Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 28 mei

Dienst zondag 29 mei - Aanvang 9:30 uur
Voorganger is Barbara Broeren, organist is Marco de Keijzer
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar Mw. Nel (N.G.) de Bruin-van der Voorde v.d Meerweg 2
 
 
Dienst zondag 5 juni - Aanvang 9:30 uur, voorganger: ds. Nita v.d. Horst
 
 
1e collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: Hulp aan slachtoffers seksueel geweld
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen.
De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.

 


Orgelconcert - zondag 29 mei
Onze organiste Jolanda Zwoferink geeft het eerste orgelconcert in het kader van Bach-integrale.
In Bach-integrale komen alle orgelwerken van Johann Sebastian Bach aan bod.
In een serie van 16 concerten zal het gehele orgelrepertoire van Bach worden uitgevoerd door Zwoferink.
In vier concerten per jaar (gegeven op structureel de vijfde zondag van de maand,  om 15.00 uur)  zullen de komende vier jaren de Bach-orgelconcerten plaatsvinden.


Per 1 januari 2016 is Jolanda Zwoferink verbonden aan de LUCA, school of arts, Brussel (Lemmens Instituut en Katholieke Universiteit Leuven) en zal in het kader van de doctoraatsopleiding in de Kunsten onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk van de orgelwerken van Johann Sebastian Bach in relatie tot Midden-Duitse orgels uit de 17de en 18de eeuw in het algemeen en van Gottfried Silbermann-orgels in het bijzonder.
Promotor is Prof. Dr. Carl Van Eyndhoven en copromotor Dr. Ton Koopman.
In het kader van dit onderzoek zal Zwoferink het complete orgelwerk van Bach uitvoeren in onze Dorpskerk  en de St. Georgienkirche te Eisenach, de kerk waar Bach gedoopt is en waar een oom van hem organist was.

Toegang: uw gift
Na afloop: koffie en thee

 
NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD


Aanbeveling nieuwe ambtsdragers
Mede door het tussentijds aftreden van een tweetal kerkenraadsleden zijn er in de kerkenraad enkele vacatures.
Daarnaast treedt in oktober 2016 een aantal kerkenraadsleden af, onder meer omdat hun termijn er op zit.
Omdat dan het aantal vacatures danig oploopt dreigt het – dat zal duidelijk zijn – steeds moeilijker te worden om als kerkenraad te kunnen functioneren. De noodzakelijke werkzaamheden moeten door steeds minder kerkenraadsleden worden verricht en dat legt een – bijkans onaanvaardbare – druk op hen. Tevens is de kerkenraad op zoek naar een voorzitter (preses) en een secretaris (scriba) die kerkenraadslid moeten zijn.
Daarom vraagt de kerkenraad dringend aan de belijdende leden van de PGO, de doopleden van 18 jaar en ouder, alsmede de gastleden om aanbevelingen te doen voor deze ambten.

Tot en met 30 mei 2016 kunt u aangeven wie u voor genoemde ambten wilt voordragen.

Het aanbevelingsformulier is beschikbaar in de kerk (bij de ingang) en op de website of download het formulier via deze link.

U kunt uw formulier, ondertekend en in een gesloten enveloppe, inleveren bij de scriba H.Hoedemaker, Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne of deponeren in de groene brievenbus bij het mededelingenbord buiten bij het hek.
Nogmaals: laat uw kerkenraad niet in de steek!
 
 
Notulist(e) gezocht
De kerkenraad is ook dringend op zoek naar een notulist(e) die maandelijks het verslag maakt van de kerkenraadsvergadering. De notulist(e) behoeft geen kerkenraadslid te zijn.
Graag aanmelden bij de scriba.

 
Orgeldag - zaterdag 4 juni
Zaterdag 4 juni 2016 is er weer een orgeldag op Voorne-Putten.
Vanaf 9.30 worden de orgels in de kerken van Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal kort gedemonstreerd door de vaste organisten:
Liene Madern-Stradina, Frank van Loo, Wim Haveman en Jan Pieter Baan.

Op elk orgel zal een daarvoor genodigde organist(e) een voor elk orgel karakteristiek stuk spelen.
Daarna kunnen gastorganisten de orgelbank bestijgen.

Het globale programma luidt:
  • 09.30 uur : Geervliet, koffie met gebak
  • 12.00 uur : Heenvliet, lunch
  • 14.30 uur : Zwartewaal (met rond 16.00uur afsluiting met een glas wijn)
Aanmelding vooraf is gewenst: U kunt zich opgeven bij Jan Pieter Baan, j.baan6@upcmail.nl
Of per telefoon: 0181-850497 of 06-12392191

Kosten voor de gehele dag, inclusief alle consumpties: € 10,- kinderen € 2,50

Zie ook de informatie op onze site 

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.