Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2020 - 10 januari

TOP2000 dienst – zondag 12 januari 10:00 uur
Voor de 3e keer organiseren we een TOP2000.dienst.
Na het grote succes van de afgelopen 2 jaar, hebben we dezelfde band weer vastgelegd: Band4TUNE uit Hardinxveld-Giessendam.

Toch wordt deze dienst anders dan andere jaren.
Onze eigen dominee Marijke zal dit keer de korte uitleg tussen de nummers verzorgen.

Kortom: Fantastische muziek afgewisseld met mooie verhalen.Na de dienst zal de band, net zoals we dat vorig jaar hebben gedaan, een muzikale quiz met ons spelen.
Poster PGO TOP 2000 dienst - 2020

>> Mededeling op de site<<

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar: Bert en Marianne Hamer, Rialaan 25


De uitgangscollecte is bestemd voor Missionair werk
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.
Wij collecteren mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.


Afsluiting Avondmaalsproject voor Pakistan 2019
Op zondag 19 januari 2020 sluiten we het Avondmaalsproject van 2019 af. Het hele jaar door waren de  collectes bij de diensten van Schrift en Tafel bestemd zijn voor Pakistan.  We ondersteunden hiermee projecten ter versterking van landloze arbeiders (NOAD), een inkomen voor boeren (REEDS) en meer leren over de Bijbel (OTS). De heer Martin Teunissen, programmamedewerker van Kerk in Actie, zal in de dienst aanwezig zijn om de cheque in ontvangst te nemen. Na de dienst verzorgt Marten Teunissen nog een presentatie over de werken in Pakistan.


Preken op verzoek.
Tijdens en na de startzondag konden bezoekers van de diensten een tekst of onderwerp aanleveren om eens over te preken. De komende weken besteed ik aandacht aan enkele van deze suggesties.
Volgende week, 19 januari, zal zodoende de eerste ‘preek op verzoek’ plaatsvinden. Dat luidt: ‘het zout der aarde’. Niet alleen met woorden maar ook met foto’s, gemaakt door Gizelinde van der Zee, zullen we er deze zondag op reflecteren. Fijn als je/u er ook bij bent!


Debat!
Aanstaande donderdag is de eerste van onze drie debatavonden. Het zal gaan over orgaandonatie.
Er is een panel met inleiders, waarna er gelegenheid tot vragenstellen en debat is. Een gespreksleider zal daarbij zorgen dat alles ordelijk verloopt.
Het beloven mooie avonden te worden, en we hopen op veel belangstelling!
Nog een keer de data:
•           16 januari (orgaandonatie)
•           30 januari (voeding.nu)
•           13 februari (euthanasie)
Lokatie: Dorpskerk
Tijd: 19.30u- 21.45u, inloop vanaf 19u

Ga naar onze site voor de informatie daar staat ook onderstaande flyer die u kunt downloaden

Els Groeneveldt en Marijke van SelmBijbelkring - wordt vervolgd
De afgelopen weken hadden we mooie gesprekken op de donderdagmorgen.
Daarom vervolgen we onze kring met tenminste vier bijeenkomsten met als thema's achtereenvolgens Paulus (2x) en de Psalmen (2x).
De data:
  • 16 januari
  • 30 januari
  • 13 februari
  • 5 maart
Steeds op donderdagmorgen van 10-11u in de consitorie met ds. Marijke.
(vooraf aanmelden is fijn)


De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 19 januari vanaf 14.30 uur (tot ongeveer 16.30 uur) is de Herberg weer geopend in de consistorie van de Dorpskerk.
Aad Quak is deze middag te gast met zijn accordeon.
U bent van harte welkom!
Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen


Actie Kerkbalans
Zaterdag 18 januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans van start en worden de leden van onze kerk door ons benaderd voor een financiële bijdrage om de kerk in stand te houden.
Om de kosten van circa 680 postzegels uit te sparen vragen wij u wederom een aantal brieven te bezorgen.
Volgende week zondag liggen de pakketjes achter in de kerk voor u klaar. 
Namens de kerkenraad bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.
Peter Eggink,
Bijdrage administrateur.


DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle
Beste mensen,
De rode doos was tijdens de kerst- en oud en nieuwperiode eventjes weg maar inmiddels staat ie er weer, rechts als u de kerkzaal binnenkomt.
We sparen verder voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.
Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie. Voorlopig is deze actie tot nadere berichtgeving doorlopend.
Van harte bij u aanbevolen!
Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!


Uitslag enquete
Vorig jaar is er na de dienst van 10 maart een enquete gehouden. Een enquete opgesteld en ontwikkeld door NCLS Research. Een soort pilot waar wij evenals gemeente vrijwillig aan hebben deelgenomen. U als gemeentelid heeft destijds massaal meegeholpen en de enquete ingevuld waarvoor wij u nogmaals willen bedanken.
De uitkomst en het volledige rapport zijn in de tweede helft van 2019 door de kerkenraad ontvangen waarna met behulp van dhr Rinus Dommisse e.e.a. vertaald is naar het Nederlands. Diaken Frans Worst heeft van het totale lijvige rapport een overzichtelijk korte notitie opgesteld wat ook in de kerkenraad is besproken. Deze notitie zal in het komende kerkblad verschijnen.
U kunt beide exemplaren via deze nieuwsbrief of via onze site downloaden.
NOTITIE (2 pagina's)
Rapport NL (16 pagina's)
Namens de kerkenraad; Jan Herlaar


Gevonden voorwerpen
Onderstaande armband en een paar kinderhandschoenen zijn gevonden in de kerk.
Informatie bij Judith van Balen
**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (1e blog in 2020)


Het kerkblad digitaal (december)


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.