Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 14 meiDienst zondag 15 mei – Pinksteren, dienst voor jong en oud

In deze dienst voor jong en oud, die is voorbereid door een aantal gemeenteleden, vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is een blij feest,waarbij mensen vol worden van Geestkracht en spirituele bagage. Met Pinksteren kun je de Geest horen in je eigen taal. We nodigen iedereen uit om mee te vieren en te zingen.
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, de muziek wordt begeleid door Jolanda Zwoferink (orgel) en Bert Reuyl (trompettist).
Het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest uit Handelingen 2 klinkt opnieuw anno 2016.
Pinksteren is het begin van de kerk wereldwijd.
Allen van harte uitgenodigd om enthousiast deze dienst te beleven, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Liturgie


De bloemen uit de kerk gaan zondag als groet van de gemeente naar Mw. Jannie den Arend-Jansen, Oosterhoutseweg 6 in Oostvoorne.
 

Om mee te leven
Mw. van Wijnen-de Ruiter, Hoefweg 5 is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
 

1e collecte bestemd voor aanschaf kaarsen
Vanmorgen is de diaconiecollecte bestemd voor de aanschaf van kaarsen. Zo in de loop van een jaar wordt aan ‘gewone’ kaarsen een aardige hoeveelheid in vlam gezet. Denkt u daarbij maar aan de kaarsen die elke zondag naast de paaskaars het liturgisch centrum sieren. Daarnaast wordt een behoorlijk aantal kaarsen gebruikt voor vesperdiensten en herdenkingsdiensten waarbij iedereen de gelegenheid heeft een kaarsje aan te steken.
Ofschoon van de restanten van de gebruikte kaarsen weer nieuwe kaarsen worden gemaakt kunnen de kosten van de aanschaf van nieuwe kaarsen al met al behoorlijk oplopen. Maar we willen ze niet missen. Voor dat doel doet de diaconie een beroep op uw vrijgevigheid.
 

Uitgangscollecte bestemd voor de Pinksterenzending (Kerk in Actie): Meer jongeren in Rwandese Kerk
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.
 

Dienst zondag 22 mei – Trinitatis
Voorganger: Ds. Nita van der Horst; organist: Ron van Halen; cantorij o.l.v. Elly Bakker
In verband met de Dienst voor Jong en Oud, die op de derde zondag van de maand valt, verleent de cantorij medewerking aan de dienst op zondag Trinitatis. Ook in deze dienst nodigen wij iedereen van harte uit om te vieren en te zingen.Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 9:30 uur


 
NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond donderdag 26 mei 2016
Voor de pauze hopen we ds. Nettie de Jong-Dorland, bij velen van ons welbekend, te begroeten.
Zij zal ons vertellen over het wel en wee in het Citypastoraat in Utrecht, haar huidige standplaats.
Dit citypastoraat staat centraal bij ons lopende avondmaalsproject.

Na de pauze komen onder meer de jaarrekeningen over 2015 van zowel de diaconie als de kerk aan de orde.

De jaarrekening van de diaconie kunt u vinden in het laatste kerkblad.

De jaarrekening van de kerk kunt u HIER downloaden of ga naar onze site: kerkoostvoorne.nl

Achterin de kerk liggen exemplaren om mee te nemen.


Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Vanaf 19.30 uur staan de deuren open, om 20.00 uur gaan we beginnen.
We hopen op veel belangstelling.


 
Aanbeveling nieuwe ambtsdragers
Mede door het tussentijds aftreden van een tweetal kerkenraadsleden zijn er in de kerkenraad enkele vacatures.
Daarnaast treedt in oktober 2016 een aantal kerkenraadsleden af, onder meer omdat hun termijn er op zit.
Omdat dan het aantal vacatures danig oploopt dreigt het – dat zal duidelijk zijn – steeds moeilijker te worden om als kerkenraad te kunnen functioneren. De noodzakelijke werkzaamheden moeten door steeds minder kerkenraadsleden worden verricht en dat legt een – bijkans onaanvaardbare – druk op hen. Tevens is de kerkenraad op zoek naar een voorzitter (preses) en een secretaris (scriba) die kerkenraadslid moeten zijn.
Daarom vraagt de kerkenraad dringend aan de belijdende leden van de PGO, de doopleden van 18 jaar en ouder, alsmede de gastleden om aanbevelingen te doen voor deze ambten.

Tot en met 30 mei 2016 kunt u aangeven wie u voor genoemde ambten wilt voordragen.

Het aanbevelingsformulier is beschikbaar in de kerk (bij de ingang) en op de website of download het formulier via deze link.

U kunt uw formulier, ondertekend en in een gesloten enveloppe, inleveren bij de scriba H.Hoedemaker, Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne of deponeren in de groene brievenbus bij het mededelingenbord buiten bij het hek.
Nogmaals: laat uw kerkenraad niet in de steek!
 
 
Notulist(e) gezocht
De kerkenraad is ook dringend op zoek naar een notulist(e) die maandelijks het verslag maakt van de kerkenraadsvergadering. De notulist(e) behoeft geen kerkenraadslid te zijn.
Graag aanmelden bij de scriba.

 
Orgeldag - zaterdag 4 juni
Zaterdag 4 juni 2016 is er weer een orgeldag op Voorne-Putten.
Vanaf 9.30 worden de orgels in de kerken van Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal kort gedemonstreerd door de vaste organisten:
Liene Madern-Stradina, Frank van Loo, Wim Haveman en Jan Pieter Baan.

Op elk orgel zal een daarvoor genodigde organist(e) een voor elk orgel karakteristiek stuk spelen.
Daarna kunnen gastorganisten de orgelbank bestijgen.

Het globale programma luidt:
  • 09.30 uur : Geervliet, koffie met gebak
  • 12.00 uur : Heenvliet, lunch
  • 14.30 uur : Zwartewaal (met rond 16.00uur afsluiting met een glas wijn)
Aanmelding vooraf is gewenst: U kunt zich opgeven bij Jan Pieter Baan, j.baan6@upcmail.nl
Of per telefoon: 0181-850497 of 06-12392191

Kosten voor de gehele dag, inclusief alle consumpties: € 10,- kinderen € 2,50

Zie ook de informatie op onze site 

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.