Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2019 - 23 maart
Dienst zondag 24 maart - aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Anke Dekker uit Brielle
Ron van Halen is de organist
Liturgie


Bloemschikking 40-dagentijd - In de komende 40-dagentijd is het thema  ‘ Een nieuw begin ‘ en de bloemschikkingen sluiten hierbij aan.
Per zondag wordt met 8 flessen als basis,  een symbolische schikking gemaakt.
Het getal 8 staat symbool voor het nieuwe begin : op de 8e dag begint een nieuwe week , deze achtste dag wordt ook wel ‘opstandingsdag’ genoemd en de 8 wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
De bekleding van rietstengels/grasstengels is eveneens symbolisch : riet staat voor buigzaamheid, meebewegen en het water in de flessen, hier en daar zichtbaar, is het symbool van nieuw leven.
De flessen zullen elke week in een andere vorm gezet worden, deze vormen zullen per week nader geduid worden.’
A.s. zondag, de derde zondag van deze 40-dagentijd : er wordt een ellips gevormd door de 8 flessen,
hierdoor ontstaat de suggestie van een oog , symboliek voor omzien naar een ander , ook de primulaplantjes doen denken aan ogen.
De wilg is een teken dat het voorjaar komen gaat en de buigzame grassen versterken het beeld van inkeer. ‘


40dagentijdcollecte Kerk in Actie (kinderen in de knel) - stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business.
Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee.
Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie.
Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.
Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.
We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.
Geef in de collecte, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!


Kinderdienst in de Dorpskerk
Zondag 24 maart beleeft Opa Knoest een bijzonder zaai- avontuur.
Saai?! Nee, een ZAAI-avontuur! Kom je ook kijken, zingen en luisteren naar dit verhaal?

We beginnen om 15.00 uur in de Dorpskerk en na afloop knutselen we nog iets leuks en is er uiteraard iets lekkers te drinken en eten.

We zien je graag op zondagmiddag 24 maart!
Groetjes, Karin, Liana, Ingrid en Charlotte

P.S. De volgende kinderdienst is op zondag 17 november om 15.00 uur in de Dorpskerk.


Download de speciale brief met de uitnodiging


Dienst volgende week zondag 31 maart - aanvang 10:00 uur
Voorganger is Barbara Broeren en Jolanda Zwoferink is de organist.


Bijzondere dienst met de Zandtovenaar - Kerk vol!
Vorige week zondag was de bijzondere dienst met de Zandtovenaar.
Voor wie er bij konden zijn met recht een bijzondere dienst en velen waren zeer enthousiast over hetgeen in deze dienst aan de orde kwam en dan in het bijzonder wat de Zandtovenaar ons heeft laten zien.
Natuurlijk zijn wij als kerkenraad erg blij verrast met de enorme belangstelling die deze dienst opriep maar tegelijkertijd kwamen we er al vóór aanvang van de dienst achter dat daar een keerzijde aan zat.
De zaal liep namelijk ca. een kwartier voor aanvang al behoorlijk vol en daarom moesten we ruim voor aanvang het besluit nemen de deuren te sluiten en niemand meer toe te laten!
Dat besluit moest genomen worden uit veiligheidsoverwegingen!
Meer mensen toelaten zou voor een onverantwoorde situatie hebben geleid en bovendien tegen alle voorschriften zijn geweest!
Toch willen wij als kerkenraad onze excuses aanbieden aan al diegenen die er daarom niet bij konden zijn!
Het is feitelijk tegen onze natuur als kerk om deuren te sluiten en mensen niet toe te laten maar ditmaal konden wij niet anders.
Wij hopen dat u ondanks alles toch begrip heeft voor het besluit wat er vorige week om deze redenen is genomen.
Als kerkenraad gaan wij dit evalueren en kijken welke lessen we hieruit kunnen leren om dit in de toekomst beter kunnen doen.

Mocht u n.a.v. hiervan een gesprek willen voeren neem dan s.v.p. contact op met één van de kerkenraadsleden.
Namens de kerkenraad, Jan Herlaar (scriba)


Uitnodiging gespreksavond of -middag - ‘Denkend aan de dood kom ik tot leven’
In maart verschijnt het nieuwe boek van onze interimpredikant Piet Schelling. Getiteld Denkend aan de dood kom ik tot leven. Hij gaat in op de vraag hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen levenseinde.

Het pastorale team heeft Piet gevraagd om in een paar gespreksbijeenkomsten iets over het boek te vertellen. Want het is een thema waarmee bijna iedereen in aanraking komt. Hetzij persoonlijk, hetzij binnen de kring van familie en vrienden. Daarom vinden we het waardevol daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

We komen samen bij iemand thuis. Vier bijeenkomsten hebben we gepland:
•           dinsdagmiddag 26 maart, van 14.30 tot16.00 uur;
•           donderdagavond 28 maart, van 20.00 tot 21.30 uur;
•           woensdagavond 24 april, van 20.00 tot 21.30 uur
•           donderdagmiddag 25 april, van 14.30 tot 16.00 uur;
•           in de Leemgaarde organiseren we ook een middag; de bewoners worden persoonlijk benaderd.

