Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2019 - 26 oktober
Dienst zondag 27 oktober - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Piet Schelling en Hemran Lammers is de organist.
Tienerdienst - vandaag om 10:00 uur (op de zolder)
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet van de gemeente naar:
Henk en Janie van der Blom, Oosterhoutseweg 1


1e Collecte: Help de inwoners van Noordoost-Syrië.
Honderdduizenden inwoners wachten angstig af wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen zal betekenen. Gaat het tot een confrontatie komen tussen Syrische en Turkse troepen? Zal verwoesting en chaos volgen in een gebied waar het de afgelopen acht jaar relatief rustig was? Christenen in het Noordoosten willen niets liever dan vrede voor álle inwoners. Ze zeggen zelf: “Ondanks de onzekerheid houden we ons vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen." 
Samen zijn we de kerk in actie. In september voerde Kerk in Actie campagne om de kerk in Syrië weer op te bouwen. Herstel van kerkgebouwen en scholen is van levensbelang voor Syriërs die in het land willen blijven. Wij geloven in delen en kunnen door een gift en gebed schouder aan schouder staan met onze broeders en zusters in Syrië.
Hulp is dringend nodig, nu ook in Noordoost-Syrië.
Doe mee, en geef ook.


Diensten volgende week:
Zaterdag 2 november – Allerzielen – Voor wie steekt u een kaarsje op?
Vesper aanvang 19:30 uur, voorganger is ds. Helene Perfors
Muzikale medewerking Elly Bakker en Aart v.d. Gronden

Zaterdag 2 november is Allerzielen. Wereldwijd worden (oorspronkelijk in de Roomse traditie) op deze dag overledenen herdacht. Ook dit jaar wordt de Dorpskerk  van de PGO open gesteld voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen, om de mogelijkheid te bieden om stil te staan bij hen die ons ontvielen.
Er kan een kaarsje gebrand worden of gewoon even stil zijn, even mijmeren in de tijd.
Even stil staan bij het leven van een overleden dierbare, (recent of al langer geleden) bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen of de ‘mensen zonder naam’ die gestorven zijn door het geweld in onze wereld. Zo ook dit jaar weer. Op zaterdag 2 november is de kerk open van 18.30 tot 19.30 uur en is er om 19.30 tot ongeveer 20.00 uur een vesper. In de vesper worden stilte en muziek afgewisseld met gesproken woorden.
Tijdens de vesper gaat ds. Helene Perfors voor. Elly Bakker en Aart van de Gronden verzorgen de muzikale medewerking. Zondag 24 november zal in de  gedachtenisdienst stilgestaan worden bij de leden van de PGO die het afgelopen jaar overleden zijn.

Zondag 3 november – (Bijzondere-) kerkdienst vol verhalen
Verhalenverteller Kees Posthumus werkt mee aan deze bijzondere kerkdienst voor jong en oud, die om 10:00 uur begint in de Dorpskerk.
In de dienst worden drie verhalen verteld. ‘De eerste dans’ vertelt hoe God de mensen leerde dansen. Lopen, zitten, staan? Veel te saai! In ‘De eerste kus’ wordt een groot geheim verklapt: hoe mensen op het idee kwamen om elkaar te gaan zoenen. Veel mensen weten dat niet, verteller Kees Posthumus wel en het heeft alles te maken met een bij en met honig. Het derde verhaal gaat over ‘De storm op het meer’, waarbij een schip met Jezus aan boord in de problemen raakt door een hevige storm. Maar het komt allemaal goed…Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken en verrassen.


Zondag 10 november ‘Leeftijdscollecte’ en viering Schrift en Tafel in de kring.
Op zondag 10 november is het de laatste keer dat de opbrengst van de avondmaalcollecte bestemd is voor het project in Pakistan. De diaconie wil hier een speciaal tintje aan geven. Wij stellen voor om er een ‘Leeftijdscollecte’ van te maken. Wij vragen jong en oud om jouw/uw leeftijd in geld te geven. Dat kan op verschillende manieren. Ben je bijvoorbeeld 35 jaar, dan kun je € 0,35, € 3,50, € 35,- of zelfs € 350,-- geven. Het zou prachtig zijn als we op deze manier Pakistan nog extra kunnen steunen. Doet u/jij ook mee?
Wilt u nog rustig iets meer lezen over de projecten in Pakistan? U kunt een informatiekrant over Pakistan mee naar huis nemen. U vindt die bij de ingang van de kerk.

