Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 22 februari
Dienst zondag 23 februari - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Jan Wilschut uit Rockanje
Organist is Ron van Halen
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar:
mw. C. Bakker-van der Linde, Slotlaan 80De uitgangscollecte is bestemd voor Binnenlands Diaconaat (KIA)
Hulp voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.


Dienst zondag 1 maart (1e zondag 40-dagentijd) aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Helene Perfors en Willem Chr. Meyboom is de organist.


Dienst zondag 8 maart (2e zondag 40-dagentijd) - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Marijke van Selm en Ron van Halen is de organist
Deze dienst wordt mede voorbereid door pastor Martijn Kurstjens. Hij is gevangenispastor in De Hartelborgt te Spijkenisse - de jeugdgevangenis waarvoor dit jaar onze Avondmaalscollectes bestemd zijn.
Aansluitend bij de lezingen van die zondag willen we zo met elkaar nadenken over wat het betekent om in een weerbarstige wereld, buiten de muren van de veilige kerkgemeenschap, getuigen te zijn van Gods liefdeBijbelkring - wordt vervolgd
We vervolgen onze kring met nog slechts 1 bijeenkomst met als thema de Psalmen
Datum: d
onderdag 5 maart
Tijd: van 10-11u in de consitorie met ds. Marijke (vooraf aanmelden is fijn).Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender.
https://www.protestantsekerk.nl/data/images/uploads/1571319580.jpgIn de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 26 februari,  toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
U kunt een kalender gratis aanvragen via de onderstaande link: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Via bovenstaand internetadres kunt u een inkijkexemplaar te downloaden. Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u in de loop van februari een gratis exemplaar vragen bij iemand van de diaconie of het pastorale team.


Deel dit unieke paasverhaal!
Het paasverhaal wat we allemaal kennen, maar dan op een unieke manier verteld!
Deze feestliederen over de komst van de Messias is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde van God voor alle mensen.

Bijna niemand kent ze …
En daarom willen we deze geloofsschat graag met je delen en je deze gratis cd geven. Voor jezelf of om weg te geven!
Laat jezelf of een ander meeslepen door de levende liefde van de Messias in de Oden van Salomo.
Ben je enthousiast over de CD? Breng je kerk, familie of vrienden op de hoogte door een afbeelding te delen via de zondagsbrief, beamer, Facebook of familie- en vriendenapp.
www.daarompasen.nl
Facebook - KerkOostvoorne**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (17-1-'20)


Het kerkblad digitaal (februari 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.