Meer informatie is te lezen op het inlegvel bij het nieuwste kerkblad.
Graag ontmoeten we u op een middag of avond. Van harte welkom! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth van Wijnen: u kunt bellen (482826) of e-mailen (winterwerk@kerkoostvoorne.nl) of haar in de wandelgangen aanspreken.


Ingevulde enquete formulieren inleveren
Er zijn inmiddels al 50 (!) met de hand ingevulde enquêtes binnengekomen.
Het aantal is boven verwachting en een pluim op de hoed van u allen, de gemeente PGO!
Er zijn nog een aantal enquêteformulieren beschikbaar en online invullen is een goed alternatief.
Meer informatie vind je op: www.pthu.nl/ccc/NL-CLS
Online kan de enquete ook prima ingevuld worden, Probeer het eens !
Het gaat via de volgende link: https://nl-surveys.ncls.org.au/Dutch.aspx
Met de kerkcode PK010004 kun je inloggen en de enquete invullen.
Namens de kerkenraad, Frans Worst


Schrijfactie  ‘ paasgroeten aan gedetineerden ‘
Ieder jaar organiseert ‘ Kerk in Actie ‘ de Paasgroeten-actie.
Door een kaart te sturen naar een gedetineerde in Nederland of in het buitenland, zorgt u er voor dat deze zich gesterkt voelt.
Voor gedetineerden is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als er ook iets persoonlijks op staat
Het helpt bij het maken van een nieuw begin.
Omdat we geloven in delen zit er een 2e kaart aan gehecht die de gedetineerde kan versturen naar iemand om hem heen.

Vanaf zondag 24 maart t/m zondag 7 april zijn deze kaarten, na de dienst, voor in de kerk te verkrijgen bij Elly vd Hoek,  Trudy van Noordt en Els van Teijlingen.
De commissie verzorgt tevens frankering en verzending! ......We verwachten veel ‘ schrijvers’ !


Zingen in de KERK evenement in Zuidland - Paastour The Psalm Project
The psalm Project, regelmatig te zien in “Nederland Zingt” en te horen op “Groot Nieuws Radio”, zijn een begrip in Nederland.
Met een eigentijdse vertaling van de psalmen trakteert deze band bezoekers op een sfeervol en verrassend concert, dat jong en oud aanspreekt.

Op zondagavond 31 maart komt The Psalm Project naar de Welkomkerk in Zuidland.
Het concert, onderdeel van de Paastour van de band, is van 19.30 tot 21.00 uur.
Kaarten kosten 2,95 euro per persoon en zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.

Verhalen, luisterliederen en meezingen
Bijzonder aan de concerten van The Psalm Project is de afwisseling met verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen.

Aandacht en collecte voor Kerk in Actie
Er is geen pauze. Tijdens het concert wordt wel aandacht gevraagd voor het project van Kerk in Actie: “Versterk de Kerk in het Midden-Oosten Syrië”. Aansluitend wordt daarvoor gecollecteerd.


Bibliodrama “Het verhaal over Lazarus” – dinsdag 2 april 19:30 uur
Voor iedereen die plezier heeft in spel en iets nieuws wil ontdekken in een Bijbelverhaal en in zichzelf.
Onder leiding van ds. Helene Perfors maken we kennis met Bibliodrama.
Tijdens het spelen proberen de deelnemers zich in te leven in één of meer figuren uit een Bijbeltekst.
Het thema van de 40 dagentijdcampagne 2019 is “een nieuw begin”  
Daarom is er gekozen voor “Het verhaal van Lazarus”, Lazarus, de broer van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf ligt.
Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen.
Door middel van bibliodrama staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk.
Van harte uitgenodigd in de consistorie van de Dorpskerk dinsdag 2 april om 19.30 uur.


Dringende oproep!!
Terwijl onze aandacht alle kanten op getrokken wordt en we het soms bijna niet kunnen bijbenen, willen wij toch uw dringende aandacht vragen voor het volgende:  Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp.
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage.
Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit.
Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt.
Kerk in Actie is gestart met hulpverlening.
Uw steun is heel hard nodig! Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.  
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar.
Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat.
Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.
Volgende week zondag 31 maart is de eerste (diaconale) collecte bestemd voor de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.
U kunt natuurlijk ook uw  bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp cycloon Idai' .


Om alvast te noteren: We gaan weer zingen! 
Woensdagmiddag 15 mei a.s. van 14.30 tot 16.00 uur. Graag aanmelden bij Liesbeth van Wijnen

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.