Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2018 - 24 februari

Dienst zondag 25 februari
Voorganger is Barbara Broeren en Ron van Halen is de organist.
Aanvang 10:00 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar dhr. Bob Braber, Slotlaan 32
 
 
Bloemschikking
We zien het gaffelkruis en een verbeelding van de “ ontmoeting op de berg “
De leerlingen hebben een glimp gezien van het nieuwe leven voorbij de dood.
De “wolk“ van gipskruid staat voor het beloofde licht.
 
 
1e collecte 40-dagentijd (Kerk in Actie) bestemd voor: Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
 
 
Dienst zondag 4 maart
Voorganger is ds. Piet Schelling, organist is Jolanda Zwoferink.  De dienst begint om 10:00 uur.


 
40 dagentijd-app
De 40dagentijd-app is een handig middel om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om echt tijd hiervoor te vinden.  Download de app vanaf begin februari 2018 en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie.
Meer informatie is binnenkort te vinden op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.
Meer informatie bij de leden van de diaconie en het pastorale team.De veertigdagentijd bij de kinderkerk
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema daarbij is: “ik zorg voor jou”.

Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee.
Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan.
Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem.
En zo wil Jezus ook laten zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we deze weken dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Er is een zorgkoffer met daarin iedere week een voorwerp dat ons iets vertelt over hoe je kan zorgen voor elkaar.
Ook hangt er voorin de kerk een grote poster. Aan het begin is die nog leeg, maar met Pasen zul je  zien dat de poster gevuld is met verhalen over Jezus waaruit wij kunnen leren hoe je voor elkaar kunt zorgen.
Komen jullie ook weer allemaal?

Het project van de kinderkerk voor de veertigdagentijd is zondag 18 februari van start gegaan en met Pasen sluiten we het project af.
Op de zondag voor Pasen (25 maart) gaan we weer Palmpasenstokken maken.
Heb je nog een palmpasenstok thuis? wil je die dan in de weken daarvoor weer inleveren bij ons?

 
De leiding van de kinderkerkDe beroepingscommissie – start bij de zoektocht naar een nieuwe predikant
Ziet u een rol in een beroepingscommissie wel zitten maar twijfelt u nog omdat ook u het fijne ervan niet weet?
Heeft u daar wel zin in of denkt u erover, of kent u juist mensen die (volgens u) daar geschikt voor zijn?
Reacties en/of vragen kunt u kwijt bij de scriba (Jan Herlaar) of geef het door via:
bcinaanbouw@kerkoostvoorne.nl
 

Pastoraal  team
Het pastoraal team is de afgelopen week bij elkaar geweest om te praten over de invulling van het omzien naar elkaar in de gemeente. Zoals bekend is ds. Nita van der Horst ziek en gaat Barbara Broeren ons verlaten.  Vanaf 1 februari is ds. Piet Schelling in de gemeente komen werken; hij is ook beschikbaar voor het pastoraat.  Daarnaast zijn we blij dat we in noodgevallen een beroep mogen doen op de predikanten Helene Perfors en Anke Dekker.
Hebt u behoefte aan pastorale ondersteuning, dan kunt u ons team (adressen, zie het kerkblad van februari/maart, blz. 26) aanspreken. 
Zoekt u contact met Piet Schelling? U kunt hem telefonisch (0174-287365)of digitaal (p.schelling@kabelfoon.net) bereiken.
In het eerstkomende  Kerkblad zullen we u uitvoeriger informeren.
Het pastoraal teamGespreksavond en -middag
Op twee momenten organiseren we een bijeenkomst naar aanleiding van het jaarthema ‘een open huis’. Het is bijzonder hoe mensen van binnen én buiten de kerk zich aangesproken weten door de kunst in oude kerken. In veel oude, van oorsprong Rooms-Katholieke kerken zijn afbeeldingen te vinden van de kruiswegstatiën: voorstellingen van de laatste dagen van Jezus.
Kunst verbindt mensen. Aan de hand van afbeeldingen van deze kruiswegstatiën gaan we met elkaar in gesprek.
Wat zien we? Wat betekende de gebeurtenis toen?
En wat betekent het voor ons eigen leven en de manier waarop we kerk-zijn met elkaar?
De bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met een groothuisbezoek. We komen samen bij iemand thuis en ontmoeten elkaar in informele sfeer. We nemen de tijd om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Iedereen wordt uitgenodigd iets te delen uit hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. Dit levert vaak mooie en verrassende momenten op.
U en jij kunt meedoen aan het gesprek op dinsdag 20 maart (20.00-22.00 uur) of donderdag 22 maart (14.30-16.30 uur). Wilt u zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth van Wijnen (482826) of Barbara Broeren (06-30746599)? Aanmelden kan ook via winterwerk@kerkoostvoorne.nl.
We hopen op twee fijne bijeenkomsten.
 
Hartelijke groet, Liesbeth van Wijnen en Barbara BroerenPaasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde.
 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Zondag 25 februari kunt u na de dienst deze kaarten schrijven.
Vermeld geen adres of woonplaats, maar wel een groet en uw naam.
De commissie Kerk in Actie zal voor verzending zorgen.
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!


 
 
 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.