Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 17 maart
Dienst zondag 19 maart - Dienst voor Jong & Oud
Voorganger is Barbara Broeren
Combo Eljakim verleent haar medewerking ter ondersteuning van de samenzang en enkele liederen om naar te luisteren.
Deze dienst is voorbereid met verschillende jongere en oudere gemeenteleden


Bij deze dienst - Wat krijgt bij u/jou een tweede kans?
We kennen het allemaal wel: voorwerpen in je huis die je niet meer gebruikt, niet meer nodig hebt of op uitgekeken bent. Sommige dingen gooi je weg, maar andere dingen gun je een tweede kans. Je kunt kleding bij het Leger des Heils brengen, speelgoed verkopen op een vrijmarkt of je boeken bij de kringloopwinkel brengen. De dienst van vandaag heeft als thema: ‘Een tweede kans’. 
 
Bloemschikking – -  In de schikking voor de derde zondag van de  40-dagen-tijd zien we het water van waaruit het groen van doorgaand leven opkomt, de 7 rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft en de kronkelende gloriosa vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt.    Op de achtergrond zijn de 3 houtschijven een verbindend symbool; zij verbeelden ' de berg', in de taal van de Bijbel de plaats waar we God ontmoeten. -
 
De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet namens de gemeente naar Fam. v.d. Blom, Oosterhoutseweg 1
 
 
1e collecte: 40dagentijd (Moldavië) - Werelddiaconaat – Steun ouderen in Moldavië.
In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische crisis. Velen kunnen met hun pensioen van € 20,- per maand onmogelijk rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende diensten en familie probeert te overleven in het buitenland. Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst tegemoet.
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor: Voedselhulp Aleppo (Cordaid – Mensen in Nood).
De afgelopen maanden is er flink gevochten om Aleppo in Syrië. Het regeringsleger heroverde de stad. Veel inwoners trekken vanuit het (eerder) bezette en verwoeste deel van de stad naar het nog enigszins bewoonbare deel. Maar door de langdurige oorlog is zo’n 70% in extreme armoede beland. Er is geen brandstof om huizen te verwarmen of om te koken en geen geld voor een warme maaltijd. Vooral voor baby’s, kinderen en (zwangere) vrouwen is dit levensbedreigend. Een grote groep is al ondervoed.
De vraag naar hulp vanuit de gaarkeuken van Cordaid is daardoor sterk toegenomen. Cordaid wil graag helpen. In de voorbije winter verstrekte Cordaid zo’n 5.000 maaltijden per dag. Nu is er vraag naar zo’n 8.000 maaltijden per dag. Met € 10,-- kan al aan één persoon gedurende een maand 5 dagen in de week een warme maaltijd worden verstrekt. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is onze hulp dringend nodig.
Zondagmorgen èn de komende twee weken is de uitgangscollecte voor dit doel bestemd.
Helpt u mee?
 
Dienst zondag 26 maart
Voorganger is ds. N. v.d. Horst - Kattenberg, aanvang 10.00 uur. 
 
De Herberg vanmiddag weer open!
Vanmiddag is de Herberg weer van 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur geopend.
Wil Stolk is onze gast. Ze verteld over haar reis naar Griekenland waar ze vorig jaar is geweest en het Orthodox Paasfeest heeft meegemaakt.
U bent van harte welkom!
Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen
 
 
Tafelgesprek met lunch over Luther vrijdag 24 maart a.s. om 11.00 uur in de consistorie
De Bijbelgespreksgroep heeft voor 24 maart besloten om een Tafelgesprek te houden over Luthers belangrijkste boek: "De vrijheid van een christen".
We beginnen om 11.00 uur en besluiten de bijeenkomst om 13.00 uur. Tussendoor lunchen we.
Als u mee wilt praten, geeft u zich/ geef je dan op dan sturen we wat informatie over Luther.
Heeft Luther ons na 500 jaar Reformatie nog iets te vertellen of kunnen zijn werken in het archief geplaatst worden? (Er zijn geen kosten aan verbonden).
Namens de gespreksgroep
Henk Eikelhof en Nita van der Horst
 
 
Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 12 en 19 maart kunt u na de dienst deze kaarten schrijven.
Vermeld geen adres of woonplaats, maar wel een groet en uw naam.
De commissie Kerk in Actie zal voor verzending zorgen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De dubbele kaarten gaan naar de Hartelborgt in Spijkenisse
De enkele kaarten zijn bestemd voor Nederlandse gevangenen in het buitenland.
We hopen, dat u mee doet met deze schrijfactie!Woensdag 29 maart - lezing 5e Evangelist (winterwerk)
In overleg met ds. Dick ter Horst en Jolanda Zwoferink is besloten de Bachavond te houden op woensdag 29 maart 2017. Aanvang 20.00 uur.
Dick ter Horst is Bachkenner en Jolanda Zwoferink promoveert op Bach en zijn Silbermann orgel.
Van harte bij u aanbevolen.

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.