Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 12 november
Zondag 13 november – Najaarszendingsdienst
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Organist: Jolanda Zwoferink
De dienst begint om 10:00 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet namens de gemeente naar Jolanda Zwöferink.
 
 
1e collecte is bestemd voor de Voedselbank
Vanmorgen is de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank.
Met onze bijdrage vanmorgen wordt er onder meer gezorgd dat de ‘ijzeren voorraad’, dat is de voorraad die de voedselbank aan houdbare artikelen heeft, op peil wordt gehouden. In deze tijd, waarin het voor een aantal van onze naasten het nog steeds niet zo goed gaat, blijkt meer en meer een beroep op de voedselbank te worden gedaan. Zo zelfs, dat niet alleen vlak voor de kerstdagen een inzamelingsactie in de supermarkten wordt georganiseerd, maar dat een dergelijke actie vaker moet worden gehouden. De voedselbanken krijgen minder aan goederen binnen en er wordt steeds vaker om hulp gevraagd. Kortom: laten wij vanmorgen gul zijn voor de voedselbank.
Uitgangscollecte bestemd voor Diaconaat Nederland : Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken.
 
 
Uitgangscollecte:
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali komt hier iedere dag. "Sinds mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor de naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. IDO hoopt in 2016 alleen in inloopcentrum Waterwijk al 13.000 bezoeken te realiseren. Tussen de middag zullen zo’n 4000 maaltijden verstrekt worden. Verder zal het vorig jaar gestarte ontbijtproject voor kinderen van twee basisscholen worden voortgezet. De basisscholen geven aan dat de kinderen die van dit ontbijtproject gebruik maken aanmerkelijk betere schoolprestaties laten zien dan daarvoor. Voortzetting en de te verwachten groei betekenen dat in 2016 mogelijk al rond de 1.000 kinderen aan zo’n ontbijt in het inloophuis deel zullen nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de collecte uiteraard zeer waardevol. Beide collecten zijn de moeite waard!
 
 
Woensdag 16 november 2016 - Thema-avond Deel je leven; vind ik leuk.
Je bent van harte uitgenodigd om tijdens deze avond mee te praten over social media in combinatie met het delen van je leven, opvoeden en Jezus. De koffie en cookies staan om 20.00 uur klaar in de Dorpskerk.
Groeten en hopelijk tot de 16de,
Danny Langbroek , Gizelinde van de Zee, Barbara Broeren, Peter en Charlotte Groeneveld
 
 
De Herberg volgende week zondag weer open!
Zondagmiddag 20 november vanaf 15.00 uur is de Herberg weer geopend.
Wim en Mildred Hartog zijn te gast en laten een film zien over de vakantie in Ierland waar ze met haar man o.a. een zeiltocht op de Eendracht gemaakt heeft. Heel speciaal is het voorfilmpje: Len en Arend Solleveld kiezen het ruime sop.
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 
 
Geleide meditatie donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur (deur open 19.45 uur)      
U kunt (opnieuw) meedoen met een zoektocht naar je gedachten en gevoelens. Leren naar jezelf te luisteren. Waar komt de rusteloosheid en onvrede vandaan? De geleide meditatie wordt gegeven door Raick Rienks, die jarenlange ervaring met meditaties heeft. Zittend en luisterend komen alle sleutelwoorden van de meditatie aan bod, zoals acceptatie, vertrouwen, niet oordelen, bewust zijn, mededogen, rust en vrede.
Welkom! Toegang is gratis. De meditatie duurt ongeveer een klein uurtje.
Plaats: Dorpskerk, Kerkplein 1 te Oostvoorne
Informatie bij Raick Rienks, via mail: pastoraat@kerkoostvoorne.nl of  telefonisch bij één van de leden van het pastorale team (pastoraal medewerkers of ouderlingen)
 
 
NIEUWS VAN DE KINDERKERK
Kinderdienst voor de jongste kinderen van de kerk
Op zondag 6 november regende het bijna de hele dag. Maar gelukkig kwamen er wel 22 kinderen met hun papa en mama naar de kerk voor de kinderdienst. Alle kinderen hadden hun lievelingsknuffel meegenomen. Ze werden bekeken en besproken, maar de vraag: “welke knuffel is nou de liefste?”, was lastig. Alle kinderen vonden hun eigen knuffel de allerliefste. Dus eigenlijk waren ze allemaal de liefste! We zongen een liedje over een knuffelbeer:
Daarna luisterden en keken we naar een verhaal over 3 beertjes. Wie vonden de papabeer en mamabeer nou het liefste? Natuurlijk vonden de papa en mama alle drie de beertjes allemaal de liefste. We haalden geld op voor het Berenbos. De opbrengst was €31,35!
Na afloop knutselden we een berenmasker en dronken we limonade, koffie en thee met daarbij natuurlijk een berenkoekje. De volgende kinderdienst is op 12 maart 2017. Zetten jullie hem weer allemaal in de agenda?
Charlotte, Karin, Liana en Ingrid
 
