Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 14 februari
Dienst zondag 16 februari - Preken op verzoek
Aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Marijke van Selm, Jolanda Zwoferink is de organist.
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar:
mw. M. Roskam-de Graaf, Obalaan 23


Zondag tienerkerk
Aanstaande zondag is er weer tienerkerk. 
Aan de hand van filmpjes en natuurlijk de bijbel leren we wat 'identiteit' is
Wij hopen natuurlijk dat alle tieners er weer bij zullen zijn.


De uitgangscollecte is voor het Werelddiaconaat.
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer.
Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.
We steunen graag de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met deze collecte.


De Herberg zondagmiddag weer open!
Zondag 16 februari vanaf 14.30 uur (tot ongeveer 16.30 uur),  is de Herberg weer geopend. 
Deze middag niet in de consistorie van de kerk. We zijn te gast bij Cobi Ruigrok die al haar miniaturen heeft uitgestald. Naast een aantal bekende miniaturen zijn er verschillende te zien die nog niet eerder tijdens de Herberg te zien waren.

U bent van harte welkom!
Graag deze keer doorgeven als u komt. Vervoer kan geregeld worden.
Let op: In maart is er geen Herberg.
Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen


Kerkdienst zondag 23 februari – aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Jan Wilschut uit Rockanje, Ron van Halen is de organist.


GEMEENTEMAALTIJD.
Commissie Kerk in Actie nodigt u en jou van harte uit voor de Gemeentemaaltijd op donderdag 20 februari.
We hopen  weer met een groot aantal gemeenteleden, jong en oud, gezellig stamppot te eten en een glaasje te drinken.


Voor de kinderen, die niet van stamppot houden, wordt gezorgd, evenals voor mensen met een dieet.

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, laat het ons weten.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de kerk, de maaltijd begint om 18.00 uur.

Na afloop van de kerkdienst van a.s. zondag kunt u zich en kan jij je aanmelden en zijn er maaltijdbonnen van € 5,-- verkrijgbaar.
Kinderen t/m 15 jaar eten gratis mee, wel aanmelden graag.

Aanmelden kan ook, tot uiterlijk 16 februari, via diaconie@kerkoostvoorne.nl of bij één van de commissieleden:
Trudy van Noordt (482577)
Annie van Maanen (483004)
Els van Teijlingen (0651903661)
Elly v.d.Hoek (482743)


Bijbelkring - wordt vervolgd
We vervolgen onze kring met nog slechts 1 bijeenkomst met als thema de Psalmen: donderdag 5 maart, van 10-11u in de consitorie met ds. Marijke (vooraf aanmelden is fijn).


Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender.
https://www.protestantsekerk.nl/data/images/uploads/1571319580.jpgIn de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 26 februari,  toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
U kunt een kalender gratis aanvragen via de onderstaande link: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Via bovenstaand internetadres kunt u een inkijkexemplaar te downloaden. Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u in de loop van februari een gratis exemplaar vragen bij iemand van de diaconie of het pastorale team.


Deel dit unieke paasverhaal!
Het paasverhaal wat we allemaal kennen, maar dan op een unieke manier verteld!
Deze feestliederen over de komst van de Messias is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde van God voor alle mensen.

Bijna niemand kent ze …
En daarom willen we deze geloofsschat graag met je delen en je deze gratis cd geven. Voor jezelf of om weg te geven!
Laat jezelf of een ander meeslepen door de levende liefde van de Messias in de Oden van Salomo.
Ben je enthousiast over de CD? Breng je kerk, familie of vrienden op de hoogte door een afbeelding te delen via de zondagsbrief, beamer, Facebook of familie- en vriendenapp.
www.daarompasen.nlGevonden voorwerpen
Er zijn diverse voorwerpen gevonden in de kerk: een armband, een paar kinderhandschoenen, 2 sjaals en een (lees)bril.
In de digitale nieuwsbrief treft u wat foto’s aan, voor informatie kunt u informeren bij de koster (Judith van Balen).Facebook - KerkOostvoorne**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (17-1-'20)


Het kerkblad digitaal (februari 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.