Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 8 december

Dienst zondag 10 december - ‘Een boek vol verwachting’
Voorganger is ds. Piet Schelling, organist is Jolanda Zwoferink
Aanvang dienst: 10:00 uur
Liturgie
 
In de adventstijd, de vier zondagen voor Kerstmis, is het overkoepelende thema: ‘Een boek vol verwachting’.
Welk boek? Het boek Jesaja. Een verzameling van verhalen uit uiteenlopende perioden.
Wat die verhalen gemeen hebben, is dat zij hoop willen geven aan mensen die leven in een chaotische en angstige wereld. Mensen op zoek naar een plek waar zij zich veilig voelen, waar liefde de angst overwint.
En als je dan kijkt naar onze tijd, naar ons die vandaag leven – ja, dan herkennen we die zoektocht en het verlangen naar zo’n bestaan.
We luisteren ook zondag naar een verhaal uit dat boek vol verwachting.
 
 
Motto van de dienst - ‘In het vuur van de smid opent zich de hemel’
Kan het: licht zien in donkerte, liefde omzetten in haat, strijd begraven in aarde van vrede?
Kan het: van kou vuur maken, dorst herscheppen tot water? Nee, zegt de massa, ondenkbaar.
Ja, zegt de visionair, alles is mogelijk. In het verhaal van deze zondag laten we ons meevoeren op de beweging van visioenen en dromen en worden we aangewakkerd onze fantasie tot spreken te brengen. En dan, dan kan het onmogelijke tot stand komen.
 
 
Bloemschikking
In de schikkingen voor Advent wordt het “ wachten” verbeeld:
De centrale groene figuren zijn Elisabeth en Maria, beiden wachtend, verwachtend ...,
In de loop van de 4 Adventsweken zullen bollen en bloemen symbool staan voor het toegroeien naar het moment van de vervulling van het “wachten”.
Week na week zal dit in de kleine veranderingen te zien zijn en zo wordt het langzaam Kerst....
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor : Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, b?  ziekte, ?nanciële zorgen, maar ook b? vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten ezoeken de schippers op hun schepen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van astoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook b? voorbeeld luchthavenpastoraat.
Van harte aanbevolen!
 
 
De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet namens de gemeente naar dhr. Jan van Marion, Kerkplein 14
 
 
Begrotingen diaconie en CvK 2018
De begrotingen voor 2018 voor de diaconie en het CvK liggen a.s. zondag achterin de kerk en in de consistorie.
Ook in het nieuwe kerkblad zal e.e.a. worden vermeld.

Maar zoals u gewend bent kunt u HIER de beide begroting ook direct downloaden.
De kerkenraad heeft in de vergadering van 8/11 beide begrotingen voorlopig vastgesteld.
Wilt u uw mening geven of een vraag stellen neem dan contact op met:

Els v.d. Berg (begroting diaconie - tel: 482304) of
Gerard v.d. Hoek (CvK - tel: 482743).
U kunt ook per mail reageren: begroting2018@kerkoostvoorne.nl
 
 
Dienst zondag 17 december – Bevestiging jeugdouderling
Voorganger is ds. J.M. Wilschut uit Rockanje en Ron van Halen is de organist.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat Danny Langbroek bereid is gevonden de functie van jeugdouderling te aanvaarden.
De (her-) bevestiging vindt plaats in de dienst van 17 december.

 
 
De Herberg volgende week zondag, 17 december, weer open!
Zondagmiddag 17 december vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk.
Deze middag staat in het teken van het Kerstfeest.
U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.
Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen
 
 
Om mee te leven – Nieuws over Ebi en Hanny
Ebi verblijft sinds afgelopen woensdag in revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM  Utrecht.
Hanny en Ebi hopen dat Ebi een goede revalidatie krijgt, ze hebben er vertrouwen in.
Na een kort verblijf in het ziekenhuis is Hanny weer thuis; Dorpsstraat 51, 4152 EN  Rhenoy
Er is al veel post uit Oostvoorne bij Ebi & Hanny thuis bezorgd waarvoor heel hartelijk dank!
Maar de weg naar herstel is nog lang voor zowel Ebi als Hanny, blijft u a.u.b. aan hen denken door bijvoorbeeld het sturen van een kaartje of ze te gedenken in uw gebeden.
 
 
Dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Op zondag 17 december is er  een kerstdienst, met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Een dienst namens alle kerken op Voorne Putten, Rozenburg, Rhoon en Poortugaal.
Voorganger Ds. Lennart van Berkel uit Spijkenisse, zal in deze dienst voorgaan.
De dienst begint om 15.30 uur en wordt gehouden bij het Leger des Heils - Korps Spijkenisse aan de Anthonis van der Nootstraat 8 te Spijkenisse.
In deze dienst zullen we het Kerstfeest met elkaar vieren.


“God is nabij – voel maar” is het jaarthema!

In dit seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden waarbij "God is nabij – voel maar" centraal staat.
“Het Kindje Jezus” is voor deze middag het onderwerp van de vertelling.
Medewerking wordt verleend door Het Leger des Heils uit Spijkenisse en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse.
We hopen op de komst van velen naar deze feestelijke kerstdienst!
Iedereen van harte uitgenodigd!

Download hier de flyer
 


Nieuwe kerkblad
Download het nieuwe kerkblad HIER of ga naar onze site: www.kerkoostvoorne.nl


 
KERKDIENSTEN EIND 2017
 
Dag Datum Tijd Voorganger Dienst Bijzonderheden
zo 24-dec 10:00 ds. A. Dekker   4e Advent
zo 24-dec 19:30 ds. H. Perfors   Kerstavonddienst / m.m.v. Volharding
zo 24-dec 22:30 mw. B. Broeren   Kerstnachtdienst / m.m.v. de cantorij
ma 25-dec 10:00 ds. H. Perfors J&O Kerstfeest / kinderkerk
zo 31-dec* 10:00 ds. D. Smink   Oudejaarsdag / LET OP!: geen kinderkerk!
* Er is op 31 december alleen een ochtenddienst en géén avondvesper !


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.