Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 1 februari
Dienst zondag 2 februari - dienst van Schrift & Tafel.
Voorganger is ds. Marijke van Selm.
Adriaan Hoek is de organist en de cantorij o.l.v. Elly Bakker verleent haar medewerking in deze dienst.
Na de debatavond van afgelopen donderdag waarbij voedsel en duurzaamheid onderwerp waren, vandaag een bijpassende Preek op Verzoek: het kaartje waarop het woord 'Klimaat' geschreven stond.
We zoeken naar Bijbelse inspiratie voor onze omgang met de aarde en elkaar.
En door alles heen laten we ons deze dag voeden niet alleen met Woord, maar ook met brood en wijn. 
Ook deze keer wordt de Preek op Verzoek begeleid door foto's waarin gemeenteleden figureren. Gizelinde van der Zee maakte ze.
In deze dienst zullen we ook Aad Doorduin herdenken, van wie we zaterdag 18 januari afscheid namen. 
Dat we zo met elkaar gezegend, getroost en geïnspireerd zullen zijn!
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar:
de heer en mevrouw van der Gaag Regentessenlaan 13


Avondmaalsproject 2020 – De Hartelborgt.
Voor 2020 heeft de diaconie gekozen om de collecte tijdens de viering van Schrift en Tafel te bestemmen voor de jeugdgevangenis de Hartelborgt in Spijkenisse.
De Hartelborgt is een gevangenis voor jongens van 13 tot en met 18 jaar. In sommige gevallen mogen gedetineerden langer in de jeugdgevangenis blijven. Bijvoorbeeld als zij op 16-jarige leeftijd een veroordeling hebben gekregen van 4 jaar worden zij niet overplaatst naar de “volwassen” gevangenis. De maximumleeftijd is 24 jaar.
De jongeren kunnen regelmatig samenkomen voor een groepsgesprek, een kerkdienst of een individueel gesprek. Het stiltecentrum van de Hartelborgt is aan vernieuwing toe en kijkt uit naar een nieuwe locatie. Mogelijk ligt hier een uitdaging voor het Avondmaalsproject 2020.


Zondag 9 februari: presentatie en ingebruikname van de nieuwe antependia.
Voorganger is Ds.Anne-Marie van der Wilt, de kunstenares, die de liturgische kleden heeft gemaakt. Willem Chr.Meyboom is de organist. Aanvang 10:00 uur.


Donderdag 13 februari - laatste debatavond in een serie van drie.
Onderwerp: euthanasie

Er is een panel met inleiders, waarna er gelegenheid tot vragenstellen en debat is. Een gespreksleider zal daarbij zorgen dat alles ordelijk verloopt. We hopen dat u de volgende debatavond ook (weer) bijwoont:
Programma:
19.00 uur: Kerk open
19.30 uur: Inleidingen sprekers, 2 of 3
20.15 uur: Gelegenheid vragen te stellen aan het panel
20.30 uur: Korte pauze
20.45 uur: Vragen/discussieronde
21.15 uur: Discussiecafé (gelegenheid om een drankje te nuttigen)
Lokatie: Dorpskerk


Bijbelkring - wordt vervolgd
We vervolgen onze kring met nog twee bijeenkomsten met als thema's de Psalmen (2x). De data: 13 februari en 5 maart, beiden op donderdagmorgen van 10-11u in de consitorie met ds. Marijke (vooraf aanmelden is fijn).


Aktie Kerkbalans
Alle bezorgers van de brieven nogmaals bedankt.
De toezeggingen komen langzaam maar zeker binnen en ook van de nieuwe mogelijkheid om de brief  per e-mail te versturen wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Er is zelfs een anonieme gever die een contant bedrag van 20 euro heeft ingeleverd.
Peter Eggink (Bijdrage administrateur)


GEMEENTEMAALTIJD.
Commissie Kerk in Actie nodigt u en jou van harte uit voor de Gemeentemaaltijd op donderdag 20 februari.
We hopen  weer met een groot aantal gemeenteleden, jong en oud, gezellig stamppot te eten en een glaasje te drinken.


Voor de kinderen, die niet van stamppot houden, wordt gezorgd, evenals voor mensen met een dieet.

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, laat het ons weten.

Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de kerk, de maaltijd begint om 18.00 uur.

Na afloop van de kerkdiensten op 2, 9 en 16 februari kunt u zich en kan jij je aanmelden en zijn er maaltijdbonnen van € 5,-- verkrijgbaar.
Kinderen t/m 15 jaar eten gratis mee, wel aanmelden graag.

Aanmelden kan ook, tot uiterlijk 16 februari, via diaconie@kerkoostvoorne.nl of bij één van de commissieleden:
Trudy van Noordt (482577)
Annie van Maanen (483004)
Els van Teijlingen (0651903661)
Elly v.d.Hoek (482743)


Aktie Kerkbalans
Alle bezorgers van de brieven nogmaals bedankt.
De toezeggingen komen langzaam maar zeker binnen en ook van de nieuwe mogelijkheid om de brief  per e-mail te versturen wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Er is zelfs een anonieme gever die een contant bedrag van 20 euro heeft ingeleverd.
Peter Eggink (Bijdrage administrateur)


Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.
Bestel gratis de veertigdagentijdkalender.
https://www.protestantsekerk.nl/data/images/uploads/1571319580.jpgIn de Veertigdagentijd leven we, vanaf Aswoensdag 26 februari,  toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Sta op´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
U kunt een kalender gratis aanvragen via de onderstaande link: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Via bovenstaand internetadres kunt u een inkijkexemplaar te downloaden. Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u in de loop van februari een gratis exemplaar vragen bij iemand van de diaconie of het pastorale team.Deel dit unieke paasverhaal!
Het paasverhaal wat we allemaal kennen, maar dan op een unieke manier verteld!
Deze feestliederen over de komst van de Messias is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde van God voor alle mensen.

Bijna niemand kent ze …
En daarom willen we deze geloofsschat graag met je delen en je deze gratis cd geven. Voor jezelf of om weg te geven!
Laat jezelf of een ander meeslepen door de levende liefde van de Messias in de Oden van Salomo.
Ben je enthousiast over de CD? Breng je kerk, familie of vrienden op de hoogte door een afbeelding te delen via de zondagsbrief, beamer, Facebook of familie- en vriendenapp.
www.daarompasen.nl

Gevonden voorwerpen
Er zijn diverse voorwerpen gevonden in de kerk: een armband, een paar kinderhandschoenen, 2 sjaals en een (lees)bril.
In de digitale nieuwsbrief treft u wat foto’s aan, voor informatie kunt u informeren bij de koster (Judith van Balen).

Facebook
Onze gemeente heeft nu een eigen Facebookpagina, waarop geregeld informatie en blogs gedeeld zullen worden.
Heb je Facebook, volg dan de pagina ‘KerkOostvoorne’ om niets te missen!
En voor wie niet op Facebook zit en er ook niet op wil: de blogs zullen ook op de site van Kerkoostvoorne te lezen zijn.**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (17-1-'20)


Het kerkblad digitaal (januari 2020)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.