Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 15 september

Activiteiten startweekend (16/17 september)
Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe seizoen met een weekend vol activiteiten en een feestelijke startdienst.
Morgen, zaterdag 16 september zijn er diverse activiteiten in en rond de kerk:
 
Om 16.00 uur beginnen de activiteiten voor de kinderen in groep 4 t/m 7 (CJO clubs)
Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd voor jong en oud

De kinderen kunnen na de maaltijd opgehaald worden, tussen 18.45 en 19.15 uur is er een borrel voor de ouders die de kinderen op komen halen. Ook voor degenen die mee hebben gegeten is er dan tijd om gezellig na te praten.

Van 19.30 uur tot 20.00 uur is er een quiz voor alle gemeenteleden.

Aansluitend is er de mogelijkheid nog een kop koffie of thee te drinken.
Na de quiz en de koffie zullen de activiteiten voor de tieners starten.
Startzondag 17 september
We starten dit weekend weer met alle activiteiten en zien uit naar een mooi, leuk en gezellig weekend.
Het jaarthema van komend seizoen is ‘een open huis’.
De startdienst zal ook gaan over dit thema waarbij de vrienden van een verlamde man het huis letterlijk ‘open maken’ om hun vriend bij Jezus te brengen.

Voorganger is Barbara Broeren en muzikale medewerking wordt verleend door de band 4TUNE uit Sliedrecht.

In het thema ‘een open huis’ klinkt ook ‘gastvrijheid’ door. Daarom lijkt het ons leuk als iedereen die naar de dienst komt iets lekkers meeneemt voor bij de koffie.
Zelf gebakken of zelf gekocht, een hele taart, een doos koekjes of 2 gebakjes: we delen alles met elkaar en zullen proeven van elkaars lekkers.
En als gastvrij huis verwelkomen we (net als elke zondag) gasten in ons midden.
Misschien een goed idee om juist voor deze dienst eens iemand uit te nodigen?


U bent al voor 9.30 welkom in de kerk om de ochtend te beginnen met een kop koffie of thee voor de dienst.
De tieners zullen u welkom heten na de nacht doorgebracht te hebben in de kerk.

Na de dienst staat er wederom koffie en thee klaar met al dat lekkers om het startweekend feestelijk af te sluiten.


Liturgie bij deze dienst

 
Seizoenskalender
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een seizoenskalender beschikbaar.
Hierop staan alle activiteiten vermeld gericht op gezinnen, kinderen en jongeren.
De kalender kan meegenomen worden na afloop van de startdienst.
Aan de gezinnen die kinderen hebben die deelnemen aan de CJO clubs wordt de kalender uitgedeeld.
De kalender kan ook gedownload worden van de website of download m direct via deze link..De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet namens de gemeente naar  mw. Corrie Bakker-van der Linde, Slotlaan 80

 
Dienst zondag 24 september
Voorganger is ds. Ada Worst – de Groot
Organist is Jolanda Zwoferink.
De dienst begint om 9:30 uur

 
Afscheid ambtsdragers
Afgelopen donderdag was de eerste kerkenraadsvergadering van het seizoen.
Die was voor het laatst in de oude samenstelling.
Nou ja, bijna dan in de oude samenstelling want voor het eerst was Marijke Wapenaar onze notulist deze avond.
Zij vervangt Miranda Göbel in die rol.

Maar voor de 6 ambtsdragers die afscheid nemen was het hun laatste vergadering dit keer.
 
Op zondag 15 oktober nemen afscheid:
Hans Hoedemaker, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt als diakenen.
Johan Griffioen en Hans van Driel als ouderling/kerkrentmeester.
Jan Varekamp als jeugdouderling.
Voor de meesten was het een periode van 4 jaar, voor een enkeling was het meer tot zelfs 2 ambtstermijnen: 8 jaar!
Wij zijn erg dankbaar voor hun inzet als ambtsdragers in de afgelopen jaren!


Nieuwe ambtsdragers
Gelukkig zijn er ook een aantal mensen bereid gevonden om een aantal openvallende plekken als ambtsdrager in te vullen dat zijn:
 
Els v.d. Berg – van Hazel als diaken
Joke Kruik – van Roon als diaken
Bart van der Reijden als ouderling/kerkrentmeester
 
Mochten er wettige bezwaren zijn, dan kunt u deze tot zondag 1 oktober kenbaar maken bij de scriba: Jan Herlaar (scriba@kerkoostvoorne.nl)
De bevestigingsdienst staat gepland op zondag 15 oktober 2017.Toch nog op zoek

Ondanks het goede nieuws van de bovenstaande melding mbt nieuwe ambtsdragers toch nog een stukje informatie over de stand van zaken in onze zoektocht naar nieuwe mensen.
 


We hebben nog 3 mensen nodig om weer een compleet kerkenraadsteam te vormen!
- Een jeugdouderling
- Een diaken
- Een kerkrentmeester / ouderling

Maar meer mag ook smiley

Heeft u  vragen of opmerkingen, suggesties of ideeën die ons kunnen helpen .......bel of mail:
Scriba: Jan Herlaar
Telefoon: 484957
E-mail: scriba@kerkoostvoorne.nl


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.