Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2016 - 29 april
Dienst zondag 1 mei
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, organist is Jolanda Zwoferink
Aanvang dienst: 9:30 uur
Liturgie
 
 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar dhr. Kroon, Leemgaarde, Patrijzenlaan 142.
 
 
1e collecte: Bestemd voor de Kerkweb/-telefoon
Het kerkweb is bedoeld voor iedereen die graag de plaatselijke kerkdiensten wil volgen maar niet in staat is de kerk te bezoeken. Meerdere gemeenteleden zijn al op de kerktelefoon aangesloten, maar kerkweb gaat verder. Dat is een website waarop u via uw computer of tablet de kerkdienst direct kunt meemaken of op een later tijdstip kunt terugluisteren. Maar mocht u een aansluiting op de kerktelefoon wensen voor uzelf of voor een ander gemeentelid dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen en dan wordt KerkWebRadio op het gewenste adres aangesloten. Deze aansluiting en het gebruik ervan brengen kosten met zich die voor een deel door de gebruiker betaald worden. De extra kosten komen voor rekening van de diaconie.
En om in deze extra kosten te voorzien is deze collecte bedoeld.
Van harte aanbevolen!
 
 
Uitgangscollecte: Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in Hilversum
Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke vernieuwing en verdieping van hun relatie met God. Discipelschap, het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag, staat daarbij voorop.
Vitamine G, een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de buurt en stelt zich open voor buitenstaanders. Twee keer per maand wordt een kerkdienst gehouden, tussendoor ontmoeten de mensen elkaar thuis, in groeigroepen, om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen.
Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.
 
 
Tienerkerk
In verband met de meivakantie is er vandaag geen tienerkerk.
We zien jullie weer op 5 juni. Fijne vakantie allemaal.
Miranda en Joke
 
 
Diensten deze week:
Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag
Voorganger is ds. H. Haandrikman, aanvang 9:30 uur
 
Zondag 8 mei – Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 9:30 uur

 
NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD
 
Aanbeveling nieuwe ambtsdragers
Mede door het tussentijds aftreden van een tweetal kerkenraadsleden zijn er in de kerkenraad enkele vacatures.
Daarnaast treedt in oktober 2016 een aantal kerkenraadsleden af, onder meer omdat hun termijn er op zit.
Omdat dan het aantal vacatures danig oploopt dreigt het – dat zal duidelijk zijn – steeds moeilijker te worden om als kerkenraad te kunnen functioneren. De noodzakelijke werkzaamheden moeten door steeds minder kerkenraadsleden worden verricht en dat legt een – bijkans onaanvaardbare – druk op hen. Tevens is de kerkenraad op zoek naar een voorzitter (preses) en een secretaris (scriba) die kerkenraadslid moeten zijn.
Daarom vraagt de kerkenraad dringend aan de belijdende leden van de PGO, de doopleden van 18 jaar en ouder, alsmede de gastleden om aanbevelingen te doen voor deze ambten.
Tot en met 30 mei 2016 kunt u aangeven wie u voor genoemde ambten wilt voordragen.
Het aanbevelingsformulier is beschikbaar in de kerk (bij de ingang) en op de website of download het formulier via deze link.

U kunt uw formulier, ondertekend en in een gesloten enveloppe, inleveren bij de scriba H.Hoedemaker, Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne of deponeren in de groene brievenbus bij het mededelingenbord buiten bij het hek.
Nogmaals: laat uw kerkenraad niet in de steek!
 
 
Notulist(e) gezocht
De kerkenraad is ook dringend op zoek naar een notulist(e) die maandelijks het verslag maakt van de kerkenraadsvergadering. De notulist(e) behoeft geen kerkenraadslid te zijn.
Graag aanmelden bij de scriba.
 
 
Gemeenteavond donderdag 26 mei 2016
Voor de pauze hopen we ds. Nettie de Jong-Dorland, bij velen van ons welbekend, te begroeten.
Zij zal ons vertellen over het wel en wee in het Citypastoraat in Utrecht, haar huidige standplaats.
Dit citypastoraat staat centraal bij ons lopende avondmaalsproject.
Na de pauze komen onder meer de jaarrekeningen over 2015 van zowel de diaconie als de kerk aan de orde.
Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Vanaf 19.30 uur staan de deuren open, om 20.00 uur gaan we beginnen.
We hopen op veel belangstelling.
De kerkenraad


Het nieuwe kerkblad is uit!
U zult het nieuwe kerkblad binnenkort op de mat of in uw brievenbus aantreffen.
Maar via onze site of via deze link kunt u het kerkblad NU al downloaden

Veel leesplezier!


5 MEI - HEMELVAARTSDAG – BEVRIJDINGSDAG
Zoals elk jaar organiseert de Welkomkerk Rockanje op Hemelvaartsdag onderstaand programma:  
 
6.45 uur: dauwtrappen
U hoeft zich voor het dauwtrappen niet op te geven. Bij de “Houten Paardjes” aan het einde van de Rondeweiweg, wordt u welkom geheten door Harry van Luijk, die u van alles kan vertellen over dit stuk prachtige natuur.
 

8.15 uur: ontbijt
Wat zouden de verschillende soorten brood betekenen?
Tijdens het ontbijt komt u dit te weten.
Wilt u zich opgeven: een mail naar scribaat@welkomkerk-rockanje.nl
óf een telefoontje naar 0181 - 40 21 62.


De kosten bedragen € 2,50 p.p., voor de kinderen geldt een lager tarief.
 
9.30 uur: viering in de Welkomkerk
Ds. J.M. Wilschut zal op zijn ‘eigen wijs’ het thema “Vrijheid geef je door” aan ons uitleggen, terwijl Jan van Elst ons zingen zal begeleiden op het orgel.
 
U bent van harte welkom!

 
 

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.