Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 29 februari
Kerkdienst zondag 1 maart
Voorganger is ds. Helene Perfors, Willem Meyboom is de organist.
De dienst begint om 10:00 uur
Liturgie


Tijd voor Pasen
De tijd voor Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en soberheid.
In deze periode willen we in onze gemeente extra aandacht hebben voor duurzaamheid en voedsel. Dat sluit een beetje aan bij de debatavond die we hieraan besteedden, en de Preek op Verzoek over het thema klimaat. In deze en de komende weken zal er elke week een krat, gevuld met voedsel uit de streek, voorin de kerk staan.
Zo hopen we elke week even stil te staan bij wat de aarde ons geeft, en hoe vanzelfsprekend voorhanden dat is. Het is goed om dat te beseffen.
En het is ook goed om daarvan uit te delen. In de Stille week zal de inhoud van 6 kratten regionaal geproduceerde groente naar de Voedselbank in Brielle worden gebracht.


‘ Sta Op ‘ is het motief tot de schikkingen van deze Veertigdagentijd .
Om op te staan en in beweging te komen hebben we een doel nodig ; een stip op de horizon, die ons helpt ons te herinneren aan het ‘waarom’ we in beweging moeten komen.
De stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp.
Die stip op de horizon is een open ruimte , de ruimte eromheen is ingevuld met een weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Bij de schikking van zondag 1 maart, de eerste zondag van de Veertigdagentijd:

Jezus voelt zich gedragen door woorden én beschermd door woorden, die kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn.
Te midden van het weefsel, in de stip, zweeft een tulp.
De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen, biddende handen.
De tulp wordt gedragen als op vleugels, door de 3 grote bladeren.


De uitgangscollecte in de 40 Dagentijd: Voorjaarszendingscollecte
De kracht van Bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met deze collecte!


De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar:
mw. Hennie van Herk, Ligusterlaan  17


Bijbelkring - wordt vervolgd
We vervolgen onze kring met nog slechts 1 bijeenkomst met als thema de Psalmen.
Donderdag 5 maart, van 10-11u in de consitorie met ds. Marijke (vooraf aanmelden is fijn).

 


Dienst zondag 8 maart (2e zondag 40-dagentijd) aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Marijke van Selm en Ron van Halen is de organist.
Deze dienst wordt mede voorbereid door pastor Martijn Kurstjens. Hij is gevangenispastor in De Hartelborgt te Spijkenisse - de jeugdgevangenis waarvoor dit jaar onze Avondmaalscollectes bestemd zijn.
Aansluitend bij de lezingen van die zondag willen we zo met elkaar nadenken over wat het betekent om in een weerbarstige wereld, buiten de muren van de veilige kerkgemeenschap, getuigen te zijn van Gods liefde


Paasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Op zondag 8 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.Corona virus - PKN stelt richtlijnen
De PKN heeft een aantal; richtlijnen opgesteld die kerken houvast kan bieden wat te doen nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd.
Op onze site staat een verwijzing naar sites van zowel de PKN als de classis Delta.
Klik HIER om naar onze site te gaan


Facebook - KerkOostvoorne**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (17-1-'20)


Het kerkblad digitaal (februari 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.