Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 17 september
Startweekend
Dit weekend hebben we een mooi programma samengesteld voor het jaarlijkse startweekend.

Het programma van de verschillende activiteiten:

Zaterdag
  • Om 16:00 uur start de CJO-jeugd met spelactiviteiten bij de kerk en de hofwei.
  • Om 18.00 uur hebben we een gezamenlijke maaltijd met de kinderen, tieners en de gemeenteleden die zich hiervoor hebben opgegeven.
  • Rond 20.00 uur willen we nog een leuke quiz organiseren voor alle aanwezigen.
Voor de quiz is het handig om, als u er een heeft, een smartphone mee te nemen.
Heeft u geen smartphone, geen probleem, want dan maken we ook groepjes om aan de quiz mee te kunnen doen.

De tieners gaan 's avonds verder met hun activiteiten en blijven slapen in de kerk.

Zondag
We starten de startdienst met koffie!
Voor nader informatie voor de dienst zie hieronder.

Graag tot ziens komende dagen!STARTDIENST - Deel je leven: Geef het door!
 
In de startdienst denken we na over het jaarthema “Deel je leven” aan de hand van het thema 'Geef het door!'.
De dienst is voorbereid met een aantal gemeenteleden, en aan de dienst werken ook verschillende mensen mee: jonger en ouder.
De band Exodus ondersteunt ons bij het zingen en Barbara Broeren zal voorgaan.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en alvast terug te kijken op de belevenissen van de startzaterdag.
We hopen je te zien om 9.30 in de dorpskerk in Oostvoorne.
Tot dan?!
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet van de gemeente naar mw. Kerklaan, Herbergier, Noordweg 10
 

Uitgangscollecte: Vredeswerk - Geef voor vrede!
Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredes projecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe generatie om de verbinding te zoeken.In de vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de grenzen open gaan. De kerk helpt hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. In Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in ons veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog voor en wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang brengen en kerken helpen bij de opvang van vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
 

Dienst zondag 25 september
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
 

Nieuws uit de kerkenraad  - nieuwe ouderling/scriba
De kerkenraad is blij met de benoeming van Jan Herlaar tot ouderling in de functie van scriba.
Mochten er wettige bezwaren zijn, dan kunt u deze tot vrijdag 23 september kenbaar maken bij de huidige scriba Hans Hoedemaker.

 

Terugblik 19 juni vorig seizoen - Vind Het Verhaal
Wellicht heeft u het gemerkt: na de overstapdienst in juni was er nog een activiteit voor de gezinnen.
Onder deskundige én humoristische begeleiding hebben we 6 verschillende Bijbelverhalen met elkaar uitgebeeld voor de camera, uiteraard in bijpassende kleding. Daarnaast hebben we de attributen die nodig waren om dit verhaal in beeld te brengen zelf getekend, beplakt met vilt en ingekleurd.
Het resultaat mag er zijn: een prachtige poster wat veel weg heeft van een zoekplaat. De grote vraag is: herken je iedereen die erop staat?
Maar ook: weet je alle verhalen te benoemen, en kun je alle attributen terugvinden?

Heb je meegedaan aan deze activiteit: neem dan zondag een poster mee vanuit de consistorie.
Er zijn voldoende posters, elk deelnemend gezin kan er 2 meenemen.
Wil je er meer? Neem even contact op met Barbara Broeren.
 

Seizoenskalender 2016/2017
Net als vorig jaar is er weer een seizoenskalender gemaakt waarop compact alle activiteiten vermeld staan voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Vergeet niet om er één mee te nemen vanuit de consistorie en op te hangen op een zichtbare plaats in je huis. Goede plaatsen zijn bijv.: boven je bed, op de toilet of op de koelkast.
En zet natuurlijk alle activiteiten waar jij, je gezin of je kinderen aan willen deelnemen direct in je agenda!


De seizoenskalender is ook te vinden op onze website: www.kerkoostvoorne.nl
Of download hem direct via de link: seizoenskalender.VOORAANKONDIGING Diaconiecollecte op zondag 25 september a.s.
De Vredesweek – van 19 t/m 25 september – staat in het teken van de kerk in het Midden-Oosten. Kerken in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië hebben zwaar te lijden onder het geweld in de regio. In Syrië is twee-derde van de christenen gevlucht. Tegelijk bieden ze hulp aan mensen die op drift zijn geraakt. Ook in Libanon, Irak en Jordanië staan kerken klaar voor vluchtelingen. Een bisschop van een partnerkerk in Libanon gaf onlangs aan dat hij nooit iemand weg zal sturen die aan de deur van de kerk klopt. Maar inmiddels ondersteunt zijn gemeente honderden vluchtelingen. En dat drukt zwaar op de kerk en vraagt veel van de gemeenteleden. Kerk in Actie doet mee aan de Actieweek om kerken als deze te ondersteunen. Op zondag 25 september a.s. collecteren we voor de kerk in het Midden-Oosten, omdat we ons verbonden weten in Christus. Met elke € 200,-- die we inzamelen, kan een partnerkerk een pakket met huishoudelijke artikelen beschikbaar stellen aan een gevlucht gezin.

Deze collecte van volgende week bevelen wij als diaconie van harte bij u aan!
 

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood.
Zaterdag 1 oktober vindt weer de jaarlijkse kledinginzameling plaats. Sam's kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in gesloten plastic zakken. De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend zijn. Dit jaar wordt extra hulp geboden aan ontheemden in Nepal, zij zijn nog steeds een kwetsbare groep na de aardbevingen in 2015.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Commissie Kerk in Actie.

 
Basiscathechese
Dinsdagmiddag direct na school gaat de basiscatechese weer van start.
Alle jongeren uit groep 7 en 8 zijn welkom in de pastorie.
Ik zorg voor drinken en wat lekkers.
ds. Van der Horst

 
Bijbelgespreksgroep
Donderdag 22 september komt de bijbelgespreksgroep bij elkaar.
Onderwerp: Vreugde als levensstijl. Naar aanleiding van Filippenzen.
We werken met een boekje dat Vreugde als levensstijl heet.
Locatie: consistorie Dorpskerk.
Tijd: 10.00- 11.30 uur. De koffie staat klaar.

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.