Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2017 - 21 januari
Dienst zondag 22 januari – Dienst van Schrift & tafel
Voorganger is ds. N. v.d. Horst en Jolanda Zwoferink is de organist
Aanvang dienst 10:00 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet van de gemeente naar mw. A.H. Herlaar – van Marion, Zwartegatseweg 2
 
 
Taizéviering zondagavond
Van harte welkom tijdens de Taizéviering, Voorganger ds. Nita van der Horst.  
Muzikale medewerking door Jolanda Zwoferink en Elly Bakker.
Inloop om 18.45 uur. Inzingen van 19.00-19.20 uur. Stilte.
Aanvang viering 19.30 uur.

Liturgie
 
 
Zondag 29 januari – voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Elly Bakker, aanvang 10:00 uur
 
 
Collecte tijdens het avondmaal : Nieuw project
Het project van 2016
Vanmorgen sluiten we het avondmaalsproject 2016 – bestemming ‘Night of Lights’ in de Dom van Utrecht – af met het bekendmaken van de opbrengst.
Zaterdag 21 januari zullen twee vertegenwoordigers van de diaconie een cheque overhandigen aan Nettie de Jong-Dorland.
Daarvan zullen we zondag in de dienst kort verslag doen.
Ook maken we dan de opbrengst bekend (door de diaconie op een mooi bedrag naar boven afgerond).
 
Ons nieuwe project
Voor 2017 staat weer een buitenlands project op het programma.
De diakenen hebben gekozen voor het werk van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, n.l. de Kerk van Antiochië in het zo verscheurde Syrië.
Veel steden liggen daar in puin door de oorlog. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht.
Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer.
Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker.
En ook de kerkgemeenschap van Antiochië zelf is niet veilig.
Toch gaat het leven door. Want ‘wij gaan’, zeggen de kerkleden. ‘We moeten blijven investeren in de toekomst’. Zo zorgen ze voor zover mogelijk overal in Syrië voor onderdak, watervoorziening, voedsel- en hygiënische pakketten en onderwijs voor kinderen.
De Kerk van Antiochië werkt daartoe samen met ACT Alliance, een wereldwijde hulporganisatie van kerken.  Samer Laham geeft leiding aan die hulporganisatie, na het Rode Kruis de grootste in Syrië. “Het is gevaarlijk werk”, zegt Samer. “Maar wij blijven op onze post.
Er zijn zoveel ontheemden. Wie moet hen anders hulp bieden?
We moeten nu investeren in de toekomst van ons land!”
Met ons nieuwe avondmaalsproject willen we het werk van de Kerk van Antiochië steunen. We doen toch allemaal mee?                       
 
Uitgangscollecte bestemd voor : Catechese en Educatie - Het goede nieuws delen
Catechese is van grote waarde. Tijdens de catechese leren jongeren de basis van navolging van Jezus Christus. Veel kerken zoeken naar nieuwe vormen voor catechese en kloppen met hun vragen aan bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Vragen als: hoe zorg ik dat catechese leuk en toch leerzaam is?
Welke methoden zijn er, en welke is geschikt voor onze jongeren?
JOP adviseert gemeenten, geeft trainingen en ontwikkelt nieuw materiaal, bijvoorbeeld voor tieners. Ook in de toekomst willen we het goede nieuws van Jezus Christus blijven delen met nieuwe generaties. Dankzij uw bijdrage kan JOP kerken blijven helpen met catechese
 
 
Actie Kerkbalans 2017 deze week van start
Zoals elk jaar wordt u gevraagd ook financieel uw steentje bij te dragen aan uw kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.
Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef aan die verbinding - Geef aan Kerkbalans!
Zondag liggen bij de ingang van de kerk stapeltjes enveloppen klaar. Deze zijn op wijk gesorteerd.
Namens het college van Kerkrentmeester het verzoek om, indien mogelijk, een stapeltje van uw buurt mee te nemen en te bezorgen.

Alvast heel erg bedankt!” (Hans van Driel – CvK).
 
