Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 13 juni
Zondag 14 juni – Dienst van Schrift & Tafel, aanvang 9:30 uur
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst. Organist is Jolanda Zwoferink
Liturgie

 
De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar dhr. Jan van der Sluis, Bollaershoeve

 
Tienerkerk
Zondag 14 juni is de laatste keer tienerkerk voor de zomervakantie.
We willen dit seizoen afsluiten met een spel.
Natuurlijk hebben we iets te eten en te drinken. Je bent van harte welkom.
We beginnen om 9.30 uur
Groetjes Miranda en Joke

 
Dienst volgende week zondag 21 juni
Voorganger is ds. Helene Perfors, aanvang 9:30 uur
 

Collecte tijdens het avondmaal: Avondmaalsproject
Dit jaar is ons avondmaalsproject zoals bekend voor de Stichting La Vecina (dat buurvrouw betekent) in Cartagena (Colombia).
Deze stichting in 2005 opgerichte stichting helpt kansarme kinderen in deze Colombiaanse stad met opvang en onderwijs. Zodat ze écht een toekomst hebben.
La Vecina tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het stimuleren van lokale initiatieven die hulp of steun bieden aan kansarme kinderen door het verstrekken van financiële middelen of hulpgoederen;
- het ontplooien van eigen initiatieven ter plekke, zoals:
            * het opzetten van een basisschool in Cartagena;
* het versterken van de psychologische en sociale ontwikkeling en het welzijn van kansarme kinderen, bijvoorbeeld door het organiseren van creatieve, muzikale of sportieve activiteiten;
- het creëren van bewustzijn en genereren van steun voor de problematiek van kansarme kinderen in Colombia.
De missie van La Vecina is het bieden van een betere toekomst aan de kinderen in de marginale wijk van La Boquilla in Cartagena door het bieden van kwaliteitsonderwijs. Zij doet dit door educatie op integraal niveau, gericht op persoonlijke ontwikkeling, het vermogen van de capaciteiten op zowel fysiek, intellectueel, cultureel en moreel vlak. Door het onderwijs te combineren met buurtactiviteiten gericht op het verbeteren van de omgeving van de kinderen, wil La Vecina zich in zo breed mogelijke zin inzetten voor hun ontwikkeling. Het potentieel van kinderen kan slechts volledig tot bloei komen door een integrale aanpak.
Kortom: dit avondmaalsproject heeft uw steun hard nodig!


 
Een kerkdienst vol verhalen
Op zondag 28 juni werkt verhalenverteller Kees Posthumus mee aan een bijzondere kerkdienst voor jong en oud, die om 09.30 uur begint in de kerk van de Protestantse Gemeente Oostvoorne, Kerkplein 1.

In de dienst worden drie verhalen verteld. ‘Het eerste concert’ vertelt hoe God de geluiden in de wereld brengt: alles krijgt een stem van Hem.
En het mooiste geluid is voor de mens. In ‘Brood genoeg!’ vertelt Levi hoe hij op een dag samen met zijn vader naar Jezus gaat luisteren, aan de oever van een meer.
Dan blijkt dat al het eten op is. In ‘Jairus dochtertje’ vertelt haar beste vriendin over de dag dat zij alleen naar school moest, zonder haar vriendinnetje Talitha. ‘Samen was alles veel leuker!
En nu? Waar was Talitha? Ziek? Niemand vertelt mij wat.’

Kees Posthumus is verhalenverteller.
Met zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken en verrassen.

 
 
Aanbeveling nieuwe ambtsdragers
Per oktober 2015 zullen er in de kerkenraad maar liefst een achttal vacatures zijn: vier voor het ambt van ouderling, één voor het ambt van jeugdouderling en drie voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
De kerkenraad vraagt aan belijdende leden van de PGO, doopleden van 18 jaar en ouder, alsmede aan gastleden om aanbevelingen te doen voor deze ambten.
Tot en met zondag 21 juni 2015 kunt u aangeven wie u voor genoemde ambten wilt voordragen.
Het aanbevelingsformulier is beschikbaar in de kerk en op de website.
U kunt uw formulier, ondertekend en in gesloten envelop inleveren bij:

scriba H. Hoedemaker,  Postbus 320, 3233 ZG  Oostvoorne
of in zijn postvak in de consistorie.
De kerkenraad doet een dringend beroep op u!
 

Denk mee met de kerkdiensten
In 2015 zullen we elke maand een dienst organiseren voor jong en oud. We hopen dan ook dat u en jullie, ongeacht uw of jouw leeftijd, bij deze diensten aanwezig kunt zijn, om ook elkaar te ontmoeten.
Daarnaast willen we deze diensten gezamenlijk met verschillende gemeenteleden (jong én oud) voorbereiden.
 
De data voor in de agenda
28 juni                   Verhalenverteller Kees Posthumus
2 augustus            Dienst met Barbara Broeren
6 september          Dienst met combo en Nita van der Horst
20 september        Startdienst met Barbara Broeren
18 oktober             Dienst met Ebi Wassenaar
15 november         Kinderavondmaalsdienst met Nita van der Horst
25 december         Kerstdienst met Nita van der Horst
 
Denk mee – wat verwachten we van je?
Voor de voorbereidingen van deze diensten zijn we op zoek naar mensen die mee willen denken. Wat verwachten we dan?
-        Je meld je aan voor één dienst
-        We komen met een groepje gemeenteleden één keer bij elkaar
-        Tijdens dit gesprek voeren we het gesprek over een thema of bijbelgedeelte. Wat betekent dit in je dagelijks leven? Wat zijn je vragen?
         Wat vind je moeilijk? Wat spreekt je aan?

-        Ook zoeken we tijdens die gesprek met elkaar naar passende liederen voor deze dienst
-        Het gesprek vindt plaats met de voorganger en de jongerenwerker
 
Meld je aan!
Dus… meld je aan om mee te denken met één van de diensten. Je kunt je nog inschrijven voor:
-        2 augustus (voorbereiding op 15 juli ’s avonds)
-        6 september (voorbereiding op 20 augustus ’s avonds)
-        20 september (voorbereiding op 1 september ‘s avonds)
 
Aanmelden kan bij Barbara Broeren via jeugdwerker@kerkoostvoorne.nl of 0630746599.Gevonden voorwerpen in de Dorpskerk
De gevonden voorwerpen blijven tot eind juni beschikbaar in de Dorpskerk.
Hierna worden de stukken overgedragen aan de kringloopwinkel waar ze verkocht worden.
Klik HIER om de artikelen op onze site te bekijken.


 
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.