Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 28 oktober

Dienst zondag 29 oktober - Tienerdienst
De dienst staat zondag geheel in het teken van wereldveranderaar Maarten Luther.
Deze man had kritiek op de kerk en liet dat horen ook. Maar wat had hij nu precies te melden?
En waarom? Tijdens de dienst doet Maarten zelf zijn verhaal, komen de tieners in actie en kunt u/kan jij ook niet passief achterover leunen. Kortom: een leuke dienst met een boeiend thema.
Barbara Broeren leidt de dienst en muzikaal worden we ondersteund door de band Sweetwood Experiment.
De dienst is niet alleen voor tieners leuk, maar zeker ook voor kinderen. Dat betekent dat de kinderen de hele dienst in de kerk mogen blijven.
Wilt u dat liever niet (of de kinderen zelf niet) dan kunt u ze voorafgaand aan de dienst in de consistorie brengen.

Liturgie


 
 
De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet namens de gemeente naar Cobi en Peter Beukema, Burchtlaan 19 
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor: Kerk in Actie collecte (Wereldwijd) – Hervormingsdag - Steun theologisch onderwijs in Pakistan
In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid in een land waar 95 procent moslim is.
Centraal in de collecte op deze Hervormingsdag staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie.
Studenten en voorgangers kunnen hier cursussen en trainingen volgen over het christelijk geloof.
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Het Open Theologisch Seminarie (OTS), partner van Kerk in Actie, streeft naar vernieuwing van de kerk in Pakistan.
Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over discipelschap en theologie, zodat zij worden versterkt in hun geloof.
Het OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Daardoor zijn ze toegankelijk voor mensen in heel Pakistan.
Bovendien helpt dit ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.
Alle kerkgenootschappen in Pakistan maken gebruik van de lesmaterialen en cursussen die OTS ontwikkelt: protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heils-kerken.
OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van voorgangers en vrijwilligers in het overwegend islamitische land.

 
 
Zondag 29 oktober  - Herdenking deportatie Joodse medeburgers
Zondagmiddag om 14:00 uur is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in de voormalige synagoge van Brielle.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Joodse families van Voorne-Putten werden gedeporteerd.
Tijdens die bijeenkomst worden de namen genoemd van de 45 Joden die in 1943 van Voorne-Putten werden weggehaald en vermoord, waaronder ook de families Wessels en van Dijk uit Oostvoorne.
Er wordt iets over de familie verteld en hun namen worden genoemd.

Na het noemen van de naam is er gelegenheid dat iemand van de aanwezigen een kaarsje aansteekt. Vijf-en-veertig kaarjes.
Voor ieder van hen zijn ook Stolpersteine gelegd. Vijf-en-veertig stenen: 21 in Brielle, 6 in Oostvoorne, 1 in Hellevoetsluis, 3 in Heenvliet, 5 in Spijkenisse en 9 in Zuidland.
Medewerking: Mannenkoor Nieuwerkerk.
Zij zingen liederen die eeuwenlang en ook nu worden gezongen in de synagoge.
Adres: Turfkade 16 in Brielle.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Inlichtingen: Adri Warbout – Sinte Maartensdijk, tel.: 484611

 
 
Dinsdag 31 oktober Reformatiedag (of Hervormingsdag)
Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijke leidde het verzet van Luther tot de Reformatie, een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn de protestantse kerken
ontstaan en inmiddels bestaat de protestantse kerk 500 jaar.

Een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
Ds. Nita van der Horst en organist Jolanda Zwoferink hebben met een aantal gemeenteleden een reis gemaakt naar Duitsland om enkele bekende Luther gedenkplaatsen te bezoeken. We zien en horen hiervan.
 
Maar er is nog meer, namelijk de vraag hoe het toch mogelijk is dat Maarten Luther zijn sporen achterliet in de kerk, cultuur, wetenschap, politiek, economie, theologie, taal en het onderwijs.
 
Was 500 jaar Reformatie reden voor zo’n groot feest?
 
Dinsdag 31 oktober om 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot ongeveer 21.45 uur is er een avond over de reformatie.
Het programma:
  • Jolanda Zwoferink speelt enkele passende muziekstukken
  • We zien enkele foto’s van locaties en plaatsen die tijdens de reis bezocht zijn
  • Ds. Leendert Jan Lingen verzorgt een boeiende lezing over Luther.
 
De volgende thema’s komen aan bod:
De tijd van Luther, de mens Luther, de levensloop van Luther, thema’s die Luther bezighielden, de PR van Luther, de sterke en zwakke kant van Luther en de betekenis van Luther vandaag de dag.
 
U bent van harte welkom!
 
 
Voor wie steekt u een kaarsje op? 
Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar de Dorpskerk donderdag 2 november geopend om te herdenken. 
 
Donderdag 2 november is Allerzielen.
 