 
Nieuws van Barbara Broeren – Uitreiking certificaat preekconsent
In de periode september 2016 tm januari 2017 mocht ik gedurende 9 scholingsdagen de training volgen genaamd 'aanvullende homiletische en liturgische vorming'.
Bij de verlening van het preekconsent (dat ik in juni 2016 mocht ontvangen) wordt deze scholing aangeboden door de landelijke Protestantse Kerk.
Tijdens de scholing wordt er aandacht besteed aan het maken van keuzes in de liturgie (o.a. de gebeden, de liederen, de verwerking van de thematiek) en het maken van een preek.
Een erg boeiende cursus waar ik veel heb geleerd!
Woensdag 18 januari werd het certificaat uitgereikt door ds. Richard Vissinga, Voorzitter van de Commissie Preekconsenten, namens de Synode.
 
 
Bijbelgespreksgroep
Donderdag 26 januari a.s. van 10.00-11.30 uur komt deBijbelgespreksgroepweer bij elkaar.
We hebben gekozen voor het boek Prediker. Nieuwkomners zijn van harte welkom.
 
 
Emtébonnetjes
De actie met Emtébonnen voor een gratis boodschappenpakket loopt t/m zaterdag 4 februari.
Veel mensen krijgen geen kaart vol. Evenals voorgaande jaren willen we de pakketten naar mensen uit Oostvoorne brengen die wel iets extra's kunnen gebruiken. Bonnen over? Achter in de kerk staat een rode schoendoos waarin u de bonnen kunt deponeren.
Vorig jaar hadden we maar liefst 13 pakketten.
Nelleke de Ridder en Nita van derHorst
 
 
Vindt u het jeugdwerk ook belangrijk???
Kerk zijn doen we met elkaar, van oud tot jong. Iedereen is belangrijk en iedereen hoort erbij. Zo moeten we er met elkaar voor zorgen dat er ook leiding kan worden gegeven aan de kinderen en de tieners. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
 
We zijn dringend op zoek naar leiding voor de kinderkerk en de tienerkerk. Het team van de kinderkerk is gekrompen van 9 naar 6 mensen waardoor de belasting op deze 6 mensen best groot is. Zij draaien inmiddels ook al heel wat jaren mee en een aantal van hen zou het stokje graag willen doorgeven aan nieuwe mensen. U hoeft geen kinderen in de basisschool leeftijd te hebben om mee te kunnen draaien in de kinderkerk, er zijn geen voorwaarden aan verbonden, behalve dat u enthousiast bent en het belangrijk vindt dat kinderen een plek hebben in onze dienst.
 
Voor de tienerkerk geldt hetzelfde. De leiding bestaat op dit moment uit 3 personen. Zij zijn dringend op zoek naar uitbreiding omdat aan het einde van dit seizoen 2 mensen met dit werk stoppen. De tienerkerk komt 1x per maand bij elkaar tijdens de kerkdienst in de periode vanaf oktober t/m juni. Op dit moment zijn er ongeveer 14 tieners die regelmatig komen dus het is zeker de moeite waard om uw tijd te investeren in deze belangrijke groep jongeren. U hoeft geen kinderen in deze leeftijd te hebben om leiding te geven. Vaak vinden tieners het juist fijn dat iemand anders dan hun ouders leiding geeft. Daarom doen we een beroep op iedereen in de gemeente.
 
Denkt u nu alstublieft niet: dit is niks voor mij. Jeugdwerk is echt heel belangrijk voor de toekomst van de kerk. Mocht u nog vragen hebben of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met:
Ingrid Langbroek (tel. 669977 of 06-49293300) voor de kinderkerk
Miranda Göbel (tel. 486490 of 06-46120455) voor de tienerkerk


 
Aanbod activiteiten gezamenlijke protestantse kerken op Voorne-Putten
Al enkele jaren wisselen de kerken op Voorne-Putten hun activiteiten uit en zijn gemeenteleden van andere kerken van harte welkom om een activiteit bij één van de “buren” bij te wonen. Het aanbod hangt op de prikborden in de hal en consistorie van de kerk en is te vinden op de website www.kerkoostvoorne.nl.
Heeft u geen computer en wilt u graag een papieren exemplaar dan kunt u dit bij Liesbeth van Wijnen kenbaar maken.


  
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.