. Het is goed om dat te beseffen.
En het is ook goed om daarvan uit te delen. In de Stille Week zal bovendien de inhoud van zes kratten regionaal geproduceerde groente naar de Voedselbank in Brielle worden gebracht.


‘ Sta Op ‘ is het motief tot de schikkingen van deze Veertigdagentijd .
Om op te staan en in beweging te komen hebben we een doel nodig ; een stip op de horizon, die ons helpt ons te herinneren aan het ‘waarom’ we in beweging moeten komen.
De stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp.
Die stip op de horizon is een open ruimte , de ruimte eromheen is ingevuld met een weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Bij de schikking van de tweede zondag van de Veertigdagentijd

Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.
Samen vormen deze stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt : het licht is er al, maar voor een groot gedeelte nog niet zichtbaar.


De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar Elise den Arend.
Elise is verhuisd van de Vijverhof naar woonlocatie Puttesteijn.
Een kaartje ontvangen vindt Elise erg leuk.
Alvast hartelijk bedankt! 
Adres:
Elise den Arend
Woonlocatie Puttesteijn
Gorsstraat 65
3201 DB  Spijkenisse


Collecte in de 40 dagen tijd
De 1ste collecte van deze zondag is voor het Missionair werk in Nederland.
Als kerk naar de mensen toe.
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.


Dienst zondag 15 maart (3e zondag 40-dagentijd) aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Marijke van Selm en Jolanda Zwoferink is de organistPaasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Op zondag 8 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.Responce verzoek Vrijwillige bijdrage 2020

Beste gemeenteleden,
Halverwege januari zijn er namens het College van Kerkrentmeesters 682 brieven verzonden met het verzoek het toezeggingsformulier voor uw vrijwillige bijdrage 2020 zo spoedig mogelijk te retourneren.
Tot nu toe hebben ongeveer 140 leden een bedrag toegezegd.
Zoals u zult begrijpen zouden we graag meer toezeggingen ontvangen.
Ook al heeft u al geld overgemaakt of bent u dat van plan, dan nog zien wij voor onze financiële planning uw toezegging graag per brief of e-mail tegemoet.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Peter Eggink, (bijdrage administrateur) - e-mail : ba@kerkoostvoorne.nl


Dringend gezocht: Coördinator CJO-clubs
Ongeveer 80 kinderen (8 t/m12 jaar) uit Oostvoorne zitten op de CJO-club. Het zijn bijna allemaal kinderen die op de Christelijke school in Oostvoorne zitten. Elke maand is er voor de kinderen een leuke activiteit. Dat kan iets zijn wat gerelateerd is aan de kerk, bijv  de startmiddag, Sirkelslag, helpen bij het Vervolg of het kerstfeest. Er zijn ook activiteiten waarbij de kinderen iets doen voor de medemens of voor de omgeving, bijvoorbeeld een middag spelletjes doen in de Leemgaarde, helpen bij de kinderboerderij of het strand schoonmaken. Daarnaast zijn er heel veel andersoortige middagen/avonden zoals, bowlen, speurtocht, knutselen, koken.
De kinderen zijn verdeeld in leeftijdsgroepen en de meeste activiteiten doen ze met hun eigen leeftijdsgroep, deze worden georganiseerd door ouders die de leiding hebben. Vier activiteiten doen ze met alle groepen.
Bovenstaande is in vogelvlucht wat de CJO-club inhoudt  en wat de kinderen doen.

Ik ben nu een aantal jaren de coördinator van de CJO-clubs en zou het stokje graag aan iemand doorgeven. Natuurlijk wil ik op de achtergrond mee helpen en meedenken zodat de nieuwe coördinator niet meteen in het diepe wordt gegooid. Maar met ingang van september zoeken we een nieuwe coördinator.

Wat houdt de taak in het kort in:
In juni de uitnodiging/aanmeldingen voor het nieuwe seizoen rondsturen. (dit kan via de school)
Organiseren van de startactiviteit, het kerstfeest, de disco en de slotactiviteit. ( dit zijn de 4 gezamenlijke activiteiten voor alle clubs)
3 keer per jaar een vergadering met het jeugdoverleg van de kerk.
Coördineren wanneer de diverse groepen gebruik maken van de ruimte in de school.
Er zijn qua tijdsinvestering een paar pieken. Maar er zijn ook periodes dat je er geen werk aan hebt.

Als je vragen hebt over bovenstaande of ( nog beter) als je je aanmeldt, dan hoor ik dat graag.

Groeten, Ingrid Langbroek / cjobestuur@gmail.com of 06-49293300Foto serie nieuwe liturgische kleden
Een selectie van de foto's uit de dienst van 9 februari met de nieuwe liturgische kleden kunt u bekijken via onze site in het fotoalbum
Klik HIER om direct naar het fotoalbum te gaanCoronavirus: hoe ga je daar in de kerk mee om?
> Handenschudden na de dienst: voorlopig even niet <

In vervolg op de richtlijnen die de PKN heeft opgesteld inzake hoe om te gaan met het coronavirus heeft de PG Oostvoorne een eerste stap genomen:

het handenschudden direct na de dienst bij de uitgang van de kerk met predikant en ouderling komt voorlopig te vervallen
Wel zullen predikant en ouderling plaats nemen bij de uitgang en kunnen we elkaar groeten echter zonder handen te schudden.

Een preventieve maatregel.
Zie ook het bericht op onze site van de PKN en vanuit de classis Delta:
Klik HIER om naar onze site te gaan
Facebook - KerkOostvoorne**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (17-1-'20)


Het kerkblad digitaal (februari 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.