Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 4 maart
Dienst zondag 5 maart – Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Organist is Ron van Halen
Aanvang: 10:00 uur
Liturgie
 
 
Bloemschikking - op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van de verleiding zien we de prachtige gele gloriosa, ze schittert boven stenen en het zand van de woestijn.

 
 
De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet namens de gemeente naar mw. Riet Eggink-Baaima, Valkenlaan 11
 
 
Collecte tijdens het avondmaal : Kerk Antiochië (Syrië)
De opbrengst van het avondmaalsproject dit jaar is bestemd voor het werk van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, n.l. de Kerk van Antiochië in het zo verscheurde Syrië.
Veel steden liggen daar in puin door de oorlog. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. En ook de kerkgemeenschap van Antiochië zelf is niet veilig. Toch gaat het leven door. Want ‘wij gaan’, zeggen de kerkleden. ‘We moeten blijven investeren in de toekomst’. Zo zorgen ze voor zover mogelijk overal in Syrië voor onderdak, watervoorziening, voedsel- en hygiënische pakketten en onderwijs voor kinderen. De Kerk van Antiochië werkt daartoe samen met ACT Alliance, een wereldwijde hulporganisatie van kerken.  Samer Laham geeft leiding aan die hulporganisatie, na het Rode Kruis de grootste in Syrië. “Het is gevaarlijk werk”, zegt Samer. “Maar wij blijven op onze post. Er zijn zoveel ontheemden. Wie moet hen anders hulp bieden? We moeten nu investeren in de toekomst van ons land!”
Onze hulp is dringend geboden!

 
 
Collecte aan de uitgang: Binnenlands diaconaat - Steun kinderen en jongeren in De Glind.
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca.
Zo krijgen ze de kans die ze verdienen.


 
Tienerkerk
Zondag is er geen tienerkerk in verband met de vakantie.
We schuiven een weekje door en hopen dat jullie er op 12 maart allemaal weer zijn.
Annette, Miranda en Joke


 
Dienst zondag 12 maart
Voorganger is ds. Smink, aanvang: 10:00 uur
's Middags is er een kinderdienst met als thema:
Samen delen (zie uitleg verderop in deze nieuwsbrief).PAASKAARSEN.
De diaconie moet binnenkort de nieuwe Paaskaarsen 2017 gaan bestellen bij Papot en Van Moorsel in Almere.
Gemeenteleden, die belangstelling hebben voor een huispaaskaars kunnen hun bestelling  invullen op de lijst in de consistorie.
U kunt kiezen uit verschillende kaarsen, de prijzen staan vermeld.
Bestellen kan tot uiterlijk 12 maart.
 
 
Kinderdienst zondag 12 maart
Op zondag 12 maart is er weer een kinderdienst speciaal voor jou!
Het begint om 15.00 uur in de dorpskerk in Oostvoorne.
 
Het thema is: Samen delen!
 
We gaan weer zingen, naar een verhaal luisteren en natuurlijk iets knutselen.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broers, zussen en vriendjes, iedereen is welkom!
 
Neem dit keer een grote/brede glazen pot mee naar de kerk. (hak-groente, groot formaat pindakaas, etc ).
Daar gaan we na afloop iets leuks mee knutselen.

Download HIER de flyer
Komen jullie weer allemaal?
 
Charlotte, Liana, Karin en Ingrid

Alvast voor in de agenda: de volgende kinderdienst is op 12 november 2017.


Uitnodiging voor groothuisbezoek
‘Groothuisbezoek’ is een bijeenkomst van meerdere gemeenteleden bij iemand thuis.
Samen nemen we de tijd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.
Een groothuisbezoek levert vaak mooie, verrassende momenten op.

 
Dit jaar sluiten we aan bij het jaarthema ‘Deel je leven’.
 
Delen heeft veel kanten en ieder heeft verschillende mogelijkheden.
Het is mogelijk om tijd, aandacht, geld en goed te delen. Ieder krijgt de gelegenheid om ook eigen ervaringen te delen.
 
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van de groothuisbezoeken.
U kunt zich hiervoor aanmelden door het formulier uit het kerkblad van februari in te vullen en in te leveren. Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden.

Dit jaar kunt u zich inschrijven voor de volgende data:

- 27 maart (avond)
- 30 maart (middag)
- 5 april (avond)
- 6 april (avond)
- 8 april (middag)
- 20 april (avond)
- 9 mei (avond)
- 16 mei (avond)

 
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 12 maart.
 
Meer informatie of aanmelden?
Dat kan bij Barbara Broeren (06-30746599 of kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl.

Het aanmeldformulier kunt u via deze link downloaden of ga naar onze website: www.kerkoostvoorne.nl
 
Een hartelijke groet van het pastorale team


Wat krijgt bij u/jou een tweede kans?
We kennen het allemaal wel: voorwerpen in je huis die je niet meer gebruikt, niet meer nodig hebt of op uitgekeken bent. Sommige dingen gooi je weg, maar andere dingen gun je een tweede kans. Je kunt kleding bij het Leger des Heils brengen, speelgoed verkopen op een vrijmarkt of je boeken bij de kringloopwinkel brengen.
Op zondag 19 maart is er een kerkdienst met als thema ‘Een tweede kans’. We nodigen u en jou uit om allemaal een voorwerp mee te brengen dat een tweede kans verdient. U/jij kunt denken aan bijv. een boek, klein speelgoed, een stuk serviesgoed, een vaas of een beeldje. Tijdens de dienst krijgen deze voorwerpen letterlijk een tweede kans. Let op: u/jij kunt het voorwerp dus niet meer mee naar huis nemen daarna!
We hopen op veel tweede-kans-voorwerpen en een mooie, gezegende dienst.
 

Woensdag 29 maart - lezing 5e Evangelist (winterwerk)
In overleg met ds. Dick ter Horst en Jolanda Zwoferink is besloten de Bachavond te houden op woensdag 29 maart 2017. Aanvang 20.00 uur.
Dick ter Horst is Bachkenner en Jolanda Zwoferink promoveert op Bach en zijn Silbermann orgel.
Van harte bij u aanbevolen.


Save the date! - 18 maart Praiseavond in de Welkomkerk @ Zuidland!
De band 'Coming Soon' speelt die avond allerlei opwekkings- en aanbiddingsliedjes.
Kom jij / komt u ook?
Aanvang 20:00 uur


 
 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.