 
De kinderkerk zoekt:
De kinderkerk is dringend op zoek naar versterking. Door de jaren heen is de groep kinderkerkleiding steeds kleiner geworden. Dus wordt het tijd voor vernieuwing en verversing!
 
Wat zoeken we:
  • mensen (ouders, grootouders, oudste tieners) die af en toe op zondag een keer kinderkerk willen doen. Je gaat dan tijdens de dienst met de kinderen naar de eigen ruimte. Daar lees je een verhaal, praat je na over het verhaal en vaak tekenen, knutselen we of doen we een spelletje. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. We werken met de methode “kind op zondag” waar genoeg ideeën in staan. Je hoeft dan geen vergaderingen bij te wonen of andere projecten/diensten te organiseren.
  • mensen (ouders, grootouders, oudste tieners) die behalve af en toe op zondag kinderkerk draaien ook willen meehelpen met organiseren en denken. We vergaderen 3 a 4 keer per jaar.
 
De leiding is een gezellige groep die bestaat uit Hans Hofstede, Karin van der Woerdt en Ingrid Langbroek.  Zij organiseren en denken alles uit. Daarnaast zijn er een aantal ouders die af en toe tijdens de dienst de kinderkerk leidt.
 
Lijkt het je leuk? Wil je ons meehelpen? Of heb je vragen?
Schiet een van ons even aan. Of mail naar: ingrid@dagiobeheer.nl of bel naar Ingrid: 669977.
 
Hans, Karin en Ingrid
 
 
NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
 
Begrotingen diaconie en CvK 2017
De begrotingen voor 2017 voor de diakonie en het CvK liggen vanaf zondag 13/11 achterin de kerk en in de consistorie.
De kerkenraad heeft in de vergadering van 9/11 beide begrotingen voorlopig vastgesteld.
U kunt de beide begrotingen ook downloaden via onderstaande links:
Begroting diaconie 2017
Begroting CvK 2017
Gedurende een week wordt u als gemeente in de gelegenheid gesteld vragen te stellen of uw mening te geven over de beide begrotingen.

Neem dan contact met Joke Kruik (diaconie – tel: 484503) of met Gerard v.d. Hoed (CvK – tel: 482743).
U kunt uw vraag ook per mail stellen: begroting2017@kerkoostvoorne.nl
 


Goed nieuws uit de kerkenraad
Onze oproep in het kerkblad en in de nieuwsbrief van 1 maand geleden heeft resultaat opgeleverd!
Miranda Göbel is onze nieuwe notulist en daar zijn wij als kerkenraad echt heel erg blij mee!!
We putten weer moed uit dit goede nieuws en uit het feit dat mensen bereid zijn te helpen en een stukje verantwoording te nemen.
Onderstaand verzoek is er weer één die ons echt …echt heel erg aan het hart gaat.


Het nieuwe kerkenraadsteam draait nu net ruim 1 maand en wordt door Nico Evers als interim voorzitter voorgezeten.
We willen u vragen dit team te versterken:
wordt u onze nieuwe voorzitter?
Dit is misschien wel een heel directe vraag maar toch willen of beter gezegd MOETEN we die aan u stellen. De kerkenraad heeft het afgelopen jaar een ingehuurde (interim-) voorzitter gehad maar dat contract eindigt aan het eind van december. Het is helaas niet mogelijk dit contract (voorlopig) voort te zetten. Daarnaast is het eigenlijk beschamend dat wij als kerkelijke organisatie mensen voor die rol in moeten huren (kost ons geld) om zo het functioneren van de kerkenraad te waarborgen. Zeg a.u.b. niet meteen nee maar neem ons verzoek op z’n minst serieus in overweging, slaap er een paar nachtjes over. Net als bij de rol van notulist is het ook dit keer écht heel dringend!
Voor we het weten is het 1 januari en is de interim voorzitter weg.
HELP ONS S.V.P. UIT DE BRAND!
Namens de kerkenraad, Jan Herlaar
Scriba@kerkoostvoorne.nl 
 

 
 
 
 


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.