Wij willen er op wijzen dat deze zondag de viering van Schrift en Tafel in een kring wordt gevierd. Brood en wijn worden aan elkaar in de kring doorgegeven. Ook worden alleen de grote bekers gebruikt en wordt afgezien van het gebruik van de kleine bekers.
Heeft u vragen kunt u natuurlijk altijd bij een van de diakenen terecht.


Thema-avonden ‘Dagboek uit Jeruzalem
Naar aanleiding van het onlangs verschenen ‘Dagboek uit Jeruzalem’, waarover ds. Marijke van Selm recent een blog schreef, zijn er twee avonden rondom dit boekje georganiseerd, en vooral over de daarin beschreven thematiek, en wel op 14 en 28 november aanstaande. Wilt u deze avonden bijwonen, meld u zich dan even bij de predikant of bij Liesbeth van Wijnen, telefonisch of via winterwerk@kerkoostvoorne.nl (Per avond worden de thema’s afgerond zodat u ook één avond kunt bijwonen)
De avond begint om 19.30 uur in de consistorie (inloop vanaf 19.15 uur)
Dagboek uit Jeruzalem, Marleen Anthonissen- van der Louw, Kokboekencentrum, €12,50


Bijbelkring
De volgende bijbelkringsamenkomst is op 21 november, van 10-11 uur.

Graag aanmelden bij de dominee.
Mailen mag natuurlijk ook: predikant@kerkoostvoorne.nl


DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle
Beste mensen,
Misschien heeft u de rode doos al zien staan, rechts als u de kerkzaal binnenkomt.
We gaan sparen voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.
Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie.
Van harte bij u aanbevolen!

Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!


(Verjaardags)kaarten gevraagd.
Wekelijks worden er bij de inloop (meerdere) kaarten geschreven en verstuurd naar gemeenteleden als teken van medeleven. Cobi Emmerzael maakt van gebruikte kaarten nieuwe kaarten. Helaas is de voorraad gebruikte kaarten aan het op raken. Daarom dit verzoek aan u, als u nog kaarten heeft liggen die u op wilt ruimen denk dan aan ons. U kunt het geschreven gedeelte eraf knippen, het gaat alleen om de afbeeldingen. Bloemen-, dieren- of andere kaarten zijn welkom. (geen kerstkaarten)
U kunt de kaarten inleveren bij Cobi Emmerzael of Liesbeth van Wijnen


Zing!
Zing voor de Heer een nieuw gezang. Of een oud gezang, dat is ook mooi. Hoeveel liederen in het Liedboek gaan niet over zingen? Zingen maakt dat je teksten meer doorvoelt en doorleeft. Je zingt je de woorden te binnen. Zingen is mindfulness met de stem. Onze Cantorij zingt met veel plezier en inzet in de diensten van de PGO en veel gemeenteleden genieten van deze muzikale inbreng. Wij zingen voor maar ook altijd met de gemeente.
Elke maandag repeteren we van 19.30 tot 21.30 uur in de Dorpskerk onder de bezielende leiding van Elly Bakker en met Ron van Halen aan de piano. Er wordt gezongen, geluisterd en gelachen. Het resultaat in de diensten mag er zijn. De Cantorij wil dan ook heel graag haar bijdrage blijven leveren aan het samen kerk zijn.
Maar onze en dus ook jullie Cantorij zoekt versterking. Ken je of ben je een stevige bas of een heldere tenor, denk dan aan de Cantorij. Een beetje noten kunnen lezen is handig, wat koorervaring ook. Het repertoire is breed: Liedboek, Taizé, Bach, Händel, oud, modern en alles ertussen. Kortom, voor elk wat wils. Denk nu niet meteen: ‘Kan ik dat wel?’ want er is maar één manier om dat te ontdekken. En ook wij leren nog steeds bij. Zingen is zalig voor de ziel! Dus kom langs bij een repetitie en laat je inspireren om eens mee te zingen.  Daarna wijst het zich allemaal vanzelf wel. Voor meer informatie: neem contact op met Irene Oskam, iomoskam@gmail.com , 06-18804205.


**************************************************************************

DIRECT NAAR:

Website PGO


Marijke's blog (nieuwe blog 18/10)


Het kerkblad digitaal


PGO Kerkdiensten online via kerkonline.nl
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.