Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 10 september
Dienst zondag 11 september
Voorganger is ds. J. Visser uit Rotterdam
Organist is Aart v.d. Gronden, aanvang 9:30 uur
 
 
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Dhr. Goudswaard en zijn dochter Ymke, Torenweg 23 3235 NS  Rockanje
 
 
Uitgangscollecte Jeugdwerk: Sirkelslag betrekt jongeren bij de kerk
Een interactief spel rond christelijke thema’s,  waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren  meedoen… Is dat mogelijk?
Ja! Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel “Sirkelslag”. Sirkelslag is voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar.
Echt een evenement om naar uit te kijken! Even voelen ze de verbinding met andere jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met geloven.
Uit een recent gehouden enquête bleek dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. Op reguliere activiteiten komen ze niet of zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn ze wel warm te krijgen. Om die reden wordt Sirkelslag hoog gewaardeerd door de plaatselijke jeugdwerkers. Het geeft hen een goed  middel in handen om kinderen en jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te blijven betrekken bij kerk en geloof.
JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk. Alvast bedankt!
 
                                     
 
STARTWEEKEND 17 en 18 SEPTEMBER 2016
Volgende week gaat het nieuwe seizoen van start met allerlei activiteiten in en om de kerk.
Op zaterdag zijn er activiteiten voor de jeugd en zoals in het kerkblad vermeld, een gezamenlijke maaltijd voor alle gemeenteleden.
Vandaag kunt u zich na de dienst  d.m.v. een intekenlijst opgeven voor deze maaltijd, die om 18.00 uur begint.
Kosten van de maaltijd: € 2,50 voor volwassenen.   Consumpties  € 1,--
Telefonisch opgeven kan ook bij de diakenen:
Trudy van Noordt  482755
Frans Worst  661799
Hans Hoedemaker  483820
Elly v.d.Hoek 482743
of per e-mail:   diaconie@kerkoostvoorne.nl
Sluitingsdatum: woensdag 14 september  22.00 uur.


STARTDIENST 
 
Zondag denken we na over het jaarthema “Deel je leven” aan de hand van het thema 'Geef het door!'.
De dienst is voorbereid met een aantal gemeenteleden, en aan de dienst werken ook verschillende mensen mee: jonger en ouder.
De band Exodus ondersteunt ons bij het zingen en Barbara Broeren zal voorgaan.
Kom ook en geef dit bericht door aan mensen in je omgeving :)
We hopen je te zien om 9.30 in de dorpskerk in Oostvoorne.
Tot dan?!
 
 
VOORAANKONDIGING Diaconiecollecte op zondag 25 september a.s. De Vredesweek – van 19 t/m 25 september – staat in het teken van de kerk in het Midden-Oosten. Kerken in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië hebben zwaar te lijden onder het geweld in de regio. In Syrië is twee-derde van de christenen gevlucht. Tegelijk bieden ze hulp aan mensen die op drift zijn geraakt. Ook in Libanon, Irak en Jordanië staan kerken klaar voor vluchtelingen. Een bisschop van een partnerkerk in Libanon gaf onlangs aan dat hij nooit iemand weg zal sturen die aan de deur van de kerk klopt. Maar inmiddels ondersteunt zijn gemeente honderden vluchtelingen. En dat drukt zwaar op de kerk en vraagt veel van de gemeenteleden. Kerk in Actie doet mee aan de Actieweek om kerken als deze te ondersteunen. Op zondag 25 september a.s. collecteren we voor de kerk in het Midden-Oosten, omdat we ons verbonden weten in Christus. Met elke € 200,-- die we inzamelen, kan een partnerkerk een pakket met huishoudelijke artikelen beschikbaar stellen aan een gevlucht gezin.
Deze collecte over veertien dagen bevelen wij als diaconie van harte bij u aan!
 
 
Sam's kledingactie voor Mensen in Nood.
Zaterdag 1 oktober vindt weer de jaarlijkse kledinginzameling plaats. Sam's kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in gesloten plastic zakken. De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend zijn. Dit jaar wordt extra hulp geboden aan ontheemden in Nepal, zij zijn nog steeds een kwetsbare groep na de aardbevingen in 2015.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Commissie Kerk in Actie.

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.