Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 2 oktober

Zaterdag 3 oktober
Sam's kledingactie voor Mensen in Nood.
Zoals al eerder in het kerkblad is aangekondigd, vindt de jaarlijkse kledinginzameling plaats op zaterdag 3 oktober. Sam's kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in gesloten plastic zakken.

De Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend zijn.

De opbrengst van de kleding gaat naar ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Diaconie
 
Dienst zondag 4 oktober – aanvang 10:00 uur
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Liturgie

Vanaf 4 oktober beginnen de diensten weer om 10:00 uur
 
 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Raick Rienks, Gentianenlaan 19
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor Kerk en Israël – Israëlzondag
Je kunt elkaar pas echt ondersteunen als je geïnvesteerd hebt in de relatie met elkaar. Dat is de ervaring van ds. Pieter Goedendorp, voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) namens de Protestantse Kerk in Nederland: “De huidige tijd is een heel spannende waarin de Joodse gemeenschap keer op keer opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Een goede relatie bewijst zich bij een crisis.”
Het investeren in elkaar is niet altijd makkelijk, stelt Goedendorp: “Als Protestantse Kerk hebben we, naast de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, uitgesproken dat ook het Palestijnse volk ons ter harte gaat.”
OJEC is een van de organisaties die de Protestantse Kerk ondersteunt in het werk van Kerk en Israël.
 
 
Aanstaande zondag is er weer tienerkerk
Deze keer willen we verder denken over het onderwerp van de startdienst: Passie.
Let op dit jaar is er tienerdienst op de 1e zondag van de maand
Wat het zelfde is gebleven, is dat we om 10 uur beginnen en om 11 uur stoppen. En natuurlijk zorgen we voor te drinken met iets lekkers erbij.

Hopelijk tot zondag,  Miranda en Joke
 
 
Diensten zondag 11 oktober
Bevestigen en aftreden ambtsdragers. Voorganger is ds. NIta v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
 
 
Taizéviering
Op 11 oktober a.s. is er weer een Taizéviering in de Dorpskerk.
De liederen worden van te voren geoefend. Het inzingen begint om 18.45 uur, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Elly Bakker als cantrix dirigeert en speelt fluit en Ron van Halen bespeelt het orgel.
De viering zelf begint om 19.30 uur.
De vesper wordt geleid door ds. Nita van der Horst.
 
 
Nieuwe ambtsdragers
Conform de desbetreffende bepalingen in de kerkorde en de plaatselijke regeling legt de kerkenraad de namen van de volgende gemeenteleden aan u voor:
voor het ambt van ouderling:
-           Maartje Bergwerff en
-           Ate van der Kooi.
 
Bezwaren kunnen door stemgerechtigde gemeenteleden schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad (de scriba) worden ingediend. Deze bezwaren dienen uiterlijk op dinsdag 6 oktober a.s. door de scriba te zijn ontvangen.
Indien er geen bezwaren worden ingebracht ligt het in de bedoeling dat de voorgedragen ambtsdragers in de dienst van 11 oktober a.s.  zullen worden bevestigd.
 
Voorts deelt de kerkenraad mee dat:
-           Ditje Maassen
-           Marijke de Zoete
-           Jaap van der Horst en
-           Sjanie Verhulp (speciaal voor nieuw ingekomenen)
bereid gevonden zijn tot het pastorale team (in de nieuwe structuur) als pastoraal medewerker toe te treden en dat
-           Leo van der Hoff
bereid is gevonden toe te treden tot het college van kerkrentmeesters (niet-ambtsdrager).
 
In de dienst van 11 oktober zal tevens afscheid genomen worden van de aftredende ambtsdragers.
De kerkenraad.
 
 
(Verjaardags)kaarten gevraagd
Wekelijks worden er bij de inloop (meerdere) kaarten geschreven en verstuurd naar gemeenteleden als teken van medeleven. Cobi Emmerzael maakt van gebruikte kaarten nieuwe kaarten. Helaas is de voorraad gebruikte kaarten aan het op raken. Daarom dit verzoek aan u, als u nog kaarten heeft liggen die u op wilt ruimen denk dan aan ons. U kunt het geschreven gedeelte eraf knippen, het gaat alleen om de afbeeldingen.
Kerstkaarten zijn er nog genoeg in voorraad maar bloemen-, dieren- of andere kaarten zijn welkom. U kunt de kaarten inleveren bij Cobi Emmerzael, Riet Eggink of Liesbeth van Wijnen
 
 
Gevonden in de kerk: een plastic tasje met muziekboeken
In de kerk is een plastic tasje gevonden met verschillende muziekboeken, o.a. muzikaal zaklexicon, Jan Pierewiet, Kun je nog zingen, zing dan mee en boeken van Keyboard World.
De boekjes kunnen bij de kosteres, Judith van Balen worden opgehaald.                                                    
 
 
Verbeelden en ontmoeten
Op zaterdag 10 oktober 2015, tussen 9.30 uur en 12.30 uur is de Dorpskerk een plaats van ontmoeting waarbij de lokale bloemschikgroep de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de 4 adventszondagen en Kerst
Deze ochtend staat in het teken van “Verbeelden en Ontmoeten”.
De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn.
Bij onze bloemschikgroep groeide de wens om deze dag te organiseren en de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen.
De Wereldwinkel uit Brielle is deze dag weer te gast.
Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven als tegemoetkoming in de onkosten, kunnen deze dagen in de toekomst opnieuw
georganiseerd worden.
U bent van harte welkom op 10 oktober 2015
Informatie ook op onze site www.kerkoostvoorne.nl en binnenkort ook op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl
Voor vragen: mw. A. Nuijten, 0181-773144
Klik HIER om naar het stukje op onze eigen site te gaan
 
 
BHV-er vandaag: Danny Langbroek
 
 
No 1 – Meet & Greet - Uitnodiging SAGE (samenwerkende Gemeenten op Voorne-Putten)
Graag willen we je uitnodigen voor het volgende.                                                                                               
Vanmiddag gaat een nieuw initiatief van start: ‘No. 1!’
‘No. 1’ is een bijeenkomst, bedoeld voor jonge mensen die op zoek zijn naar meer in het leven. Misschien heb je vragen. Wat is de zin van het leven, en wat is het doel ervan? Wat is echt belangrijk? Kent God mij, en wat betekent dat? Je wilt nadenken over het leven, over wie we je bent. Je wilt weten of er ook méér is.
De meeting van ‘No. 1’ is eenvoudig opgezet. Elke eerste zondag van de maand ben je welkom.
We starten om 12 uur in de bibliotheek in Rockanje (Dwarsweg 21).
We beginnen met koffie of fris. En vanaf half één denken we samen na over een thema.
Dit keer is het thema ‘Zin in het Leven?’
We doen dat allemaal op een creatieve manier. Er is ook muziek en tijd om samen na te denken en door te praten over het thema. Voor we weer vertrekken, is er nog wat te eten en te drinken.
Ad Verwijs zal deze keer het thema inleiden en het gesprek leiden. We hopen dat jij je aangesproken voelt. Weet je welkom!
Hartelijke groeten,
Carla Hordijk, Richard Oosterom, Marco van Wensveen en Ad Verwijs
Voor meer info ga naar: Facebook/nummer1
adriaan.verwijs@gmail.com
0181-356210
No. 1 is een initiatief van de Hervormde Gemeente Rockanje
Download hier de flyer

 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.