Wereldwijd worden in de Roomse traditie op deze dag overledenen herdacht. Het simpel aansteken van een kaarsje is een ritueel dat je kort na een overlijden maar ook jaren later weer terugbrengt bij diegene die er niet meer is.
Voor iedereen, gelovigen en niet gelovigen wil de Protestantse Gemeente Oostvoorne de Dorpskerk openstellen en de mogelijkheid bieden om stil te staan bij hen die ons ontvielen.

 
De kerk is geopend van 18.00 uur tot 20.00 uur.
U kunt een kaarsje branden of gewoon stil zijn.
Van 19.30 tot 19.45 uur zal er een korte vesper zijn. In dit kwartier worden stilte en muziek afgewisseld met gesproken worden om even stil te staan bij het leven van uw overleden dierbare, bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen of de ‘mensen zonder naam’ die gestorven zijn door het geweld in onze wereld.
 
Op zondag 26 november zal in de  gedachtenisdienst stilgestaan worden bij de leden van de PGO die het afgelopen jaar overleden zijn.
In de Protestantse traditie vind dit plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor het begin van de Adventstijd.

Het pastoraal team


Dienst zondag 5 november
Voorganger is mw. Anke Klavers uit Spijkenisse
Organist is Jolanda Zwoferink
Aanvang dienst: 10:00 uurSint-Catharijne Cantorij viert jubileum met Cantorijendag en Evensong
De Sint-Catharijne Cantorij bestaat dit jaar 30 jaar en viert dit jubileum op zaterdag 4 november.
Op zaterdag organiseert de cantorij een Cantorijendag. 
De cantorijen van Hellevoetsluis en  Oostvoorne oefenen samen met de Sint-Catharijne Cantorij  aan een Evensong onder leiding van Rinus Verhage, Elly Bakker en Aart van der Gronden tevens organist.
 
De Evensong begint om 17.00 uur in de Sint-Catharijnekerk.
Onder andere worden uitgevoerd het Magnificat & Nunc Dimittis van  Charles Wood en vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie.
U bent van harte welkom.
De toegang is gratis met bij de uitgang een collecte.

Download HIER het affiche
 


CKVB - Uitnodiging Kerkdienst 5 november 2017
Op zondag 5 november is er weer (namens alle kerken op Voorne Putten, Rozenburg, Rhoon en Poortugaal) een kerkdienst, met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
Deze dienst met voorganger ds. Adrian Blom begint om 15.30 uur, en wordt gehouden in de Kern aan de Eikenlaan te Spijkenisse, in deze dienst zullen we het Avondmaal met elkaar vieren.
“God is nabij – voel maar” is het nieuwe jaarthema!
 
In dit nieuwe seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden waarbij "God is nabij – voel maar" centraal staat.
Het avondmaal is voor deze middag het onderwerp van de vertelling.
Medewerking wordt verleend door de gospelgroep Desire uit Hellevoetsluis, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse.
 
Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom!
We vinden het fijn om ook u in onze diensten te ontmoeten.
We nodigen u dan ook van harte uit om deze dienst met ons mee te vieren.
Van harte welkom allemaal!

Download hier de flyerUitnodiging Presentatie Bijbel lezen met kinderen in Hellevoetsluis
Bijbellezen met kinderen voor ouders en grootouders
 
Op maandag 6 november komt mevr. Angelique van der Leeden-Jut van het Nederlands Bijbelgenootschap in Hellevoetsluis om een avond te verzorgen over Bijbel lezen met kinderen.
 
  • Wat is een zinnige manier om thuis uit de Bijbel te lezen, zodat je er allemaal plezier in hebt?
  • Hoe kies je een geschikte kinderbijbel?
  • Hoe speel je in op vragen waar kinderen mee komen?
 
Iedereen is van harte welkom in de Schakel, achter de Kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn.
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.
Het is fijn als je je eigen kinderbijbel meeneemt!
 
Aanmelden graag via jeugdouderlingen:
Jacqueline Bloeme     jaromijo@hetnet.nl
Reina van Huizen       rvanhuizenvos@hotmail.com
of via ds.Tineke Flim predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl
 
Met hartelijke groet,
Namens PGHellevoetsluis,
Jacqueline Bloeme-Siegers


Kinderdienst zondag 12 november - 15:00 uur in de Dorpskerk
Hallo allemaal, op zondag 12 november is er weer een kinderdienst speciaal voor jou!

We lezen het verhaal over het schaapje dat gevonden werd.
We gaan ook weer zingen en natuurlijk iets knutselen.

Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers, zussen en vriendjes, iedereen is welkom!
Wil je de kleurplaat mooi kleuren en meenemen naar de kerk?
Download de uitnodiging met kleurplaat HIER!


Komen jullie weer allemaal?
Charlotte, Liana, Karin en Ingrid
Alvast voor in de agenda: de volgende kinderdienst is op 22 april 2018
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.