Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2018 - 3 maart

Dienst zondag 4 maart
Voorganger is ds. Piet Schelling en de organist is Jolanda Zwoferink
Aanvang 10:00 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar Martijn, Anita en Floor Eggink Burchtlaan 25
 
 
Bloemschikking
In de Bijbeltekst in Johannes 2 gaat het over de tempelreiniging : Jezus maakt een einde aan het gesjacher en geldmakerij in de tempel.
We zien bij het gaffelkruis een plein waarop munten en een zweep liggen.
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie - Zending (40dagentijd)
Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis.
Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in.
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies,  krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. 
Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen.
Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk.
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving.
En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.
Van harte aanbevolen!

 
 
Dienst zondag 11 maart
Voorganger is Barbara Broeren organist: Jolanda Zwoferink. Aanvang: 10:00 uur.
 
 
Zondag 18 maart is de laatste dienst waarin Barbara Broeren voorgaat als kerkelijk-werk van de PGO.
Barbara stopt per 1 april als kerkelijk werker bij ons maar zal na die datum nog wel in een aantal diensten voorgaan.
Daarom willen we na de dienst van 18 maart officieel afscheid nemen van Barbara als kerkelijk-werker.
U bent van harte uitgenodigd niet alleen na maar uiteraard ook tijdens de dienst!Thema-avond ‘Hier ben ik’ op woensdag 7 maart 2018

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Dorpskerk
 
We hebben het allemaal erg druk. Druk op het werk, druk met het gezin, druk met het voldoen aan verwachtingen van anderen.
Laat jij anderen alleen je successen zien?
Of is er ook ruimte voor kwetsbaarheid, eenzaamheid en mislukkingen?
In hoeverre is er nog tijd en ruimte voor bezinning?  

Aan de hand van een aantal korte filmpjes gaan we over deze vragen met elkaar in gesprek.
Om alvast in de stemming te komen, bekijk de trailer.
 
Graag tot 7 maart!
Gizelinde, Danny, Charlotte en Peter
 
 


Pastoraal  team
Het pastoraal team is de afgelopen week bij elkaar geweest om te praten over de invulling van het omzien naar elkaar in de gemeente.
Zoals bekend is ds. Nita van der Horst ziek en gaat Barbara Broeren ons verlaten. 
Vanaf 1 februari is ds. Piet Schelling in de gemeente komen werken; hij is ook beschikbaar voor het pastoraat. 
Daarnaast zijn we blij dat we in noodgevallen een beroep mogen doen op de predikanten Helene Perfors en Anke Dekker.

Hebt u behoefte aan pastorale ondersteuning, dan kunt u ons team (adressen, zie het kerkblad van februari/maart, blz. 26) aanspreken. 
Zoekt u contact met Piet Schelling?
U kunt hem telefonisch (0174-287365)of digitaal (p.schelling@kabelfoon.net) bereiken.

In het eerstkomende  Kerkblad zullen we u uitvoeriger informeren.
Het pastoraal team


Gespreksavond en -middag
Op twee momenten organiseren we een bijeenkomst naar aanleiding van het jaarthema ‘een open huis’. Het is bijzonder hoe mensen van binnen én buiten de kerk zich aangesproken weten door de kunst in oude kerken. In veel oude, van oorsprong Rooms-Katholieke kerken zijn afbeeldingen te vinden van de kruiswegstatiën: voorstellingen van de laatste dagen van Jezus.
Kunst verbindt mensen. Aan de hand van afbeeldingen van deze kruiswegstatiën gaan we met elkaar in gesprek.
Wat zien we? Wat betekende de gebeurtenis toen?
En wat betekent het voor ons eigen leven en de manier waarop we kerk-zijn met elkaar?
De bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met een groothuisbezoek. We komen samen bij iemand thuis en ontmoeten elkaar in informele sfeer. We nemen de tijd om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Iedereen wordt uitgenodigd iets te delen uit hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. Dit levert vaak mooie en verrassende momenten op.
U en jij kunt meedoen aan het gesprek op dinsdag 20 maart (20.00-22.00 uur) of donderdag 22 maart (14.30-16.30 uur). Wilt u zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth van Wijnen (482826) of Barbara Broeren (06-30746599)? Aanmelden kan ook via winterwerk@kerkoostvoorne.nl.
We hopen op twee fijne bijeenkomsten.
 
Hartelijke groet, Liesbeth van Wijnen en Barbara Broeren


Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde.
 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Zondag 4 maart kunt u na de dienst deze kaarten schrijven.

Vermeld geen adres of woonplaats, maar wel een groet en uw naam.
De commissie Kerk in Actie zal voor verzending zorgen.
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

 
Zondag 11 maart - Kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Deze dienst met voorganger Ds. Helene Perfors (Brielle) begint om 15.30 uur, en wordt gehouden in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse. “God is nabij” is het nieuwe jaarthema!
In dit nieuwe seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden waarbij "God is nabij" centraal staat. Delen is voor deze middag het onderwerp van de vertelling.
Medewerking wordt verleend door het Chr. Gem. koor Rejoice uit Hoogvliet, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse.
We zullen voedsel inzamelen voor de voedselbank in Spijkenisse!
Iedereen van harte uitgenodigd!
Download de flyer HIERKinderdienst zondag 18 maart
Wil jij ook kikker en zijn vriendjes ontmoeten?
Kom dan naar de kinderdienst op 18 maart in de Dorpskerk in Oostvoorne.
Het begint om 15.00 uur.


We gaan kijken en luisteren naar het verhaal van kikker en de vreemdeling.
We gaan liedjes zingen en we halen geld op voor vluchtelingen die in Nederland wonen. 
Na afloop gaan we natuurlijk iets knutselen en is er koffie en thee voor de grote mensen en voor de kinderen limonade met iets lekkers.

De dienst is voor kinderen van 0 tot 8 jaar, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!
Let op: De kinderdienst stond gepland op 22 april, maar is verplaatst naar 18 maart.
Groetjes van Liana, Karin, Charlotte en Ingrid
Download de flyer HIER

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.