Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 25 november
Dienst zondag 27 november
Voorganger is ds. NIta v.d. Horst, organist is Jan-Hendrik van der Kamp
Aanvang dienst: 10:00 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet namens de gemeente naar dhr.  Dieleman Scheitweekseweg 9, 3233 LT  Oostvoorne
 
 
Uitleg bij de symbolische bloemschikking
"Op  deze eerste advent horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen  en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien  -  waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt , bloeit de aarde.
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei:
Help de nieuwe kerk in Gaastmeer
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap van jonge ouders te creëren. Het draait in deze kerkvorm om knutselen, koken, gemeenschap en Christus, ook wel messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Het bestaat uit de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier kerk te zijn.
 
 
Dienst zondag 4 december – dienst voor jong en oud
Voorganger is Barbara Broeren, aanvang dienst 10:00 uur
 
SUPERMARKTACTIE VOOR DE VOEDSELBANK SPIJKENISSE e.o.
Langzaam (maar zeker) komen de feestdagen in zicht.
Om het voor iedereen, die het financieel minder heeft, wat feestelijker te maken, organiseert
de commissie Kerk in Actie opnieuw de supermarktactie in ons dorp.
Hierbij hebben wij op vrijdag 9 en zaterdag 10 december uw en jouw hulp nodig in beide supermarkten.
Na de dienst kunt u zich/kan jij je, bij één van de commissieleden opgeven.
Aanmelden kan ook telefonisch: 482743 of per e-mail: diaconie@kerkoostvoorne.nl
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens de commissieleden:  Annie van Maanen, Trudy van Noordt, Els van Teijlingen en
Elly van der Hoek.
 
 
Op zondag 11 december is er (namens alle kerken op Voorne Putten, Rozenburg, Rhoon en Poortugaal) een kerstdienst, met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voorganger Ds. Robert Wilschut uit Hoogvliet, zal in deze dienst voorgaan.
De dienst begint om 15.30 uur, en wordt gehouden bij het Leger des Heils - Korps Spijkenisse aan de Anthonis van der Nootstraat 8 te Spijkenisse, in deze dienst zullen we het Kerstfeest met elkaar vieren.  “Onder^Dak” is het jaarthema!
In dit seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden waarbij "onder^dak" centraal staat.
“De Stal” is voor deze middag het onderwerp van de vertelling.
Medewerking wordt verleend door Gospelband Cross-over uit Rhoon, en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse.
We hopen op de komst van velen naar deze feestelijke kerstdienst!
Iedereen van harte uitgenodigd!


 ADVENTPROJECT BIJ DE KINDERKERK
 
Maak het mee!
 
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
 
En jij maakt het mee.
 

In de adventstijd gaan we samen met de duif Rainbow op zoek naar plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. Rainbow de duif vliegt de wereld rond. En ze bedenkt samen met de kinderen wat er gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten ontstaan.
In de kerk zal tijdens de adventzondag de Duif Rainbow  vliegen in onze kerk. Iedere week komt ze een stukje dichterbij ons.
 
Willen jullie het allemaal weer meemaken?
Kom dan tijdens de adventsweken naar de kinderkerk.
1e advent is op 27 november. Ook de weken daarna volgen we Rainbow de duif. Op 1e kerstdag sluiten we het adventproject af tijdens de kerstdienst.
 
De leiding van de kinderkerk

 
 
Uitnodiging Bibliodrama in de Welkomkerk Rockanje.
Zondag 27 november om ongeveer 11 uur komt Marijke Kors ons leren wat Bibliodrama precies inhoudt. Marijke Kors gaat met een vriendin ons in actie zetten met een religieus verhaal over het bijbelboek Ruth.
Dit doen ze met behulp van werkvormen zoals de inleving in rollen, dialoog tussen rollen, een rolverkenning, een ontmoetingsspel…
Er kunnen 12 personen aan deze happening meedoen, dus vol = vol.
U begrijpt dat aan deze ochtend kosten zijn verbonden, minimaal wordt € 5 pp gevraagd.
U kunt zich opgeven via scribaat@welkomkerk-rockanje.nl of tel. 402162.

 
 
 
 


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.